Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

31.12.2015 – ZP/PN/92/15/LNP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  16.02.2016 09:00/09:15

Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 58 pakietów.

Załączniki:

31.12.2015 – Ogłoszenie wysłane

05.01.2016 – Ogłoszenie opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2-Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

 

Zamiana terminu:

Zmiana terminu otwarcia ofert

Zmiana terminu otwarcia ofert 1

Odpowiedzi na pytania:

04.02.2016 – Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie odpowiedzi

05.02.2016 – Zmiana odpowiedzi na pytanie

09.02.2016 odpowiedzi na pytania

09.02.2016 ZMIANA OGŁOSZENIA

Unieważnienie zadań

Unieważnienie zadań

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 6

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 6

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.03.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.03.2016 plik XLS

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu 42

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 42

Wybór najkorzystniejszej oferty

wybór 06.04.2016

 

31.12.2015 -ZP/PN/101/15/LNP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  12.01.2016 GODZ. 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z PODZIAŁEM NA 14 PAKIETÓW

31.12.2015 ogłoszenie o zamówieniu

05.01.2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

31.12.2015 SIWZ

31.12.2015 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

31.12.2015 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22

31.12.2015 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24

31.12.2015 Załącznik-Nr-4-Oferta

31.12.2015 Załącznik-nr-5-projekt umowy

05.01.2016 zmiana terminu

07.01.2016 odp. nr 1

15.01.2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

15.01.2016 wybór PAKIET NR 7,10

20.01.2016 wybór pakiet nr 1,4,5,6,14

21.01.2016 wybór pakiet nr 2,8

21.01.2016 unieważnienie pakiet nr 3,9,11,12

31.12.2015r. – ZP/PN/100/15/LNP

Jednorazowa dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015r.) sprzętu medycznego (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) z podziałem na 15 pakietów.

Załączniki:

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2016r. GODZ.10:00/10:15.

22.12.2015 – ZP/PN/98/15/LOITA

SUKCESYWNA DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO MONITOROWANIA POMIARÓW  HEMODYNAMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW NA OKRES 36 MIESIĘCY DO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DZIERŻAWA

22.12.2015 SIWZ

22.12.2015 Załącznik nr 1 – forlmularz asortymentowo cenowy

22.12.2015 Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamowienia

22.12.2015 Załącznik nr 3 -oświadczenie z art. 22

22.12.2015 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 24

22.12.2015 załącznik nr 5-druk oferty

22.12.2015 załącznik nr 6 -projekt umowy

22.12.2015 załącznik nr 7-wykaz dostaw

25.01.2016 unieważnienie postępowania

 

 

16.12.2015r. – ZP/PN/91/15/LZT

Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 3 kwartale 2015r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05 LUTY 2016r. GODZ. 10:00/10:15.

Załączniki:

 

15.12.2015 -ZP/PN/96/15/LA

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 28.12.2015 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH Z KATEGORII OPATRUNKI, TAMPONÓW GINEKOLOGICZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH-ILOŚĆ ZADAŃ 46

15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPATRUNKI

21.12.2015 ZMIANA OGŁOSZENIA OPATRUNKI

15.12.2015 SIWZ

15.12.2015 Załącznik nr 1- formularz asortymento-cenowy

15.12.2015 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22

15.12.2015 Załącznik nr 3 -oświadczenie z art. 24

15.12.2015 Załącznik nr 4 – Oferta

15.12.2015 Załącznik-nr-5 Projekt-umowy 

15.12.2015 Załącznik nr 6- WADIUM

18.12.2015 ODP. NR 1

18.12.2015 odp. nr 2

21.12.2015 odp. nr 3

13.01.2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_96_15_LA na stronę

22.01.2016 wybór w poszczególnych zadaniach

22.01.2016 WYBÓR

27.01.2016 wybór zadanie nr 45

 

 

15.12.2015r. – ZP/PN/88/15/LZP

Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania Her2, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz systemu detekcyjnego wraz z dzierżawą aparatu.

Załączniki:

ZP/PN/94/15/2015 – 11.12.2015

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dla realizacji zadania przebudowy części istniejącego budynku A-1 na potrzeby Oddziału Chemii Dziennej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.12.2015r.:

Zawiadomienie o wyniku przetargu z 30.12.2015r. Chemia Dzienna

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług