Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2016

26.02.2016r. – ZP/PN/06/16/LOBO

UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.04.2016 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13 kwietnia 2016r. godz. 10:00/10:15.

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 7 pakietów.

Załączniki:

ZP/17/ETE/BU/16 22.02.2016 r.

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD) w filii DCO w Legnicy.

Zapytanie

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2- Arkusz cenowy

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Formularz Oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Protokół

19.02.2016 -ZP/PN/08/16/LOITA

SUKCESYWNA DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO MONITOROWANIA POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW NA OKRES 36 MIESIĘCY DLA DOLNOSLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE

24.02.2016 2016-OJS038-061517-pl

24.02.2016 SIWZ

24.02.2016 Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo cenowy

24.02.2016 Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamowienia

24.02.2016 Załącznik nr 3 -oświadczenie z art. 22

24.02.2016 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 24

24.02.2016 załącznik nr 5-druk oferty

24.02.2016 załącznik nr 6 -projekt umowy

24.02.2016 załącznik nr 7-wykaz dostaw

08.04.2016 WYBÓR

ZP/PN/7/16/LZT – 19.02.2016r.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw tomografu komputerowego do planowania radioterapii SOMATOM AS DEFINITION nr ser. 66883 prod. Siemens oraz sprzętu z nim związanego zainstalowanych w Filii Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; adres Filii: 59-220 Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

WYNIK PRZETARGU:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 01.04.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie sprzętu i zakres obsługi serwisowej – zmiana 14.03.2016

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy serwis tomografu – zmiana 14.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 19.02.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 19.02.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 24.02.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – serwis TK 2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie sprzętu i zakres obsługi serwisowej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy serwis tomografu

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

19.02.2016- ZP/PN/03/16/NPE

UWAGA ZMIANA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 03 MARZEC 2016 GODZINA 10/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 51 ZADAŃ

19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DEZYNFEKCJA

25.02.2016 zmiana ogłoszenia

19.02.2016 SIWZ

19.02.2016 załącznik nr 1 -arkusz asortymentowo-cenowy-PRAW

19.02.2016 Załącznik nr 2 – Oferta

19.02.2016 Załącznik nr 3 -oświadczenie z art. 22

19.02.2016 Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 24

19.02.2016 załącznik nr 5 -projekt umowy KCC

25.02.2016 ZMIANA TERMINU PRAW.

26.02.2016 odpowiedź nr 1

modyfikacja 26.02.2016 załącznik nr 1 -arkusz asortymentowo-cenowy-PRAW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT na stronę

04.04.2016 wybór zadanie nr 30

08.04.2016 wybór + zestawienie

27.04.2016 uchylenie wyboru pakiet nr 14

27.04.2016 wybór pakiet nr 14

 

ZP/16/ETE/BU/16

Zakup i sukcesywna dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, azotu ciekłego oraz argonu wraz z dzierżawą butli dla DCO we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

16.02.2016 – Zapytanie ofertowe

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

Arkusz asortymentowo cenowy – zał. nr 2

Projekt umowy – zał. nr 3

Formula Oferty zał. nr 4

Odpowiedzi na pytania

Pytanie i odpowiedzi

Protokół udzielenia zamówienia

Protokół

11.02.2016- ZP/17/LA/BU/16

SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH Z KATEGORII OPATRUNKI ORAZ TAMPONY GINEKOLOGICZNE Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ

11.02.2016 Zapytanie ofertowe-opatrunki

11.02.2016 arkusz asortymento-cenowy

11.02.2016 Projekt-umowy apteka AH

11.02.2016 druk oferta

15.02.2016r. – Odp. Nr 1

22.02.2016 Protokół

11.02.2016 -ZP/PN/05/16/LOBO

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 24.02.2016  10/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA SIATEK DO WZMOCNIENIA IMPLANTÓW Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

11.02.2016 SIWZ

11.02.2016 załącznik nr 1 do SIWZ

11.02.2016 Załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22

11.02.2016 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24

11.02.2016 załącznik nr 4 druk oferty

11.02.2016 załącznik nr 5-projekt umowy mm

18.02.2016 odp. nr 1

18.02.2016 zmiana ogłoszenia

26.02.2016 wybór pakiet nr 1,2