Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2015

ZP/146/LZDL/BU/15 – 29.05.2015

 

 Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do odczytu pasków testowych na okres 24 miesięcy

Informacja o wyniku postępowania 10.06.2015

Wyjaśnienie do Zapytania 03.06.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 03.06.2015

Wyjaśnienie do Zapytania 02.06.2015:

Informacja dla wykonawców nr 1 z 02.06.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE_2015

Załącznik nr 1 do apytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Warunki graniczne

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Zestawienie asortymentowo-cenowe

 

27.05.2015 ZP/138/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku.

Termin składania ofert 01.06.2015 do godz. 10:00.

 

Załączniki:

zał. nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2 zapytanie ofertowe

zał. nr 3 formularz oferty

02.06.15 – protokół

 

26.05.2015 ZP/149/EZPL/BU/15

Sukcesywna dostawa tonerów i opasek termicznych na rękę.

Załączniki:

21.05.2015 – ZP/PN/42/15/LZP

Dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz części i materiałów zużywalnych do aparatu

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 21.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowne 23.05.2015

SIWZ 21.05.2015

Załą cznik-nr-1-Zestawienie-parametrówWymagania-i-parametry 21.05.2015

załącznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy 21.05.2015

załącznik nr 3 – Druk oferty 21.05.2015

załącznik nr 4 Oswiadczenie z art. 22 21.05.2015

załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 24 21.05.2015

załącznik nr 6 -wykaz dostaw 21.05.2015

załącznik nr 7-projekt umowy 21 05 2015 (3)

Załącznik-nr-8 Ogólne-zasady-środowiskowe-i-BHP-dla-wykonawcy

16.06.2015 odp. nr 1

16.06.2015 zmodyfikowany w dniu 12.06.2015 załącznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

16.06.2015 modyfikacja 12.06.2015 załącznik-nr-7-projekt-umowy

29.06.2015- zmienione ogłoszenie

29.06.2015- zmiana terminu składania ofert

07.07.2015 ZMIANA OGŁOSZENIA

07.07.2015 odp. nr 2

15.07.2015 zmiana ogłoszenia

15.07.2015 odp. nr 3

15.07.2015 Zmodyfikowany Załą-cznik-nr-1-Wymagania graniczne

15.07.2015 zmodyfikowany załącznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

03.08.2015 wybór

18.05.2015 46/2015/N/WROCŁAW

Zmiana terminu składania/otwarcia ofert 28.05.2015 godzina 13/13:15

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

18.05.2015r. – ZP/PN/40/15/LBO

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 4 pakiety

Wynik postępowania 08.06.2015:

Wynik postępowania str. 1 z 08.06.2015

Wynik postępowania str. 2 z 08.06.2015

Wynik postępowania str. 3 z 08.06.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 25.05.2015r.

UWAGA: 

Termin składania i otwarcia ofert zmieniony na 28 maja 2015 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 25.05.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 21.05.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 21.05.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu 18.05.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_40_15_LBO

Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw

07.05.2015r – ZP/118/NPE/BU/15

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych do powierzchni, Centralnej Sterylizatorni oraz preparatów sterylnych do Pracowni przygotowania leków cytostatycznych

ZAŁĄCZNIKI:

07.05.2015r – ZP/128/ETE/BU/15

  1. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

ZAŁĄCZNIKI