Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2017

ZP/PN/25/17/LBO/AW – 31.03.2017r.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych z podziałem na 6 pakietów.

Wynik przeatrgu:

informacja-o-wyniku-postepowania-z-dnia-29-05-2017r

informacja-o-wyniku-postepowania-z-dnia-29-05-2017r

Informacja z otwarcia ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert-09-05-2017

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-13-04-2017-roku

21.04.2017r. – Odp-2

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-31-03-2017-2017-ojs064-120036-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

ZP/PN/29/17/LAM- 30.03.2017

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10.04.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

30.03.2017- ogłoszenie

05.04.2017-zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

30-03-2017-siwz

30-03-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

30-03-2017-zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

30-03-2017-zal-nr-3-formularz-oferty

30-03-2017-zal-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

30-03-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

30-03-2017-zal-nr-6-wykaz-dostaw

30-03-2017-zal-nr-7-projekt-umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

05.04.2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.04.2017-informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

19.04.2017- unieważnienie

 

24.03.2017r. – ZP/BU/26/17/IEL

Dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera magazynowego.

Załączniki:

21.03.2017r. – ZP/PN/24/17/IEL

Sukcesywna dostawa środków czystości z podziałem na 9 pakietów:

Pakiet nr 1 – drobne AGD

Pakiet nr 2 – środki czystości

Pakiet nr 3 – art. sprzątające

Pakiet nr 4 – worki foliowe

Pakiet nr 5 – prześcieradła jednorazowe w rolce

Pakiet nr 6 – art. higieniczno-papierowe

Pakiet nr 7 – dozowniki

Pakiet nr 8 -wycieraczki

Pakiet nr 9 – preparaty czystościowe do stacji dozujących

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31 MARCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15

17.03.2017r. – ZP/PN/23/17/LAM

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby nowotworzonego Oddziału Medycyny Paliatywnej z podziałem na 12 pakietów.

UWAGA: MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05 MAJA 2017r.  godz. 10:00/10:15

Ogłoszenia:

17.03.2017- ZP/PN/20/17/LOBO

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 05.05.2017 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA STAPLERÓW Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

17.03.2017 wyslane-ogloszenie

21.03.2017 opublikowane ogłoszenie

zmiana-ogloszenia-2017-ojs082-158454-pl-1

21.03.2017 zalacznik-nr-1-zestawienie-asortymentowo-cenowe-1-10

21.03.2017 zalacznik-nr-2-oferta

21.03.2017zalacznik-nr-3-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

21.03.2017 zalacznik-nr-4-projekt-umowy-1-10-mm

21.03.2017 zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw

21.03.2017 SIWZ

19.04.2017 odp-nr-1

19.04.2017 odp-nr-2

25.04.2017 odp-nr-3

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-3-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

09.05.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert-staplery

WYBÓR

23.05.2017 wybor-pakiet-nr-1,2,3,6,9

30.06.2017 wybór-pakiet-nr-4,5,7,8,10

03.07.2017 sprostowanie pakiet nr 8

 

17.03.2017r. – ZP/PN/14/17/IT

Dostawa i montaż nowych klimatyzatorów w budynkach zlokalizowanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

ZP/PN/19/17/LA – 14.03.2017

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 10 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek

Wynik przetargu:

informacja-o-wyniku-postepowania-15-05-2017

Informacja z otwarcia ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-25-04-2017-r

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-14-03-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-16-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-ilosciowo-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

Odpowiedzi na pytania:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-06-04-2017-roku

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-06-04-2017r