Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2015

02.10.2015- ZP/PN/74/15/LZP

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT LABORATORYJNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.10.2015

OGŁOSZENIE

02.10.2015- OGŁOSZENIE

09.10.2015- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

02.10.2015- SIWZ

09.10.2015- ZMIENIONA SIWZ

02.10.2015- Załącznik Nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

09.10.2015- Załącznik Nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

02.10.2015- Załącznik Nr 2- formularz oferty

02.10.2015- Załącznik Nr 3- formularz asortymentowo cenowy

02.10.2015- Załącznik Nr 4- oświadczenie z art.22

02.10.2015- Załącznik Nr 5- oświadczenie z art. 24

02.10.2015- Załącznik Nr 6- wykaz dostaw

02.10.2015- Załącznik Nr 7- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

09.10.2015- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZP/204/EZPL/BU/15 – 2.10.2015.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg

Zapytanie ofertowe

Arkusz asortymentowo-cenowy druki – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy księgi – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

Formularz oferty – Zał. nr 4

Wzory – skany druków cz. 1 – Zał. nr 5

Wzory – skany druków cz. 2 – Zał. nr 5

Wzory – skany ksiąg – Zał. nr 6

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 12.10.2015.