Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

17.08.2015 ZP/190/NLP/BU/15

JEDNORAZOWA DOSTAWA ZNACZNIKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY RADIOTERAPII KIEROWANEJ (IGRT).

Załączniki:

ZP/PN/58/15/LA 13.08.2015.

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oraz kosmetyków – 88 zadań

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 56 – 4.11.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w pozostałych zadaniach – 27.10.2015.

Zbiorcze zestawienie – ocena ofert – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 21, 22, 23 – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 11, 43, 51 – 23.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 72, 73, 76 – 19.10.2015.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zestawienie ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 3.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 2.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 27.08.2015.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie opublikowane – 24.08.2015.

Ogłoszenie o zmianie wysłane – 19.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane – 18.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane – 13.08.2015.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ – zmieniona 27.08.2015.

SIWZ

Zał. nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy-ilościowy

Zał. nr 2 – Formularz oferty – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Zał. nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Zał. nr 5 – Projekt umowy – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 5 – Projekt umowy

Zał. nr 6 – Polisa i wadium

ZP/PN/64/15/ETE – 13.08.2015

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowej ściany szczytowej budynku H Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu z 13.08.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót ath

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o kierowniku robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Informacja o wyniku postępowania:

Wynik postępowania z dnia 02.09.2015r.

ZP/179/EZPL/BU/15 12.08.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedź nr 1

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 28.08.2015.

 

ZP/188/LWOK/BU/15 12.08.2015.

Naprawa oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna dwóch urządzeń kopertujących

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Wzór umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

 

Informacja o wyniku postępowania – 20.08.2015.

 

12.08.2015- ZP/PN/56/15/LZDL

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na okres 36 miesięcy

12.08.2015 ogłoszenie o zamówieniu- wysłany

14.08.2015 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

14.08.2015 SIWZ

14.08.2015 Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo cenowe

14.08.2015 Załącznik nr 2- wymagania graniczne

14.08.2015 załącznik nr 3 – Druk oferty

14.08.2015 Załącznik nr 4-oświadczenie z art. 22

14.08.2015 Załącznik nr 5 – oświadczenie z art. 24

14.08.2015 załącznik nr 6-wiedzy i doświadczenia

14.08.2015 Załącznik nr 7 Projekt umowy

14.08.2015 Załącznik nr 8-Regulamin udostepnienia połaczenia VPN

14.08.2015 Załącznik nr 9 -Zakres czynności dla wykonania sieci

08.09.2015 ODP. NR 1

14.09.2015 odp. nr 2

02.10.2015 wybór

ZP/PN/62/15/LA – 11.08.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 45 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 320 dawek

Ogłoszenie o zamówieniu z 11.08.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 13.08.2015

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 08.09.2015r.:

Wynik postępowania z dnia 08.09.2015r.

 

 

10.08.2015-ZP/PN/59/15/LA

SUKCESYWNA DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F FDG PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.10.2015 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIA

10.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane
14.08.2015- ogłoszenie opublikowane 2015-OJS156-286572-pl
09.09.2015- zmiana ogłoszenia wysłana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14.08.2015 SIWZ

09.09.2015-zmieniona SIWZ

14.08.2015 Załącznik nr 1 -Arkusz-Ilościowo-Cenowy

14.08.2015 Załącznik nr 2- Formularz Oferty

14.08.2015 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art.22

14.08.2015- Załącznik nr 4 -Oświadczenie z art. 24

14.08.2015- Załącznik nr 5 -Wzór umowy

09.09.2015- Załącznik nr 5- zmieniony wzór umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

09.09.2015- odpowiedź na pytania

WYBÓR

03.11.2015- wybór