Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2016

ZP/52/NZCHGS/BU/16 – 30.05.2016

Sukcesywna dostawa  40  kompletów sprzętu jednorazowego  do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią gruczołu piersiowego , pod kontrolą rezonansu magnetycznego, wraz z dzierżawą przełącznika nożnego oraz rękojeści kompatybilnej z rezonansem

Wynik postępowania:

Wynik zapytania ofertowego 07.06.2016r.

Zapytanie ofertowe 30.05.2016

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 wykaz asortym.cenowy

załącznik nr 2 – Formularz oferty

załącznik nr 3 – Wzór umowy

ZP/51/NDOK/BU/16

Nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla ok 420 pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia – wymogi zał nr 1

Formula Oferty zał nr 2

Arkusz Asortymentowo Cenowy zał. nr 3

Projekt umowy zał nr 4

Odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi

Projekt umowy po zmianach:

Projekt umowy zał nr 4

Protokół wyboru:

Protokół

27.05.2016- ZP/PN/39/EGK/2016

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIA

27.05.2016-ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zadanie I II)

Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (zadanie I, II)

02.06.2016- Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (zadanie I, II)_po zmianach

Załącznik nr 2a SIWZ – formularz oferty dla zadania I

Załącznik nr 2b SIWZ – formularz oferty dla zadania II

Załącznik nr 3 SIWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a SIWZ – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania I

Załącznik nr 6b SIWZ – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania II

Załącznik nr 7a SIWZ – formularz cenowy dla zadania I

Załącznik nr 7b SIWZ – formularz cenowy dla zadania II

Załącznik nr 8 SIWZ – wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 9 SIWZ – wykaz mienia ruchomego do ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich

Załącznik nr 10 SIWZ – wykaz budynków i budowli

Załącznik nr 11 do SIWZ dodatkowe informacje o ryzyku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania 02.06.2016

Załącznik nr 1 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 2 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 3 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 4 do odpowiedzi – mienie znajdujące się w piwnicach

Wyjaśnienie do odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2016-1

WYNIKI POSTĘPOWANIA

2016.06.24- WYNIKI POSTĘPOWANIA postępowania-2

ZP/49/IEL/BU/16- 27.05.2016

Sukcesywna dostawa odzieży szpitalnej w okresie 12 miesięcy dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

27.05.2016 Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

1. Formularz oferty – Zał. nr 1

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

3. Projekt umowy- Zał. nr 3

PROTOKÓŁ WYBORU

27.06.2016- protokół

 

ZP/PN/27/16/IT – 25.05.2016

Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego ścian piwnic w bud. A należącym do DCO we Wrocławiu wraz z dostosowaniem pomieszczeń do warunków technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja:

DCO – EKSPERTYZA

DCO – PROJEKT BUDOWLANY

DCO – PROJEKT WYKONAWCZY

STWiOR

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 6 czerwca 2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 06.06.2016r.

Wynik przetargu:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 21.06.2016

 

ZP/45/NPE/BU/16 – 18.05.2016

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, powierzchni, narzędzi oraz produktów do Centralnej Sterylizatorni

Wynik postępowania 01.06.2016r.:

Protokół z wynikiem zapytania ofertowego 01.06.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 23.05.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.05.2016r.

17.05.2016- ZP/PN/36/16/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F CHOLINA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

17.05.2016 ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2016 SIWZ 17.05.2016 zał. nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy 17.05.2016 zał. nr 2- formularz oferty 17.05.2016 zał. nr 3- oświadczenie art. 22 17.05.2016 zał. nr 4- oświadczenie art. 24 17.05.2016 zał. nr 5- projekt umowy

WYNIK

30.05.2016- unieważnienie