Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2016

ZP/PN/21/16/LZT – 24.03.2016

Dostawa, instalacja i uruchomienie akceleratora do radioterapii W Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu- Filia w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6.

Wynik przetargu z 20.05.2016r.:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 20.05.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.206r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.2016r.:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przyspieszacza liniowego (akceleratora) – zmiana 05.05.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 05.05.2016

Załączniki do Dokumentacji – OR

ZMIANA TERMINU:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.04.2016. (zmiana terminu)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 28.04.2016r. (zmiana terminu)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 30.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane dnia 25.03.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 25.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 30.03.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przyspieszacza liniowego (akceleratora)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_21_15_LZT

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (akceleratot J.G)

25.03.2016r. – ZP/PN/19/16/LZDL

Sukcesywna dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy.

Załączniki:

 

16.03.2016- ZP/PN/18/16/LA

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA  PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH , KOSMETYKÓW ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 580 ZADAŃ 16.03.2016 ogłoszenie wysłane 21.03.2016 OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE 21.03.2016 SIWZ 21.03.2016 Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe 21.03.2016 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia 21.03.2016 załącznik nr 2- formularz oferty 21.03.2016 załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art.-22 21.03.2016 załącznik nr 4 Oświadczenie-z-art.-24 21.03.2016 załącznik nr 5 projekt umowy MM 13.04.2016 modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy MM 21.03.2016 Załącznik nr 6 wykaz wadium 21.07.2016 Załącznik nr 7 wykaz polisa 21.03.2016 załącznik nr 8-projekt umowy uzyczenie-MM 13.04.2016 modyfikacja załącznik nr 8-projekt umowy uzyczenie-MM 06.04.2016 ODP. NR 1 13.04.2016 odp. nr 2 zbiorcze zestawienie ofert

12.05.2016 wybór zadanie nr 520,559,560,562

17.05.2016 wybór zad. 554

23.05.2016 wybór zad. 438

30.05.2016 wybór 519,530,536,546

07.06.2016 wybór

07.06.2016 WYBÓR -PUNKTACJA

07.06.2016 omyłka dla zad 556

 

16.03.2016r. – ZP/PN/13/16/ETE

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 5 pakietów:

Pakiet nr 1 – branża sanitarna,

Pakiet nr 2 – branża elektryczna,

Pakiet nr 3 – branża mechaniczna,

Pakiet nr 4 – branża stolarska,

Pakiet nr 5 – branża budowlana.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 9:00/9:15.

UWAGA: Zamawiający uściśla termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 9:00/9:15.

16.03.2016r. – Ogłoszenie

Załączniki:

10.03.2016r. – ZP/PN/12/16/NZCHGS

Dostawa fabrycznie nowej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2016r.) mammograficznej, stacji lekarskiej (wraz z instalacją, uruchomieniem, skonfigurowaniem, podłączeniem do posiadanego archiwum PACS Impax6 oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 marca 2016r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 kwietnia 2016r. godz. 10:00/10:15

10.03.2016r. – Ogłoszenie o zamówieniu Załączniki:

ZP/PN/16/16/LZT – 07.03.2016r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii tj. akceleratora True Beam nr ser. 1551 firmy Varian Medical Systems.

WYNIK PRZETARGU:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 09.05.2016r.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 09.05.2016r. godz. 10:15

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016r.:

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy – zmaina 14.04.2016_zmiana 25.04.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_16_16_LZT – zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy – zmaina 14.04.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana

Zał. do informacji dla Wykonawcy z dnia 14.04.2016r. – Regulamin udostepnienia połaczenia VPN1

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 07.03.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 07.03.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane dnia 14.04.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 18.04.2016R.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_16_16_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiot i zakres serwisu – sprzęt i usługi

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ZP_PN_16_16_LZT

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

07.03.2016 – ZP/25/DAM/BU/16

Dostawa, montaż, uruchomienie, kalibracja, walidacja chłodziarek do Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 Pakiety:

Pakiet nr 1 – Chłodziarka medyczna do przechowywania krwi

Pakiet nr 2 – Elektroniczny termometr wzorcowy

Pakiet nr 3 – Chłodziarka laboratoryjna na nóżkach

Pakiet nr 4 – Chłodziarka laboratoryjna na kółkach.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Protokół z wynikiem Zapytania ofertowego 31.03.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 11.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz-oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3a – szegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – wzór umowy

04.03.2016r. – ZP/24/LOBO/BU/16

Jednorazowa dostawa staplerów i materiałów szewnych z podziałem na 2 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 09 marca 2016r. godz. 11:00.

04.03.2016r. – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy -Pakiet nr 1

Załącznik nr 1a – Arkusz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

Formularz oferty

Projekt umowy

07.03.2016r. – Odp. 1

07.03.2016r. – Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowow-ilościowo-cenowy

08.03.2016r. – Odp. 2

23.03.2016r. – Protokół