Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

31.08.2015r. – ZP/PN/63/15/LZTKiMR

Modernizacja rezonansu magnetycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

Ogłoszenia:

SIWZ i załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2015r. – ZP/PN/66/15/LNP

Jednorazowa dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015r.) sprzętu medycznego (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) z podziałem na 17 pakietów.

Ogłoszenia:

SIWZ i załączniki:

ZP/198/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa błon rentgenowskich EDR2 w rozmiarze 35x43cm, op. 3.

Termin składania ofert do dnia 26.08.2015 do godz. 11:00.

Załączniki:

ZP/PN/68/15/ETE 21.08.2015.

Świadczenie usług polegających na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii z podziałem na 2 pakiety

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 14.09.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 2.09.2015. GODZ. 10.00 NA 4.09.2015. GODZ. 10.00

Informacja o zmianie terminu – 1.09.2015.

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 28.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 1.09.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2015.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ – ZMIENIONA 1.09.2015.

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1

Formularz oferty – Zał. nr 2

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 1.09.2015.

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 2 – Zał. nr 3a

Oświadczenie z art. 22 – Zał. nr 4

Oświadczenie z art. 24 – Zał. nr 5

Wykaz wykonanych usług – Zał. nr 6

Wykaz osób – Zał. nr 7

Wykaz środków transportu – Zał. nr 8

Projekt umowy – Zał. nr 9 – ZMIENIONY 28.08.2015.

Projekt umowy – Zał. nr 9

 

19.08.2015 ZP/PN/67/15/EI

Dostawa sprzetu komputerowego oraz rozbudowa sieci strukturalnej w DCO

19.08.2015 ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UE

22.08.2015 ogłoszenie zamówieniu opublikowane

22.08.2015 SIWZ

22.08.2015 załącznik nr 1 wymagania graniczne

22.08.2015 załącznik nr 2 zakres czynno ci dla rozbudowy sieci

22.08.2015 załącznik nr 3 Arkusz Asortymentowo Cenowy

22.08.2015 Załącznik Nr – 4 Formularz OFERTY

22.08.2015 załącznik nr 5-wykaz dostaw_us ug

22.08.2015 Załącznik Nr 6-Wykaz osób

22.08.2015 Załą cznik nr 7 -o wiadczenie z art. 22

22.08.2015 Załącznik nr 8 – O wiadczenie z art. 24

22.08.2015 załącznik nr 9 projekt umowy

22.08.2015 Załącznik nr 10-Oświadczenie dotyczące uprawnień

22.08.2015 Załącznik-nr 11-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

10.09.2015 odp. nr 1

10.09.2015 zmodyfikowany załącznik nr 9 projekt umowy

16.09.2015 odp. nr 2

16.09.2015 modyfikacja załącznik nr 1 wymagania graniczne

02.10.2015 unieważnienie

 

ZP/193/LWOK/BU/15 19.08.2015.

Dzierżawa systemu kserującego (5 urządzeń)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 28.08.2015. GODZ. 11.00 NA 3.09.2015. GODZ. 11.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 26.08.2015. GODZ. 11.00 NA 28.08.2015. GODZ. 11.00

Odpowiedzi na pytania 2 – 2.09.2015.

Odpowiedzi na pytania 1 – 25.08.2015.

Zapytanie ofertowe – ZMIENIONE 27.08.2015.

Zapytanie ofertowe – ZMIENIONE 25.08.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 27.08.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 25.08.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo cenowy – Zał. nr 4 – ZMIENIONY 27.08.2015.

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 8.09.2015.

 

19.08.2015r. – ZP/PN/65/15/LNP

Sukcesywna dostawa z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule

Pakiet nr 2 – poduszki, koce

Załączniki:

18.08.2015 -ZP/PN/61/15/LZE

Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych sprzętu produkcji Zakładu Aparatury Jądrowej Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku przez okres 24 miesięcy

18.08.2015 ogłoszenie o zamówieniu

18.08.2015 SIWZ

18.08.2015 załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

18.08.2015 Załącznik Nr 2 – Formularz oferty

18.08.2015 Załącznik nr 3-oświadczenie z art. 22

18.08.2015 Załącznik nr 4- oświadczenie z art. 24

18.08.2015 Załącznik Nr 5-Wykaz osób

18.08.2015 załącznik nr 6 -projekt umowy

18.08.2015 Załącznik-nr 7 ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawcy

18.08.2015 Załącznik nr 8-Oświadczenie dotyczące uprawnień

18.08.2015 załącznik nr 9 – harmonogram

24.08.2015 zmiana ogłoszenia

24.08.2015 odp. nr 1

24.08.2015 Modyfikacja załącznik nr 6 -projekt umowy

31.08.2015 wybór