Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

27.04.2017- ZP/PN/34/17/LAM/RK

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 09.05.2017 GODZ. 12.00/12.15

OGŁOSZENIE

27.04.2017-ogłoszenie

02.05.2017-zmiana ogłoszenie nr 77764

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

27.04.2017-siwz

27.04.2017-zał. nr1-opis przedmiotu zamówienia

27.04.2017-zał. nr2-arkusz asortymentowo-cenowy

27.04.2017-zał. nr3-formularz oferty

27.04.2017-zał. nr4-oświadczenie wykonawcy

27.04.2017-zał. nr5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

27.04.2017-zał. nr6-wykaz dostaw

27.04.2017-zał. nr7-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

04-05-2017-odpowiedź

05.05.2017-sprostowanie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

09.05.2017-informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

12.05.2017-wybór

25.04.2017r. – ZP/PN/32/17/LAM/JG

Dostawa aparatury medycznej do zabiegów endourologicznych, laparoskopowych 2D i 3D wraz z osprzętem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 5 pakietów.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

Załączniki:

ZP/BU/33/17/LOBO/RK 21.04.2017

JEDNORAZOWA DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO TATME

21.04.2017-zapytanie ofertowe

21.04.2017- zał.nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

21.04.2017-zał. nr 2-formularz oferty

21.04.2017- zał. nr 3-projekt umowy

 

21.04.2017- odpowiedź na pytania

WYBÓR

24-04-17-protokół

 

ZP/BU/32/17/II/AW – 14.04.2017

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi DCO „INFO-MEDICA”

protokol-z-wynikiem-zapytania-ofertowego-26-04-2017

zapytanie-ofertowe-14-04-2017

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-kalkulacja-cenowa

zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego-wzor-umowy

14.04.2017- ZP/PN/33/17/LAM

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.04.2017 GODZ. 10/10:15

JEDNORAZOWA DOSTAWA, MONTAŻ FOTELI DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW NA POTRZEBY ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

14.04.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-fotel

20.04.2017 zmiana-ogloszenia

14.04.2017 SIWZ

20.04.2017 siwz-modyfikacja

14.04.2017 zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

14.04.2017 zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

14.04.2017 zalacznik-nr-3-formularz-oferty

14.04.2017 zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

14.04.2017 zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

14.04.2017 zalacznik-nr-6-wykaz-dostaw

14.04.2017 zalacznik nr-7-projekt-umowy-as

20.04.2017 odp-nr-1

21.04.2017 odp-nr-2

26.04.2017 odp-nr-3

28.04.2017r. – zbiorcze-zestawienie-ofert

05.05.2017r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

13.04.2017- ZP/PN/31/17/IEL/JHP

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 28.04.2017 10/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 04.05.2017 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 05.05.2017  09:00/09:15

OGŁOSZENIA

13.04.2017 ogłoszenie o zamówieniu

20.04.2017 zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.04.2017 SIWZ

13.04.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-1

13.04.2017 zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

13.04.2017 załącznik-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-1

13.04.2017 zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

13.04.2017 zalacznik-5-wykaz-uzywanych-numerow

13.04.2017 zalacznik-nr-6-formularz-oferty

13.04.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie-wykonawcy

13.04.2017 zalacznik-nr-8-projekt-umowy-zadanie-nr-1

13.04.2017 zalacznik-nr-9-projekt-umowy-zadanie-nr-2

13.04.2017 zalacznik-nr-10-wykaz-dostaw

20.04.2017 zmiana-terminu

25.04.2017 odp-nr-1

25.05.2017 skan-zasw-us

25.04.2015 regulamin-udostepnienia-polaczenia-vpn

25.04.2015 modyfikacja-siwz

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

25.04.2017 modyfikacja-zalącznika-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-6-formularz-oferty

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-8-projekt-umowy-zadanie-nr-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-9-projekt-umowy-zadanie-nr-2

25.04.2017 zmiana-ogloszenia-telefony

26.04.2017-odp-nr-2

27.04.2017 odp-nr-3

27.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

27.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

27.04.2017 zmiana ogłoszenia

28.04.2017-odpowiedź

28-04-2017- zmodyfikowany załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia zad. 2

04.05.2017 informacja

04.05.2017 informacja-nr-2

05.05.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

17.05.2017 wybor-polkomtel-pakiet-nr-12

 

 

 

07.04.2017 ZP/PN/26/17/IEL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 21.04.2017 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY:

PAKIET NR 1-KOŁDRY, PODUSZKI

PAKIET NR 2-OBUWIE OPERACYJNE

PAKIET NR 3-ARTYKUŁY POŚCIELOWE

PAKIET NR 4 -ODZIEŻ

07.04.2017 ogloszenie-o-zamowienie-odziez

07.04.2017 SIWZ

07.04.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

07.04.2017 zalacznik-nr-2-zestawienie-parametrow-ko-dra

07.04.2017 zalacznik-nr-3-zestawienie-parametrow-poduszka

07.04.2017 zalacznik-nr-4-formularz-oferty

07.04.2017 zalacznik-nr-5-oswiadczenie-wykonawcy

07.04.2017 załącznik-nr-6-projekt-umowy-1

07.04.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

18.04.2017 zmiana-ogłoszenia

18.04.2017 odp-nr-1

26.04.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

17.05.2017 wybór-pakiet-nr-34

23.06.2017 wybór-pakiet-nr2

07.04.2017-ZP/PN/27/17/NZCHGS/JHP

DZIERŻAWA 2 SZT. SYTEMÓW DO BIOPSJI PIERSI POD KONTROLA  USG, MGR ORAZ POD REZONANSEM WRAZ Z SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BIOPSJI

07.04.2017 2017-ojs069-130048-pl-opublikowane

07.04.2017 SIWZ

07.04.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentow-cenowy

07.04.2017 zalacznik-nr-2-specyfikacja-techniczna

07.04.2017 zalacznik-nr-3-formularz-oferty

07.04.2017 zalacznik-nr-4-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

07.04.2017 zalacznik-nr-5-projekt-umowy

07.04.2017 zalacznik-nr-6-wykaz-dostaw

07.04.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

05.05.2017 odp-nr-1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

18.05.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

26.05.2017- wybór