Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

ZP/PN/73/15/ETE – 22.09.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Unieważnienie postępowania z dnia 10.11.2015r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 10.11.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

AIT 03 Kolumna AN DCO – zmiana 19.10.2015

AIT 04 Kolumna CH DCO – zmiana 19.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015 + zmiana 14.10.2015

MPWiK_TWP_06.10.2015r.-1

Załącznik 12 do PFU Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 08.10.2015r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

AIT 01 Systemy integracji DCO – zmiana 13.10.2015-1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015

PFU-DCOv4 – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 7 – Opis systemu panelowego bloku operacyjnego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wyposażenia stałego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 11 warunki wod-kan – zmiana 02.10.2015

TWP_MPWiK_22.09.2015-1

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług – zmiana 02.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 22.09.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit (1)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług

ZP/PN/73/15/ETE – 22.09.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 22.09.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit (1)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług

18.09.2015 -ZP/PN/72/15/EZPL

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 30.09.2015 GODZ. 09:00/09:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 02.10.2015 09:00/09:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 07.10.2015 09:00/09:15

JEDNORAZOWA DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ZAKŁADU BRACHYTERAPII ORAZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

18.09.2015 ogłoszenie o zamówieniu

24.09.2015 zmiana ogłoszenia

28.09.2015 zmiana ogłoszenia

30.09.2015 ZMIANA OGŁOSZENIA

18.09.2015 SIWZ

18.09.2015 załącznik nr 1 zestawienie _asortymentowo_cenowe

18.09.2015 Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

18.09.2015 Załącznik nr 3 – Druk oferty

18.09.2015 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 22

18.09.2015 Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24

18.09.2015 załącznik nr 6-wykaz dostaw

18.09.2015 Załącznik nr 7- Projekt umowy

24.09.2015 zmiana terminu

28.09.2015 ZMIANA TERMINU

30.09.2015 odp. nr 1

30.09.2015 Modyfikacja SIWZ

30.09.2015 modyfikacja załącznik nr 1 zestawienie _asortymentowo_cenowe

30.09.2015 Modyfikacja Załącznik nr 3 – Druk oferty

02.10.2015 odp. nr 2

26.10.2015 WYBÓR PAKIET NR 2,3,4,5,6,7,9,10 ORAZ UNIEWAZNIENIE PAKIET NR 1,8

17.09.2015- ZP/PN/69/15/EZPL

UWAGA ZMIANA  TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  01.10.2015 09:00/09:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  02.10.2015 11:00/11:15

Dostawa i montaż mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 9 pakietów

17.09.2015 ogłoszenie o zamówieniu

17.09.2015 SIWZ

17.09.2015 załącznik nr 1 zestawienie_asortymentowo_cenowe

17.09.2015 Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

17.09.2015 Załącznik nr 3 – Druk oferty

17.09.2015 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 22

17.09.2015 Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24

17.09.2015 załącznik nr 6-wykaz dostaw

17.09.2015 Załącznik nr 7- Projekt umowy

23.09.2015 ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2015 ZMIANA TERMINU

28.09.2015 odp. nr 1

28.09.2015 zmiana ogłoszenia 2

02.10.2015 Zestawienie ofert

21.10.2015 Wybór pakiet nr 1,2,3,4,6,9

28.10.2015 Wybór pakiet nr 5

ZP/203/LWOK/BU/15 – 16.09.2015.

Dzierżawa systemu kserującego (5 urządzeń) na potrzeby DCO

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 29.09.2015.

09.09.2015- ZP/PN/71/15/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F CHOLINA PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIA

09.09.2015- OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

09.09.2015- SIWZ

09.09.2015-Załącznik-nr-1-Arkusz-Ilościowo-Cenowy

09.09.2015-Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

09.09.2015-Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.22

09.09.2015-Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.-24

09.09.2015-Załącznik-nr-5-Wzór-umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA

23.09.2015- wybór

ZP/201/EZPL/BU/15 – 9.09.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 11.09.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 2.10.2015.

 

ZP/PN/70/15/LZT – 03.09.2015r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii, specjalizowanych stacji roboczych oraz wyposażenia dozymetrycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami przystosowującymi pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 28.10.2015r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania 28.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015r.:

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy – zmiana 19.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.09.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.09.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.09.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.09.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana 18.09.2015r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 18.09.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 22.09.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana 02.10.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 02.10.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 07.10.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy ZP_PN_70_15_LZK

Załącznik nr 9 – Informacje do wykonania projektów ochrony radiologicznej dla pracowni Z

Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna z zakresu ochrony radiologicznej 2008

Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 18.09.2015r.

Informacja dla wykonawców nr 1 z 18.09.2015r.

Załączniki do informacji dla wykonawców nr 1 z dnia 18.09.2015r.:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Sprzętu (po zmianach MLC z 18,09.2015)

Załącznik nr 3 Formularz oferty – zmiana 18.09.2015

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy-zmiana 18 09 2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015r.:

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-Sprzętu-po-zmianach-MLC-z-02.10.20151[1]

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy-zmiana 02 10 2015