Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

22.07.2015 ZP/BU/185/LA/15

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F FDG (FLUORODEOXYGLUKOZY)- 18 JEDNODNIOWYCH DOSTAW AKTYWNOŚCI FED NIEZBĘDNEJ DO WYKONANIA BADAŃ OD 5 DO 12 PACJENTÓW DZIENNIE- ŁĄCZNIE 105 DAWEK

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- projekt umowy

załącznik nr 3- formularz oferty

załącznik nr 4- arkusz asortymentowo- cenowy

31.07.2015- protokół

 

21.07.2015r. – ZP/PN/39/15/ETE

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dot. przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych marketingowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz usług polegających na nadawaniu telegramów pocztowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi przewidzianymi dla tego rodzaju usługi.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 04 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

Załączniki:

ZP/181/ETE/BU/15 16.07.2015.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, prób ruchowych urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz Cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6

03.08.2015- protokół

14.07.2015 ZP/PN/49/15/NDOK

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, nadzorowania pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej, w tym Pracowni PET/CT na samodzielnym stanowisku Pełnomocnika ds medycyny nuklearnej

14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.07.2015 SIWZ

14.07.2015 Załącznik nr 1 – Oferta

14.07.2015 Załącznik nr 2 -Oświadczenie z art.22

14.07.2015 Załącznik nr 3 -Oświadczenie z art. 24

14.07.2015 załącznik nr 4 -Projekt umowy

14.07.2015 Załącznik Nr 5 -Wykaz osób

14.07.2015 Załącznik nr 6 -Oświadczenie dotyczące uprawnień

14.07.2015 Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

20.07.2015 zmiana ogłoszenia

20.07.2015 zmiana terminu

22.07.2015 ogłoszenie o zmianie

22.07.2015 odp. nr 1

Modyfikacja 22.07.2015 SIWZ

Modyfikacja 22.07.2015 -załacznik nr 1- Oferta

Modyfikacja 22.07.2015 załącznik nr 4-projekt umowy

24.07.2015 pismo informujące

24.07.2015 załącznik nr 4 modyfikacja- Projekt umowy

 

31.07.2015 WYBÓR

ZP/173/WOK/BU/15 10.07.2015.

Kontrola jakości aparatów mammograficznych analogowych i cyfrowych/ucyfrowionych w jednostkach z terenu Dolnego Śląska

Informacja o wyniku postępowania – 17.07.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Wykaz jednostek – Zał. nr 2

Oświadczenie – Zał. nr 3

Oświadczenie – Zał. nr 3a

Metodologia kontroli jakości – Zał. nr 4

Kompetencje i wymagania – Zał. nr 5

Protokół analogowy – Zał. nr 6

Protokół cyfrowy – Zał. nr 7

Wykaz wykonanych kontroli – Zał nr 8

Projekt umowy – Zał. nr 9

 

09.07.2015r. – ZP/PN/52/15/ETE

Demontaż, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV w budynku A należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

09.07.2015r. – Ogłoszenie

SIWZ i załączniki:

09.07.2015r. – SIWZ

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a – Rysunki stolarki okiennej

Załącznik Nr 1b – Arkusz Asortymentowo-Cenowy

Załącznik Nr 2 – Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 – Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo

Załącznik Nr 9 – BHP i OS dla wykonawcy

14.07.2015r. – Odp.1

14.07.2015r. – Zmieniony Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

31.07.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP/PN/55/15/LA – 03.07.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 150 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 1100 dawek

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

uwaga: zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 10.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.07.2015

20.07.2015 unieważnienie postępowania

03.07.2015r. – ZP/PN/50/15/LNP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 137 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

03.07.2015r. -Ogłoszenie wysłane
07.07.2015r. – Ogłoszenie opublikowane
10.07.2015r. – Zmienione ogłoszenie
24.07.2015r. -Zmienione ogłoszenie
13.08.2015r. – Zmienione ogłoszenie
19.08.2015r. – Zmienione ogłoszenie

SIWZ i załączniki:

07.07.2015r. – SIWZ
Załącznik Nr 1 – Arkusz asortymentowo-ilościow-cenowy
Załącznik Nr 2 – Oferta
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24
Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw
Załącznik Nr 6 – Wartość dostaw
Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
Załącznik Nr 8 – Wadium i polisa
10.07.2015r. – Sprostowanie
10.07.2015r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 6 – Wartość dostaw
15.07.2015r. – Odp. 1
24.07.2015r. – Zmieniona SIWZ
24.07.2015r. -Zmieniony Załącznik Nr 1 – Arkusz asortymentowo-ilościow-cenowy
24.07.2015r. – Odp. 2
10.08.2015r. – Odp. 3
10.08.2015r. – Odp. 4
13.08.2015r. – Odp. 5
13.08.2015r.- Zmieniona SIWZ
19.08.2015r. – Odp. 6
19.08.2015r. – Zmieniona SIWZ
04.09.2015r. – Zbiorcze zestawienie ofert ZP/PN/50/15/LNP
04.09.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej w Pakietach nr 14, 16, 45, 63 i 74
08.09.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej w Pakietach Nr 1, 89, 103 i 126
14.09.2015r. – Wybór w Pakietach nr 33,84,130
18.09.2015r. – Wybór w Pakiecie nr 18
30.09.2015r. – Wybór nr 56,91 i 131
02.10.2015r. – Uchylenie wyboru w Pakiecie 130
02.10.2015r. – Wybór w Pakiecie nr 40 i 52
15.10.2015r. –  Wybór Pakiet nr 122
20.10.2015r. – Wybór i unieważnienia
27.10.2015r. – Wyniki
03.11.2015r. – Uchylenie wyboru w Pakiecie nr 118
04.11.2015r. – Wybór – Pakiet 118
10.11.2015 uchylenie i wybór pakiet nr 129
10.11.2015 uchylenie wyboru pakiet nr 96
18.11.2015r. – Wybór 2 – Pakiet 96
18.11.2015r. – Unieważnienie Pakietu nr 42
04.12.2015r. – Wybór 2 – Pakiet 82
15.12.2015r. – Unieważnienie – Pakiet 47