Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2016

10.11.2016r. – ZP/99/LZT/BU/16

Jednorazowa dostawa zestawów aplikatorów do brachyterapii piersi.

10.11.2016r. – ZP/PN/69/16/IT

Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2016r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

09.11.2016- ZP/PN/71/16/LBO

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NA POTRZEBY BREAST UNIT DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

09.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NARZĘDZIA

Zmiana ogłoszenia 15.11.2016 zmiana-ogloszenia-narzedzia

09.11.2016 SIWZ

09.11.2016 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.11.2016 Załącznik Nr 2 specyfikacja techniczna

09.11.2016 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

09.11.2016 Załącznik Nr 4 – Formularz OFERTY

09.11.2016 Załącznik nr 5 – Projekt umowy mm-1 (narzędzia chirurgiczne)

09.11.2016 Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

14.11.2016 odp. nr 1 i 2

15.11.2016 modyfikacja

15.11.2016 zalacznik-nr-2-specyfikacja-techniczna-modyfikacja

15.11.2016 zalacznik-nr-3-formularz-oferty

15.11.2016 zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

21.11.2016 zbiorcze-zestawienie-ofert-narzedzia

09.12.2016 uniewaznienie

ZP/PN/72/16/LZDChP

DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ORAZ DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE APARATU DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM, SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW I WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH DO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA

OGŁOSZENIE

08.11.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
10.11.2016- OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 10.11.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
10.11.2016- zał. nr 1a- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 1- usg mobilne
10.11.2016- zał. nr 1b- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 2- usg automatyczne
10.11.2016- zał. nr 1c- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 3- aparat do biopsji
10.11.2016- Zał. nr 1c1- biopsja-2.12.
10.11.2016- zał. nr 1c2- Projekt i obciążenia statyczne
10.11.2016- zał. nr 2a-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 1
10.11.2016- zał. nr 2b-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 2
10.11.2016- zał. nr 2c-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 2
13.12.2016- zmieniony zał. nr 2c arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 3
10.11.2016- zał. nr 3 – Formularz oferty
10.11.2016- zał. nr 4 jednolity europejski dokument zamówienia
10.11.2016- zał. nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
10.11.2016- zał. nr 6a – projekt umowy dla zadania 1 i 2
13.12.2016- zmieniony zał. nr 6a projekt umowy dla zadania 1 i 2
10.11.2016-zał. nr 6b – projekt umowy dla zadania 3
13.12.2016- zmieniony zał. nr 6b projekt umowy dla zadania 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 13.12.2016-odpowiedź na pytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 20.12.2016- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

02.02.2017-wybór zadanie 1

10.02.2017-wybór zadanie 2 i 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

23.02.2017- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP/98/NWOK/BU/16 – 08.11.2016

Usługa transportu kobiet w ramach badań mammograficznych do/z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.

Transport mieszkanek Dolnego Śląska (jedynie z terenu następujących powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław) na badania mammograficzne do i z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Transport kobiet realizowany będzie w ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim  i m. Wrocław w latach 2016-2018 r.” Nr projektu: RPDS.08.07.00-02-0009/16. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 02.12.2016:

protokol-z-uniewaznieniem-zapytania-ofertowego-02-12-2016

Zapytanie ofertowe 08.11.2016

Zał. 1 – Formularz-oferty-

zał.-nr-2-Arkusz-Asortymentowo-Cenowy-transport-1

zał.-nr-3-szczegółowy-opis-zamówienia-transport

Zał. nr 4 – Projekt umowy na przewóz pacjentów