Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2015

27.11.2015r. – ZP/PN/87/15/EZPL

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych z podziałem na 2 pakiety.

Załączniki:

ZP/PN/86/15/ETE – 27.11.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.12.2015r.:

Zawiadomienie o wyniku przetargu z 30.12.2015r. Breast Unit

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2015r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 09.12.2015

PFU-DCO 2015_12_09 ver_6 – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 7 do PFU – Opis techniczny systemu modułowego – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 8 do PFU Specyfikacja wyposażenia stałego – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit – zmiana 09.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 01.12.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 01.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.11.2015:

Ogłoszenie o zamówieniu z 27.11.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 27.11.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług

26.11.2015 -ZP/PN/85/15/II

Rozbudowa systemu archiwizacji medycznej HP MAS o minimum 20 TB ( netto) przestrzeni logicznej wraz z instalacją , uruchomieniem i wdrożeniem

26.11.2015 ogłoszenie o zamówieniu MAS

26.11.2015 SIWZ MS

26.11.2015 Załącznik nr 1 -oświadczenie z art. 22 

26.11.2015 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 24

26.11.2015 Załącznik Nr – 3 Formularz OFERTY

26.11.2015 załącznik nr 4- Projekt umowy MS

26.11.2015 Załącznik-nr 5-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

01.12.2015 ODP. NR 1

04.12.2015 wybór

23.11.2015- ZP/PN/82/15/ETE

Dostawa tlenu medycznego w stanie ciekłym w ilości 120 000 kg transportem specjalistycznym oraz usługę dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności od 3,0 do 4,0 m3 wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 m3 dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii przez okres 36 miesięcy.

23.11.2015 ogłoszenie o zamówienie

23.11.2015 SIWZ

23.11.2015 załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

23.11.2015 załącznik nr 2 druk oferty

23.11.2015 Załącznik nr 3- Oświadczenie z art. 24

23.11.2015 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 22

23.11.2015 załącznik nr 5 projekt umowy

23.11.2015 załącznik nr 6 -mapa sytuacyjna

23.11.2015 załącznik nr 7-wykaz dostaw

27.11.2015 zmiana terminu

27.11.2017 zmiana ogłoszenia gaz

01.12.2015 zmiana ogłoszenia

01.12.2015 ODP. NR 1

01.12.2015 modyfikacja załącznik-nr-5-projekt-umowy

01.12.2015 modyfikacja SIWZ

16.12.2015 wybór

19.11.2015r. – ZP/PN/81/15/II

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.01.2016 GODZINA 10:00/10:15

Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci strukturalnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:
Ogłoszenia:

ZP/PN/83/15/ETE – 17.11.2015r.

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Unieważnienie postępowania i wykluczenie Wykonawcy z dnia 01.12.2015r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i wykluczeniu Wykonawcy z dnia 01.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.11.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.11.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 17.11.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 17.11.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-22

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

06.11.2015 ZP/213/LZP/BU/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  13.11.2015 GODZINA 11:00

SUKCESYWNA DOSTAWA ALKOHOLU ETYLOWEGO I MUCYKARMINU

06.11.2015 zapytanie ofertowe

06.11.2015 załącznik nr 1-formularz oferty

06.11.2015 załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy

06.11.2015 załącznik nr 3 -projekt umowy

10.11.2015 odp. nr 1

24.11.2015 wybór

05.11.2015 ZP/PN/80/LZP/15

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT LABORATORYJNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 16.11.2015 GODZ. 11.15/11.30 10.11.2015 przesunięcie terminu

OGŁOSZENIE

05.11.2015- 0głoszenie

10.11.2015- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

05.11.2015- SIWZ

12.11.2015-zmieniona SIWZ-1

05.11.2015- zał. Nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

05.11.2015- zał. Nr 2- formularz oferty

05.11.2015- zał. Nr 3 formularz asortymentowo cenowy

05.11.2015- zał. Nr 4- oświadczenie z art.22

05.11.2015- zał. Nr 5- oświadczenie z art. 24

05.11.2015- zał. Nr 6- wykaz dostaw

05.11.2015-zał. Nr-7 projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12.11.2015 odpowiedź

WYBÓR

24.11.2015- wybór