Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2016

20.10.2016 -ZP/PN/68/16/IEL

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 02.12.2016

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI BIUROWYCH Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

20.10.2016 ogłoszenie wysłane

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 25.10.2016

14.11.2016 zmiana ogłoszenia

25.11.2016 zmiana-ogloszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

załącznik nr 1- Pakiety_1-5

25.11.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-1-pakiety_1-5

załącznik nr 1a- Pakiet nr 6

załącznik nr 2 parametry techniczne do pakietu nr 6

Załącznik-nr 3 Formularz oferty

Załącznik nr 4- Jednolity europejski dokumnet zamówienia

załącznik nr 5 -Projekt umowy na dostawę i montaż mebli kcc

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 – Ogólne zasady środowiskowe i BHP

14.11.2016 modyfikacja

14.11.2016 SIWZ

14.11.2016 Załącznik nr 4- JEDZ

25.11.2016 odpowiedz-nr-1

05.12.2016 zbiorcze-zestawienie-ofert

Unieważnienie pakietu 3 i 5: uniewaznienie-pakiet-nr-35

12.01.2017 Wybór pakiet 2,4,6: wybor

Wybór pakiet nr 1 – 18.01.2017

wybor-pakiet-nr-1

20.01.2017r. – Wybór Pakiet nr 1

 

 

 

13.10.2016 -ZP/92/NWOK/BU/16

USŁUGA W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ORAZ CZTEROKROTNE WYGŁOSZENIE WYKŁADU ( 4X 90 MIN) PODCZAS SZKOLENIA W DNIACH 22-23.10.2016 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ,, REALIZACJA DZIAŁAN EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018 R.”

13.10.2016 zapytanie ofertowe

13.10.2016 umowa wykładowcy

13.10.2016 formularz oferty

13.10.2016 Wykaz osób – oświadczenie o osobach

13.10.2016 zał. nr 1 szczegółowy opis zamówienia – wykładowcy

13.10.2016 zał. nr 2 – Arkusz Asortymentowo-Cenowy – wykladowcy

13.10.2016 Załącznik-nr-3-Wykaz usług

21.10.2016 protokół z wyboru

ZP/PN/67/16/LZT – 11.10.2016r.

Dostawa akceleratora liniowego (przyspieszacza) do Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pL. Hirszfelda 12, 53-437 Wrocław tj.:

A) dostawa loco magazyn Wykonawcy i chwilowe przechowanie
B) deinstalacja, demontaż oraz przechowanie akceleratora Clinac 2100CD Silhouette nr ser. 131
C) adaptacja pomieszczeń po zdemontowanym akceleratorze wg PFU (w tym wykonanie projektu OR oraz projektów adaptacji – budowlanego i wykonawczego)
D) przewiezienie dostarczonego akceleratora do siedziby Zamawiającego, instalacja, uruchomienie,wykonanie testów akceptacyjnych
E) wykonanie szkoleń.

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-z-23-11-2016r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMIESZCZONA 21.11.2016R.:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia:

Informacja dla Wykonawców nr 3:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 07.11.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja Techniczna-zmiana-07.11.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ-Arkusz-cenowy – zmiana 07.11.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.11.2016

Rysunek ramy wg producenta – odpowiedź na pyt. 7

Rys 1 i 2 – Układ CT i wody lodowej – odpowiedź na pytanie 11

Rysunek – schemat układu wody lodowej 0 odpowiedź na pytanie 11

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.11.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.11.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 03.11.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna – zmiana 03.11.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.10.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy zmiana 25.10.2016

Załącznik 10a do PFU

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 11.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 14.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 25.10.2016r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 27.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 03.11.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 05.11.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 11.10.2016

Załącznik nr 5 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw

ZP/PN/63/16/IT

Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej dla pracowni Rezonansu Komputerowego i Pracowni Leków cytostatycznych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 320739

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ – Wzór umowy

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik Nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – 24.10.2016 r.

ZP-12.-ZBIORCZE-ZESTAWIENIE-OFERT

Wybór:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.11.2016r.

06.10.2016r. – ZP/90/LNP/BU/16

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 23 pakiety.

Załączniki:

ZP/BU/86/16/NWOK- 04.10.2016

USŁUGA W ZAKRESIE TRANSPORTU MIESZKANEK DOLNEGO ŚLĄSKA ( POWIAT MILICKI, OLEŚNICKI, OŁAWSKI, STRZELIŃSKI, TRZEBNICKI, WOŁOWSKI, WROCŁAWSKI, M. WROCŁAW) W RAMACH PROJEKTU PN REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH , PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI” W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018

04.10.2016 zapytanie ofertowe transport

04.10.2016 formularz oferty

04.10.2016 Projekt umowy na przewóz pacjentów

04.10.2016 zał. nr 2 – Arkusz Asortymentowo -Cenowy – transport

04.10.2016 zał. nr 3 szczegółowy opis zamówienia – transport

14.10.2016 protokół uniewaznienie

 

ZP/PN/66/16/LA – 03.10.2016

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz odczynników chemicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 55 zadań

Informacja o wyborze oferty w pakietach 51 i 52 z dnia 03.01.2017r.:

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-51-i-52-03-01-2017

Informacja o uchyleniu wyboru w Pakiecie 5 i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie 5 z dnia 06.12.2016:

Informacja o wyborze oferty w pakietach 44 i 49 z 09.12.2016r.:

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-44-i-49-z-09-12-2016r

uchylenie-wyboru-oferty-i-ponowny-wybor-w-pakiecie-5-06-12-2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach: 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 53

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-2-5-6-8-11-12-13-16-20-21-27-30-33-35-36-37-41-53

Informacja o uchyleniu wyboru w Pakiecie 24 i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie 24 z dnia 02.12.2016:

uchylenie-wyboru-oferty-i-ponowny-wybor-oferty-w-pakiecie-24-z-dnia-02-12-2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakietach: 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach 1, 3 i 55

informacja-o-wyniku-postepowania-z-dnia-30-11-2016r

Informacja z otwarcia ofert zamieszczone 17.11.2016r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-14-11-2016

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 3:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 3:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY – zmiana 07.11.2016

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.10.2016

Załączniki do Infirmacji dla Wykonawców nr 2:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Zmiana 25.10.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.10.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 20.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Zmiana 20.10.2016

Załącznik nr 4a do SIWZ – wzór umowy uzyczenie pakiet 40

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.10.2016

Ogłoszenia o zmianach ogłszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 25.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 27.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 20.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 22.10.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium