Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

29.01.2016 – ZP/11/LZP/BU/16

Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla Zakładu Patomorfologii i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie

29.01.2016 – Zapytanie-ofertowe

Załączniki

Formula Oferty

Umowa

Załącznik asortymentowo cenowy

28.01.2016 r – ZP/10/LZDL/BU/16

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników monoklonalnych i odczynników do histopatologii dla DCO we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

28.01.2016 r – Zapytanie ofertowe

Załączniki

Formula Oferty

Umowa

Zestawienie asortymentowo cenowe – zadanie nr 1

Zestawienie asortymentowo cenowe – zadanie nr 2

Przesunięcie terminu składania ofert

01.02.2016 r – Przesunięcie terminu

02.02.2016 – Przesunięcie terminu

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

 

ZP/PN/1/16/LZT – 08.01.2016r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii tj. akceleratora True Beam nr ser. 1551 firmy Varian Medical Systems

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 25.02.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 05.02.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 05.02.2016 roku

Zmieniony wzór umowy związany z Informacją dla Wykonawców nr 1 z dnia 05.02.2016r.:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ZP_PN_1_16_LZT zmiana 05.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 08.01.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 08.01.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 12.01.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 12.01.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_1_16_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiot i zakres serwisu – sprzęt i usługi

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ZP_PN_1_16_LZT

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

10.02.2016 ZMIANA OGŁOSZENIA

10.02.2016 ZMIANA TERMINU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 15.02.2016r.

ZP/1/ETE/BU/16 – 07.01.2016

Postępowanie na wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD) w obiektach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i Legnicy.

Zapytanie ofertowe

07.01.2016 – Zapytanie ofertowe

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia W-w – zał. nr 1

Arkusz Cenowy – zał. nr 2

Formularz Oferty zał. nr 3

Projekt umowy – zał. nr 4

Opis przedmiotu zmówienia Legnica – zał. nr 5

Arkusz-cenowy zał. nr-6

Projekt umowy – zał. nr 7

Odpowiedzi na pytania

11.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

12.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

Wyniki

20.01.2016 – Protokół

05.01.2016 – ZP/PN/99/15/LZT

Zakup i sukcesywna dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w podziale na 4 zadania.

Ogłoszenie:

05.01.2016 – Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Załącznik ne 1 – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 1a – Graniczne wymagania techniczne-4 zadania

Załącznik-nr-2-Oferta

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik-nr-6-Projekt-umowy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

11.01.2016 – Ogłoszenie zmienione

Odpowiedzi na pytania

11.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

WYBÓR

26.02.2016- WYBÓR W PAKIETACH 1,2 i 4

Wybór i odrzucenie

Wybór pakiet 3 i odrzucenie oferty

ZP/PN/97/15/EI – 04.01.2016

Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługą sieci telekomunikacyjnej wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5

Ogłoszenie:

04.01.2016 – Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

04.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Oferta – Załącznik-nr-2

Oświadczenie-z-art.-22 – Załącznik-nr-3

Oświadczenie-z-art.-24 – Załącznik-nr-4

Wykaz-usług – Załącznik-nr-5

Wykaz-osób – Załącznik-nr-6

Projekt umowy – Załącznik-nr-7

Projekt umowy najmu – Załącznik-nr-7a

Oświadczenie-o-zapoznaniu się z ustawą – Załącznik-nr-8

BHP-i-OS-dla-wykonawcy – Załącznik-nr-9

Zmiany:

05.01.2016- zmodyfikowany SIWZ

Załącznik-nr-2- zmodyfikowana Oferta

Wyniki

15.01.2016 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty