Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2015

ZP/212/EZPL/BU/15 – 30.10.2015.

Sukcesywna dostawa tonerów do drukarek

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Załącznik asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

06.11.2015 – protokol 6.11

 

ZP/209/NDOK/BU/15 – 28.10.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.11.2015 GODZ. 11.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.11.2015 GODZ. 12.00

Przygotowanie i dostawa 315 paczek mikołajowych

Odpowiedzi na pytania – 10.11.2015.

Odpowiedzi na pytania – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe nowe – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2a nowy – 6.11.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 17.11.2015.

 

ZP/211/EI/BU/15 – 27.10.2015.

Dostawa projektorów multimedialnych (2 szt.)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asort.-cenowy, opis przedmiotu – Zał. nr 2

05.11.2015- odpowiedź na pytanie

18.11.2015r. – Protokół

27.11.2015r. -Wybór 2

 

20.10.2015 ZP/PN/78/15/LZP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 30.10.2015 GODZINA 09:00/09:15

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

20.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27.10.2015 ZMIANA OGŁOSZENIA

20.10.2015 SIWZ

20.10.2015 załącznik-nr-1-zestawienie-asortymentowo-cenowe

20.10.2015 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22

20.10.2015 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24

20.10.2015 załącznik nr 4 druk oferty

20.10.2015 załącznik nr 5 projekt umowy

23.10.2015 odp. nr 1

23.10.2015 modyfikacja załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

23.10.2015 odp. nr 2

27.10.2015 ODP. NR 3

27.10.2015 modyfikacja SIWZ

27.10.2015 Modyfikacja załącznik nr 4 druk oferty

04.11.2015 wybór

 

 

16.10.2015 -ZP/PN/77/15/LZP

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z PODZIAŁEM NA 27 PAKIETÓW

16.10.2015 ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2015 SIWZ

16.10.2015 załącznik nr 1- zestawienie asortymentowo-cenowe

16.10.2015 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22

16.10.2015 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24

16.10.2015 Załącznik-Nr-4-Oferta

16.10.2015 Załącznik-nr-5-projekt umowy

20.10.2015 ODP. NR 1

20.10.2015 modyfikacja SIWZ

20.10.2015 modyfikacja Załącznik-Nr-4-Oferta

20.10.2015 Modyfikacja Załącznik-nr-5-projekt umowy

22.10.2015 ODP. NR 2

22.10.2015 modyfikacja załącznik nr 1- zestawienie asortymentowo-cenowe

28.10.2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

28.10.2015 WYBÓR PAKIET NR 6,7

02.11.2015 wybór pakiet nr 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,19,20,21,22,23,25,26,27

04.11.2015 wybór pakiet nr 15,17,24

09.11.2015 wybór pakiet nr 14

 

ZP/PN/76/15/EI – 15.10.2015

Dostawa licencji i uaktualnień na posiadane przez DCO oprogramowanie serwerowe

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 23.10.2015r.:

Wynik postępowania z dnia 23.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 20.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 20.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z 15.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy-1

ZP/205/LOBO/BU/15 – 7.10.2015.

Jednorazowa dostawa klipsów tytanowych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 16.10.2015.

 

ZP/PN/75/15/LZT – 06.10.2015

Przeinstalowanie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu firmy Varian Medical Systems, to jest akceleratora wieloenergetycznego o nazwie Clinac 2100 CD nr ser. 4069 wraz z wyposażeniem z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu do Filii Zamawiającego w Jeleniej Górze (w budowie) z czasowym przechowaniem w magazynie Wykonawcy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 23.11.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.:

Załącznik-nr-4a-do-SIWZ-Wykaz-szkoleń – zmiana 04.11.2015

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy – zmiana 04.11.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-akceleratora – zmiana 16.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 06.10.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 06.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_75_15_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna akceleratora

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór protokołu uruchomienia

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wykaz szkoleń

Załącznik nr 4b do SIWZ – Wzór protokokłu szkolenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wyposażenia dodatkowego – zestaw z miernikiem

Załącznik nr 6 do SIWZ – Transport akceleratora w DCO Wrocław

Zaącznik nr 7 do SIWZ – Transport akceleratora w budynku DCO w Jeleniej Górze – rzut parteru z drogą transportową

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 11 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 13 do SIWZ – Zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców