Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

28.04.2016- ZP/PN/35/16/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F CHOLINA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE

28.04.2016- OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

28.04.2016- SIWZ

28.04.2016- zał. nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

28.04.2016- zał. nr 2- formularz oferty

28.04.2016- zał. nr 3- oświadczenie art. 22

28.04.2016- zał. nr 4- oświadczenie art. 24

28.04.2016- zał. nr 5- projekt umowy

WYNIK

13.05.2016 UNIEWAŻNIENIE

28.04.2016r. – ZP/PN/34/16/II

Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica zainstalowanych w DCO.

Załączniki:

 

15.04.2016-ZP/PN/33/16/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F CHOLINA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

15.04.2016 OGŁOSZENIE

20.04.2016- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

zał. nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2- formularz oferty

20.04.2016 zmieniony zał. nr 2- formularz oferty

zał. nr 3- oświadczenie art. 22

zał. nr 4- oświadczenie art. 24

zał. nr 5- projekt umowy

21.04.2016- zmieniony zał. nr 5- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

20.04.2016- odpowiedź na pytania

21.04.2016- odpowiedź na pytania

UNIEWAŻNIENIE

26.04.2016UNIEWAZNIENIE

ZP/PN/23/16/IT

Temat:

Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach A, A-1, B, D, H i Teleradioterapii należących do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 15.04.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia1

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-Nr-5-Projekt-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-kierowniku-robót

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

Wybór najkorzystniejszej oferty – 19.05.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.04.2016r. – ZP/PN/25/16/LOCHI

Sukcesywna dostawa elektrod do termoresekcji guzów wątroby wraz z dzierżawą fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016r.) aparatu do termoresekcji.

Załączniki:

ZP/PN/32/16/LZT – 15.04.2016r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie w Filii w Jeleniej Górze Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu urządzenia do planowania radioterapii – tomografu komputerowego rtg do planowania radioterapii oraz stacji planowania leczenia – FILIA w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6.

Wynik przetargu z 07.06.2016r.:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 07.06.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016:

SIWZ – zmiana 19.05.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna – zmiana 19.05.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 19.05.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana 19.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane dnia 15.04.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 15.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 20.04.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 20.04.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 22.04.2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_32_15_LZT

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy

 

 

ZP/PN/30/16/NDI – 14.04.2016Rr.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz wraz z aranżacją i zestawieniem wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia zgodne z PFU oraz technologią medyczną pomieszczeń budynku BU dla zadania „Budowa budynku Brest Unit w DCO we Wrocławiu”

Wynik przetargu:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 26.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zanmówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

ZP/PN/31/16/LNP

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 19 pakietów.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 14.04.2016

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 26.04.2016 r. GODZINA 09:00 – 19.04.2016 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 19.04.2016 r.

Zmiana treści SIWZ

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 21.04.2016 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 02.05.2016 R GODZINA 09:00 – 21.04.2016 R. WRAZ ZE ZMIANAMI

Przesunięcie terminu składania ofert wraz ze zmianami – 21.04.2016 r.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PO ZMIANACH – 21.04.2016 SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

Wybór najkorzystniejszej oferty pakiet nr 9

wybór 10.05.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty pakiet nr 15

wybór 13.05.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty w pakietach nr 1, 5, 6, 7, 12 13.

wybór 18.05.2016

Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 5

Uchylenie wyboru Pozycji 5

Unieważnienie postępowania w pak. nr 5

Unieważnienie zadania nr 5

Wybór w pakietach nr 2,3,4,14,19 i unieważnienia pakietów

wybór 23.05.2016

Wybór w pakiecie nr 12

wybór 24.05.2016

Uchylenie czynności wyboru pak. 19

Uchylenie wyboru Pozycji 19

Wybór najkorzystniejszej oferty pak. 19

wybór 25.05.2016