Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

30.06.2016- ZP/PN/52/16/LA

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU W PODZIALE NA 6 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

30.06.2016- ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

30.06.2016- SIWZ

30.06.2016- zał. nr 1 do SIWZ- Arkusz Asortymentowo-Ilościowo-Cenowy

30.06.2016- zał. nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia

30.06.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

30.06.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

30.06.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

30.06.2016- zał. nr 5- Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 07.07.2016 odpowiedź

WYNIK POSTĘPOWANIA

08.07.2016- wybór, unieważnienie

 

ZP/PN/37/16/IT – 28.06.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dla realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej układu chłodzenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu z 28.06.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 13.07.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z 02.08.2016 ROKU

27.06.2016- ZP/PN/50/16/LA

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

27.06.2016- ogłoszenie

27.06.2016- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

27.06.2016- SIWZ

27.06.2016- zał. nr 1 do SIWZ- Arkusz Asortymentowo-Ilościowo-Cenowy

27.06.2016- zał. nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia

27.06.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

27.06.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

27.06.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

27.06.2016- zał. nr 5- Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

01.07.2016- odpowiedź

WYNIK POSTĘPOWANIA

18.07.2016 wybór

19.07.2016 uchylenie i ponowny wybór w zadaniu nr 8

20.07.2016 WYBÓR W ZADANIU NR 7

ZP/61/IEL/BU/16 – 23.06.2016

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody i pompki mechanicznej oraz wody mineralnej w butelkach o poj. 0,5 l i 1,5 l.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał.nr-1-arkusz-asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał.nr-2-Formularz-oferty

Zał.nr-3-Projekt-umowy-Pakiet-1

Zał.nr-4-Projekt-umowy-Pakiet-2

Protokół wyboru ofert:

Protokół

ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/16/IT

Wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 15.07.2016 R GODZ 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 22.06.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja:

Dokumentacja budowlana – całość spakowana zip

Pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wzór-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu składania ofert 27.06.2016

Zmiana terminu składania ofert 11.07.2016

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 08.07.2016

Unieważnienie postępowania:

Unieważnie postępowania

 

22.06.2016r. – ZP/PN/47/16/LZDL

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych przez okres 36 miesięcy.

22.06.2016r. – Ogłoszenie o zamówieniu

27.06.2016r. – Ogłoszenie opublikowane

Załączniki:

ZP/PN/46/16/IT – 21.06.2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie Gabinetu lekarskiego w Pracowni PET/CT zlokalizowanej na parterze budynku B DCO we Wrocławiu – Pakiet nr 1

oraz

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac dostosowawczych budynku A1 (wraz z łącznikiem) zlokalizowanego na terenie DCO we Wrocławiu do wymogów
p. poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej ww. budynku oraz postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – Pakiet nr 2

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:   20.07.2016 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 21.06.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy. Pakiet 1

Załącznik 1a do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy. Pakiet 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 1 (PET)

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 (p.poż)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana terminu 13.07.2016

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 1 13.07.2016

Dokumentacja po zmianach:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY-1

Załącznik-nr-5a-do-SIWZ-Wzór-umowy-Pakiet-2-p.poż

Wynik postępowania w Pakiecie nr 1 i 2:

Zawiadomienie o wyniku postępowania 21.07.2016

17.06.2016r. – ZP/PN/48/16/LA

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na 108 zadań.

17.06.2016r. – Ogłoszenie o zamówieniu

20.06.2016r. – Ogłoszenie opublikowane

Załączniki: