Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

26.06.2015r. – ZP/PN/51/15/EI

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla oprogramowania wchodzącego w skład Systemu Kompleksowej Obsługi Szpitala HIPOKRATES.

Załączniki:

ZP/PN/53/15/LA – 25.06.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 150 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 1100 dawek

Wynik postępowania z 03.07.2015:

Unieważnienie postępowania z 03.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu z 25.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

ZP/171/ETE/BU/15 23.06.2015.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, prób ruchowych urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS

Informacja o wyniku postępowania 3.07.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz Cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6

ZP/PN/28/15/LNP 19.06.2015.

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 17.07.2015.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.07.2015.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 8.07.2015.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 9.07.2015.

Odpowiedzi na pytania – 3.07.2015.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie terminu i SIWZ opublikowane – 8.07.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu i SIWZ wysłane – 3.07.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu opublikowane – 26.06.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu wysłane – 24.06.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane – 24.06.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane – 19.06.2015.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZMIENIONA SIWZ – 3.07.2015.

ZMIENIONA SIWZ – 24.06.2015.

SIWZ

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Zestawienie asortymentowo – ilościowe – zmienione 3.07.2015.

Zał. nr 2 – Zestawienie asortymentowo – ilościowe

Zał. nr 3 – Formularz oferty

Zał. nr 4 – Oświadczenie z art. 22

Zał. nr 5 – Oświadczenie z art. 24

Zał. nr 6 – Wykaz usług

Zał. nr 7 – Wykaz osób

Zał. nr 8 – Projekt umowy – zmieniony 3.07.2015.

Zał. nr 8 – Projekt umowy

Zał. nr 9 – Wykaz środków transportu – dodany 3.07.2015.

Zał. nr 10 – Wykaz pomieszczeń – dodany 3.07.2015.

 

 

ZP/PN/48/15 17.06.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu i remoncie pomieszczeń w budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w których mają być eksploatowane urządzenia myjąco – dezynfekujące do naczyń sanitarnych

Wynik postępowania z dnia 03.07.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

 

ZP/167/LZT/BU/2015

DOSTAWA APLIKATORÓW DO BRACHYTERAPII Z PODZIAŁEM NA DWA PAKIETY

18.06.2015- sprostowanie

zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

18.06.2015- poprawiony załącznik nr 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3- PROJEKT UMOWY

01.07.2015- protokół

ZP/165/ETE/BU/15 15.06.2015.

Wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w DCO. (13 szt.)

UWAGA! W treści Zapytania ofertowego w pkt V zmieniono na poprawny adres mailowy, przeznaczony do korespondencji i składania ofert. Poniżej poprawne Zapytanie ofertowe.

Informacja o wyniku postępowania 23.06.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6

 

12.06.2015 ZP/PN/41/15/LBO

DOSTAWA (WRAZ Z URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO) CYSTOSKOPU DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ W W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA: 18.06.2015- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 25.06.2015 GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIE:

12.06.2015- OGŁOSZENIE

18.06.2015- zmiana ogłoszenia

19.06.2015- zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Z ZAŁĄCZNIKAMI

12.06.2015-SIWZ

19.06.2015- zmieniona SIWZ

12.06.2015-Załącznik Nr 1 – Graniczne wymagania techniczne

12.06.2015- Załącznik Nr 2- formularz oferty

19.06.2015-zmieniony Załącznik Nr 2- formularz oferty

12.06.2015- Załącznik Nr 3- oświadczenie z art.22

12.06.2015- Załącznik Nr 4- oświadczenie z art. 24

12.06.2015- Załącznik Nr 5- wykaz dostaw

12.06.2015- Załącznik nr 6- Projekt umowy

19.06.2015- zmieniony Załącznik nr 6- Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

19.06.2015- odpowiedź na pytania

WYBÓR

05.08.2015- wybór