Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

ZP/PN/91/16/LAM- 31.12.2016

Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na osiem zadań.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 14.02.2017 GODZ. 10.00/10.15

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 16.02.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

31.12.2106- OGŁOSZENIE WYSŁANE

03-01-2017-ogloszenie-opublikowane

03-01-2017-zmienione-ogloszenie-wyslane

03.02.2017-zmienione ogłoszenie

13.02.2017-zmienione ogłoszenie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

03-01-2017-siwz

03.02.2017- zmieniona siwz

03-01-2017-zal-nr-1a-zadanie-1-defibrylator

03-01-2017-zal-nr-1b-zadanie-2-cisnieniomierz

03-01-2017-zal-nr-1c-zadanie-3-pompa-infuzyjna

03-01-2017-zal-nr-1d-zadanie-4-kozetka

03.02.2017-zmieniony zał. nr 1 d zadanie 4 kozetka

03-01-2017-zal-nr-1e-zadanie-5-wozek-wielofuncyjny

03-01-2017-zal-nr-1f-zadanie-6-wozek-inwalidzki

03-01-2017-zal-nr-1g-zadanie-7-fotel-do-podawania-cytostatykow

03-01-2017-zal-nr-1h-zadanie-8-meble-biurowe

03.02.2017-zmieniony zał. nr 1h zadanie 8 meble biurowe

03-01-2017-zal-nr-2-arkusz-cenowy-zadania-1-7

03-01-2017-zal-nr-3-formularz-oferty

13.02.2017-zmieniony zał. nr 3 formularz oferty

03-01-2017-zal-nr-4-jednolity-europejski-dokument-zamowienia

03-01-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

03-01-2017-zal-nr-6-wykaz-dostaw-zadanie-7

03-01-2017-zal-nr-7a-projekt-umowy-zadania-1-6

03-01-2017-zal-nr-7b-projekt-umowy-zadanie-7

03-01-2017-zal-nr-7c-projekt-umowy-zadanie-8

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 03.02.2017- odpowiedzi

06.02.2017-odpowiedź 2

13.02.2017-aktualizacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 16.02.2017- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

28.02.2017-unieważnienie zadania 2,4,5,6 i 7

07.04.2017-wybór zadanie 8

30-05-2017-wybór w zadaniu 3, unieważnienie w zadaniu 1

ZP/PN/90/16/IT – 29.12.2016

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń dawnej kuchni na Oddział Chemioterapii Dziennej w budynku A Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik postępowania z 17.02.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-17-02-2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2017r.:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 26.01.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-18-01-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-18-01-2017

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-11-01-2017r-zmiana-terminu

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-29-12-2016

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-11-01-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-dokumentacja

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot

ZP/117/NWOK/BU/16 – 23.12.2016

Transport kobiet w ramach badań mammograficznych do/z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Transport kobiet realizowany będzie w ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim  i m. Wrocław w latach 2016-2018 r.” Nr projektu: RPDS.08.07.00-02-0009/16. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Unieważnienie postępowania:

protokol-z-uniewaznieniem-postepowania

zapytanie-ofertowe-transport-23-12-2016

zal-1-formularz-oferty

zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-transport-1

zal-nr-3-szczegolowy-opis-zamowienia-transport

zal-nr-4-projekt-umowy-na-przewoz-pacjentow

22.12.2016 -ZP/PN/88/16/LZP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 03.01.2017 GODZINA 10/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI IN VITRO Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW

ZP/114/IEL/BU/16

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa sprzętu agd i biurowego z podziałem na 3 pakiety.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-dostawy

zalacznik-nr-3-formularz-oferty

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty + zestawienie ofert:

Protokół

19.12.2016 -ZP/PN/82/16/LNP

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII Z PODZIAŁEM NA 37 PAKIETÓW

 

OGŁOSZENIE

19.12.2016- ogłoszenie wysłane

22-12-16-ogloszenie-opublikowane

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

22-12-16-siwz

22-12-16-zal-nr1-arkusz-asortymento-ilosciowo-cenowy

28-12-16-zmieniony-zal-nr1-arkusz-asortymento-ilosciowo-cenowy

22-12-16-zal-nr2-formularz-oferty

22-12-16-zal-nr3-jednolity-europejski-dokument-zamowienia

22-12-16-zal-nr4-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

22-12-16-zal-nr5-wykaz-dostaw

22-12-16-zal-nr6-projekt-umowy

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 28-12-2016-odpowiedz

28-12-2016-odpowiedz 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 09.01.2017- zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-04-01-17

WYNIK POSTĘPOWANIA

10.02.2017-wybór zadanie 23, unieważnienia

22.02.2017-wybór zadanie 16

03.03.2017-wybór zadania 8,22,33 i 18

24.03.2017-wybór w pakietach 3,7,15,19,20,25,27 i 36

30.03.2017-wybór w zadaniach 5 i 34

21.04.2017-wybór zadanie 31

19.12.2016 -ZP/115/NLP/BU/16

19.12.2016 zapytanie

19.12.2016 zalacznik-nr-1-formularz-oferty

19.12.2016 zalacznik-nr-2-projekt-umowy

19.12.2016 zalacznik-nr-3-zestawienie-asortymentowo-cenowe

21.12.2016 protokol

 

 

ZP/PN/86/16/IAM – 19.12.2016

Dostawa nowej aparatury medycznej na potrzeby Brest Unit dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 25 pakietów

Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.03.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-02-03-2017

Informacja z otwarcia ofert 07.02.2017r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-02-2017r-aparatura-25-pakietow

UWAGA – zmiana terminu składania ofert na 07.02.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-25-01-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-20-01-2017-roku

Załączniki do informacji nr 1 z dnia 20.01.2017r.:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-20-01-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy-zmiana-20-01-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-20-01-2017

Załącznik nr 6 do SIWZ (zmienione) 20.01.2017r.:

6-dozowniki-i-regulatory-pak-nr-6-zmiana-20-01-2017

7-sprzet-diagnostyczny-ogolnomedyczny-drobny-pak-7-zmiana-20-01-2017

17-pojemniki-do-mater-biolog-i-krwi-pak-17-zmiana-20-01-2017

18-negatoskop-cyfrowy-z-monitorem-pak-18-zmiana-20-01-2017

19-monitor-kopiujacy-wraz-z-rozbudowa-stanowiska-do-znieczulenia-primus-pak-19-zmiana-20-01-2017

21-myjnia-dezynfektor-do-basenow-kaczek-oraz-misek-pak-nr-21-zmiana-20-01-2017

23-negatoskop-cyfrowy-pak-nr-23-zmiana-20-01-2017

24-wanna-do-dezynfekcji-narzedzi-10-l-pak-nr-24-zmiana-20-01-2017

25-parawan-skladany-pak-nr-25-zmiana-20-01-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-19-12-2016r

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-22-12-2016r-2016-ojs247-451133-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-20-01-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-25-01-2016r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załączniakmi:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-wadium

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-7-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-8-do-siwz-wykaz-okresow-gwarancji