Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2017

20.02.2017r. – ZP/BU/19/17/IT

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS.

Załaczniki:

ZP/PN/12/17/LBO – 17.02.2017

Dostawa aparatu do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych wraz z dostawą znacznika nieizotopowego oraz sprzętem jednorazowym dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Informacja o wyniku postępowania 25.04.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-25-04-2017

Informacja z otwarcia ofert 30.03.2017:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-14-03-2017-roku

Załączniki do informacji dla Wykonawców nr 1:

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-zmiana-14-03-2017

zalacznik-nr-4a-do-siwz-wzor-umowy-2-zmiana-14-03-2017

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-14-03-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

17.02.2017r. – Ogłoszenie o zamówieniu wysłane

21.02.2017r. – Ogłoszenie opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

21.02.2017r. – SIWZ

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz-oferty

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2.1

Załącznik nr 4a – Wzór umowy 2

Załącznik nr 5 – Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

ZP/PN/11/17/LZE – 17.02.2017

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  (VMS) i sprzętu pomocniczego w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 – z podziałem na trzy pakiety

informacja-o-wyniku-postepowania

informacja-z-otwarcia-ofert-27-04-2017

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 12.04.2017r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 27.04.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-27-03-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-11-04-2017-roku

Ogłoszenia o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

14.02.2017r. – ZP/PN/06/17/LOiTA

Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 24 miesięcy.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NADZIEŃ 03 MARCA 2017r. GODZ.11:00/11:15

Załączniki:

 

13.02.2017r. – ZP/BU/16/17/II

Dostawa oprogramowania na potrzeby Działu Analiz i Rozliczeń Zdrowotnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZP/BU/18/17/LZT – 10.02.2017

Jednorazowa dostawa szablonu do brachyterapii śródmiąższowej gruczołu krokowego kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego afterloaderem GammaMedplus iX

zaproszenie

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-3-projekt-umowy-10-02-2017-ah

02.03.2017 protokol

10.02.2017r. -ZP/PN/10/17/LA

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH , WYROBÓW MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KOSMETYKÓW Z PODZIAŁEM NA 37 ZADAŃ.

09.02.2017- ZP/PN/08/17/LZE

DOSTAWA I INSTALACJA DWÓCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH DO DRZWI OCHRONNYCH RADIOLOGICZNIE DO 2 BUNKRÓW AKCELERATORÓW OZNACZONYCH ,,P” i ,, F” W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII  W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU.

Uwaga – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.02.2017 godz. 10:00/10:15

Wyjaśnienia:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-17-02-2017-roku-zp-pn-o8-17-lze

Załączniki do informacji dla Wykonawców nr 2:

siwz-zmiana-17-02-2017

zalacznik-nr-2-formularz-oferty-zmiana-17-02-2017

zalacznik-nr-4-wykaz-dostaw-zmiana-17-02-2017

zalacznik-nr-6-do-siwz-projekt-umowy-zmiana-17-02-2017

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-13-02-2017-roku-zp-pn-o8-17-lze

zalacznik-nr-6-do-siwz-projekt-umowy-zmiana-13-02-2017

Załączniki:

09.02.2017r. – Ogłoszenie o zamówieniu

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-17-02-2017

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

01.03.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

07.03.2017 wybor