Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2016

25.11.2016- ZP/PN/75/16/LA

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH , WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO Z PODZIAŁEM NA 74 ZADANIA

25.11.2016 ogloszenie-o-zamowieniu wysłane

29.11.2016 opublikowane ogłoszenie

12.12.2016 zmiana-ogloszenia

29.11.2016 SIWZ

29.11.2016 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

29.11.2016 zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

29.11.2016 zalacznik-nr-2-do-siwz-formularz-oferty

29.11.2016 zalacznik-nr-3-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

29.11.2016 zalacznik-nr-4-wzor-umowy

29.11.2016 zalacznik-nr-5-wadium

12.12.2016 pismo-przewodnie-modyfikacja

12.12.2016 modyfikacja SIWZ

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-3-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-4-wzor-umowy

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-5-wadium

22.12.2016r. – Odp. nr 1

 

Zbiorcze zestawienie ofert – 11.01.2017 r.

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-05-01-2017

20.01.2017r. – Wybór w zad. 71

26.01.2017r. – Wybór w zad. nr 41

27.01.2017r. – Wybór w zad. nr-87

08.02.2017r. – Wybór

08.02.2017r. – Wybór

21.02.2017 WYBÓR ZAD. NR 68

23.02.2017 uniewaznienie-zad-nr-69

 

 

 

 

23.11.2016r. – ZP/104/IT/BU/16

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ, PRZECIWWŁAMANIOWEJ, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA (SO) W BUDYNKU ZAKŁADU TELERADIOTERAPII – FILII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W JELENIEJ GÓRZE, PRZY UL. OGIŃSKIEGO 6

21.11.2016- ZP/US/74/16/NDOK

Usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS w celu uzyskania optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego przedsięwzięcia objętego doradztwem prawnym, w tym, jeśli będzie konieczne, usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w powyższym zakresie

25.11.2016- przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.11.2016 godz. 10.00

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

21.11.2016- ogłoszenie

25.11.2016-zmienione ogłoszenie

21.11.2016- zał nr 1 formularz oferty

21.11.2016- zał nr 2 oświadczenie

21.11.2106- zał nr 3 wykaz usług

21.11.2016- zał nr 4 wykaz osób

21.11.2016- zał nr 5 projekt umowy

01.12.2016- unieważnienie

 

17.11.2016r. – ZP/US/70/16/LNPPSO

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 08 GRUDNIA 2016r. GODZ. 11:00/11:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 12 GRUDNIA 2016r. GODZ. 11:00/11:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2016r. GODZ. 11:00/11:15


17.11.2016r. – Ogloszenie

17.11.2016 -ZP/102/NZCHGS/BU/16

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA:

-ZNACZNIKÓW TKANKOWYCH KOMPATYBILNYCH Z SYSTEMEM BIOPSYJNYJNYM SENORX ECP0110G-230 SZT

-IGIEŁ KOMPATYBILNYCH Z SYSTEMEM BIOPSYJNYM SENORX ECP011OG-70 SZT

zaproszenie-17-11-2016

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-znaczniki-as

zalacznik-ntr-3-arkusz-cenowy

18.11.2016 protokol

 

 

17.11.2016r. – ZP/101/LZT/BU/16

Jednorazowa dostawa zestawów aplikatorów do brachyterapii piersi.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2016r. GODZ.10:00.

Załączniki:

17.11.2016r. – ZP/BU/93/16/IT

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej, systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu oddymiania (SO) w budynku Zakładu Radioterapii – filii Dolnosląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – w Jeleniej Górze, przy ul. Ogińskiego 6.

15.11.2016 ZP/PN/73/16/LZT

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO UNIERUCHOMIENIA PACJENTÓW PLANOWANYCH DO RADIOTERAPII W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY:

PAKIET NR 1-MASKI UNIERUCHOMIAJĄCE DO STEREOTAKSJI

PAKIET NR 2

A.INDYWIDUALANE PRÓŻNIOWE PODPÓRKI POD GŁOWĘ DO UNIERUCHAMIANIA W OBSZARZE GŁOWY I SZYI

B. POMPA DO INDYWIDUALNEJ PRÓŻNIOWEJ PODPÓRKI POD GŁOWĘ

15.11.2016 ogloszenie-o-zamoieniu-maski

15.11.2016 SIWZ

15.11. 2016 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

15.11.2016 Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 1 i 2

15.11.2016 Załącznik Nr 3 – Formularz OFERTY

15.11.2016 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

15.11.2016 Załącznik nr 5A- Projekt umowy pakiet nr 2

15.11.2016Załącznik-Nr-5-Projekt-umowy pakiet nr 1

24.11.2016 -zbiorcze-zestawienie-ofert-

08.12.2016 wybór-pakiet-nr-1

16.12.2016 wybor-pakiet-nr-2