Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

27.07.2016- ZP/PN/56/16/IEL

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU TELERADIOTERAPII- FILII W JELENIEJ GÓRZE- Z PODZIAŁEM NA 9 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

27.07.2016- ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

27.07.2016- SIWZ

27.07.2016- zał. nr 1a- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 1

27.07.2016- zał. nr 1b- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 2

27.07.2016- zał. nr 1c- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 3

27.07.2016- zał. nr 1d- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 4

27.07.2016- zał. nr 1e- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 5

27.07.2016- zał. nr 1f- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 6

27.07.2016- zał. nr 1g- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 7

27.07.2016- zał. nr 1h- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 8

27.07.2016- zał. nr 1i- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 9

27.07.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

27.07.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

27.07.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

27.07.2016- zał. nr 5 A- PROJEKT UMOWY ZADANIE 1

27.07.2016- zał. nr 5 B- PROJEKT UMOWY ZADANIE 2

27.07.2016- zał. nr 5 C- PROJEKT UMOWY ZADANIE 3

27.07.2016- zał. nr 5 D- PROJEKT UMOWY ZADANIE 4

27.07.2016- zał. nr 5 E- PROJEKT UMOWY ZADANIE 5

27.07.2016- zał. nr 5 F- PROJEKT UMOWY ZADANIE 6,7,8

27.07.2016- zał. nr 5 G- PROJEKT UMOWY ZADANIE 9

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania 03.08.2016 r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

23.08.2016r. – Wyniki postępowania w zadaniach nr 5, 6, 7, 8 i 9

14.10.2016- wyniki postępowania w zadaniach 1,2,3 i 4

 

 

ZP/PN/58/16/LNP

NAZWA:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 132 pakiety

1) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 31.08.2016

2) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 09.09.2016

3) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 16.09.2016

Ogłoszenie:

Ogłoszenie wysłane – 27.07.2016 r.

Ogłoszenie opublikowane – 29.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowo-ilościowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – minimalne wymagania wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wysokość wadium

SIWZ – zmodyfikowany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmodyfikowana

Załącznik nr 2 Formularz Oferty –  zmodyfikowany

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty – zmodyfikowany

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 12.09.2016

Odpowiedzi na pytania 12.09.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania – 1 – 16.09.2016

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie 19.09.2016

ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT 23.09.2016 R:

zestawienie na stronę 23.09.2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT:

PAKIET 116 – wybór 13.10.2016

PAKIETY 9,11,13,37,63,75 – wybór 20.10.2016

PAKIETY – wybór 25.10.2016 + Wybór 25.10.2016

PAKIETY – Wybór 02.11.2016 + Wybór 02.11.2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 71

Uchylenie wyboru Pakiet 71

Wybór w pakiecie nr 71 – wybor-16-11-2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 3

uchylenie-wyboru-pakiet-3

Wybór w pakiecie nr 3 – wybor-25-11-2016

Wybór pakiet nr 50 – wybor-30-11-2016

ZP/66/IEL/BU/16 – 27.07.2016

Sukcesywna dostawa środków czystości z podziałem na 4 pakiety:

PAKIET NR 1 – DROBNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA  DOMOWEGO,

PAKIET NR 2 – UCHWYTY DO WORKÓW NA ODPADY

PAKIET NR 3 – WYCIERACZKI

PAKIET NR 4 – WÓZKI DO SPRZĄTANIA

Zapytanie ofertowe 27.07.2016

Załącznik nr 1 do Zapytania – Pakiet Nr 1

Załącznik nr 2 do Zapytania – Pakiet Nr 2

Załącznik nr 3 do Zapytania- Pakiet Nr 3

Załącznik nr 4 do Zapytania – Pakiet Nr 4

Załącznik nr 5 do Zapytania – Formularz oferty

Załącznik nr 6 do Zapytania – Wzór umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 3,  4:

Protokół udzielenia zamówienia 12.08.2016

ZP/PN/55/16/IT

NAZWA:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w zespole budynków Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 26.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a Akrusz asortymentowo cenowy

Załącznik-nr-1b-Karta-urządzenia-klimatyzatora

Załącznik-nr-2-Formularz Oferty

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.24

Załącznik-nr-5- Poglądowy rzut pomieszczeń

Załącznik-nr-6-Wykaz-osób

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-dotyczące-uprawnień

Załącznik-nr-8-Projekt-umowy

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania:

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 04.08.2016 r.

ZP/PN/57/16/IT – 22.07.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac dostosowawczych budynku A1 (wraz z łącznikiem) zlokalizowanego na terenie DCO we Wrocławiu do wymogów p. poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej ww. budynku oraz postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22.07.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór-umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

WYNIK POSTĘPOWANIA

18.08.2016- wybór oferty

 

14.07.2016 ZP/PN/54/16/LA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 29.08.2016 GODZINA 09:00/09:15

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII Z PODZIAŁEM NA 19 ZADAŃ.

14.07.2016 ogłoszenie o zamówieniu wysłane

19.07.2016 opublikowane ogłoszenie

05.08.2016 zmiana ogłoszenia

19.07.2016 SIWZ

19.07.2016 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

19.07.2016 Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

19.07.2016 załącznik nr 2- formularz oferty05.08.2016 zmiana ogłoszenia

19.07.2016 załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art.-22

19.07.2016 załącznik nr 4 Oświadczenie-z-art.-24

19.07.2016 załącznik nr 5 projekt umowy MM

19.07.2016 Załącznik nr 6 wykaz wadium

19.07.2016 Załącznik nr 7 wykaz polisa

05.08.2016 odp. nr 1

05.08.2016 Modyfikacja SIWZ

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

05.08.2016 załącznik nr 2- formularz oferty

05.08.2016 MODYFIKACJA załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art.-22

05.08.2016 MODYFIKACJA załącznik nr 4 Oświadczenie-z-art.-24

05.08.2016 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy MM

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 6 wykaz wadium

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 7 wykaz polisa

zbiorcze zestawienie ofert 54_16_LA

01.09.2016 wybór pakiet nr 3

09.09.2016 wybór pakiet nr 2

12.09.2016 wybór zadania 4,6,20,21

13.09.2016 WYBÓR CAŁOŚĆ

05.07.2016r. – ZP/PN/51/16/LNPPSO

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej.

Załączniki:

 

ZP/PN/49/16/IT – 01.07.2016

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części budynku A1 na potrzeby Oddziału Chemii Dziennej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu 01.07.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 49_16_IT

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 18.07.2016 roku:
Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA: