Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2017

ZP/PN/21/17/LAM- 10.03.2017

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby m.in. Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na 4 zadania.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23.03.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

10-03-2017-ogłoszenie

17.03.2017-zmienione ogłoszenie

20-03-2017-zmienione-ogloszenie-nr-47395

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10-03-2017-siwz

20-03-2017-zmieniona-siwz

10-03-2017-zal-nr-1a-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-1

20-03-2017-zmieniony zal-nr-1a-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-1

10-03-2017-zal-nr-1b-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-2
10-03-2017-zal-nr-1c-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-3
10-03-2017-zal-nr-1d-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-4
10-03-2017-zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy
10-03-2017-zal-nr-3-formularz-oferty
10-03-2017-zal-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy
10-03-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej
10-03-2017-zal-nr-6a-wykaz-dostaw-zadanie-1
10-03-2017-zal-nr-6b-wykaz-dostaw-zadanie-2
10-03-2017-zal-nr-7-projekt-umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

20-03-2017-odpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23.03.2017-informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

24.03.2017-unieważnienie zad 1, 2 i 4

18.04.2017-wybór-zad-nr-3

10.03.2017r. – ZP/PN/22/17/LA

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych z podziałem na 6 zadań.

09.03.2017-ZP/BU/25/17/NWOK

TRANSPORT KOBIET NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ,, REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018.”

W WYPADKU SKŁADANIA OFERTY MAILEM OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES harlacz.j@dco.com.pl

09.03.2017 zaproszenie

zal-1-formularz-oferty-transport

szczegółowy_opis_zamówienia-transport

projekt_umowy-transport-09-03

arkusz-asortymentowo-cenowy-transport

14.03.2017 odp-nr-1

21.03.2017r. – Protokół

ZP/PN/13/17/IT – 09.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej układu chłodzenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik przetargu:

informacja-o-wyborze-oferty-z-dnia-29-03-2017r

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-09-03-2017r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

08.03.2017 – ZP/PN/18/17/IEL

08.03.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-meble

13.03.2017 zmiana-ogloszenia-meble

08.03.2017 SIWZ

08.03.2017 zalacznik-nr-1-szczegółowy-opis-pakiet-nr-3

08.03.2017 załącznik-nr-2-formularz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-1

08.03.2017 załącznik-nr-3-formularz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-2

08.03.2017 załącznik-nr-4-formularz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-3

08.03.2017 zalacznik-nr-5-formularz-oferty

08.03.2017 zalacznik-nr-6-oswiadczenie-wykonawcy

08.03.2017 zalacznik-nr-7-projekt-umowy

08.03.2017 zalacznik-nr-8-wykaz-dostaw

13.03.2017 odp-nr-1

13.03.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-7-projekt-umowy

17.03.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

07.04.2017 wybor-pakiet-nr-3

24.04.2017 wybór-pakiet-nr-2

26.04.2017 wybor-pakiet-nr-1

 

 

ZP/PN/17/17/LA – 06.03.2017

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 4 zadania

Wynik przetargu Pakiet 1:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-28-03-2017

Wynik przetargu Pakiet 2 i 3:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-2-i-3-28-03-2017

Wynik przetargu Pakiet 4:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-4-23-03-2017

Informacja z otwarcia ofert 22.03.2017:

zbiorcze-zestawienie-ofert-leki-22-03-2017

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-10-03-2017-roku

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-06-03-2017r

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-07-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-wzor-umowy-5

ZP/PN/16/17/II – 01.03.2017

Wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z raportem obejmującym wyniki i wytyczne

Unieważnienie postępowania:

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-25-05-2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.03.2017r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-10-03-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-01-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-doswiadczenie-zespolu-konsultantow-dla-kryteriow-oceny-ofert