Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2017

ZP/PN/40/17/IT/AW – 31.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania osłony radiologicznej w Pracowni Brachyterapii II należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

OGŁOSZENIA:

ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-31-05-2017-nr-522060

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

WYNIK POSTĘPOWANIA:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-13-06-2017r

29.05.2017 -ZP/PN/42/17/EZPL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 07.06.2017 GODZINA 10/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 09 CZERWCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15.

SUKCESYWNE DOSTAWY PASKÓW TESTOWYCH, ODCZYNNIKÓW ORAZ SPRZETU DO DIAGNOSTYKI IN VITRO Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

OGŁOSZENIE

29.05.2017 ogloszenie-odczynniki

ZMIANA OGŁOSZENIA

02.06.2017 zmiana-ogloszenia

06.06.2017r. – zmienione-ogloszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

29.05.2017 siwz-29-05-2017

29.05.2017 zalacznik-nr-1-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-1

29.05.2017zalacznik-nr-2-parametry-wymagane-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-3-parametry-oceniane-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-234

29.05.2017 zalacznik-nr-5-formularz-oferty

29.05.2017 zalacznik-nr-6-projekt-umowy-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-3_26-05-2017

29.05.2017 zalacznik-nr-8-projekt-umowy-pakiet-nr-24

29.05.2017 zalacznik-nr-9-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej

29.05.2017 zalacznik-nr-10-oswiadczenie-wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

02.06.2017 odp-nr-1

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-2,3,4

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-6 projekt-umowy

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-3 kcc

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-8-pakiet-2,4-kcc

02.06.2017 odp-nr-2

06.06.2017r. – Odp. 3

06-06-2017r-siwz

06-06-2017r-zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-234

06-06-2017r-zalacznik-nr-5-formularz-oferty

06-06-2017r-zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-2

06-06-2017r-zalacznik-nr-8-projekt-umowy-pakiet-3-i-4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.06.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBORY

21.06.2017 wybór-pakiet-nr-1

22.06.2017 wybór-pakiet-nr-2,4

27.06.2017 wybor-pakiet-nr-3

29.05.2017- ZP/PN/41/17/IEL/JHP

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

29.05.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-pranie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

29.05.2017 Siwz

29.05.2017 zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

29.05.2017 załącznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

29.05.2017 załącznik-nr-3-formularz-oferty

29.05.2017 zalacznik-nr-4-wykaz-uslug

29.05.2017 załącznik-nr-5-wykaz-pojazdow

29.05.2017 zalacznik-nr-6-projekt-umowy-24-05-2017

29.05.2017 załącznik-nr-7-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

29.05.2017 załącznik-nr-8-wykaz-maszyn-i-urzadzen

29.05.2017 załącznik-nr-9-oswiadczenie-wykonawcy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-zbiorcza-o-ofertach-otwartych-w-dniu-06-06-2017

WYBÓR

16.06.2017 wybor

29.04.2017r. – ZP/PN/38/17/LAM/JG

Dostawa USG z zestawem do badań ultrasonograficznych EUS/EBUS oraz USG kardiologicznego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników DCO we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11 LIPCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15 WYNIKAJĄCA Z TEGO, IŻ OGŁOSZENIE ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W DNIU 27.05.2017r. NATOMIAST ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ NA SWOJEJ STRONIE W DNIU 29.05.2017r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14 LIPCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

WYJAŚNIENIA SIWZ

PO OTWARCIU OFERT:

 

 

ZP/PN/37/17/IT/AW – 24.05.2017r.

Wykonanie robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet 1 – wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F.

Pakiet 2 – wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej na strychu budynku B.

Pakiet 3 – wykonanie robót budowlanych w łazienkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku D.

Pakiet 4 – zaprojektowanie   instalacji centralnego ogrzewania dla budynku B  i wykonanie instalacji c.o. na poziomie piwnic budynku B.

OGŁOSZENIE

ogloszenie-om-zamowieniu-nr-516366-z-dnia-24-05-2017r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-1

zalacznik-nr-1a-do-siwz-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-pakiet-3

zalacznik-nr-1d-do-siwz-pakiet-4

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-2-lub-3

zalacznik-nr-4a-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-4-rev-1-0

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiary

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-05-05-2017-roku

architektura-wykonawczy-rzut-piwnic-wyb-dom-el-kons-rys-13-2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja-z-otwarcia-ofert-08-06-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA  W PAKIETACH 1, 3 i 4:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-i-4-z-dnia-16-06-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-i-4-z-dnia-16-06-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 2:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-2-z-dnia-29-06-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-2-z-dnia-29-06-2017

22.05.2017-ZP/BU/39/17/17/II/JHP

DOSTAWA PROGRAMU INFORMACJI MEDYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ DOSTEP DO PEŁNYCH PUBLIKACJI W FORMIE KSIĄŻEK I CZASOPISM UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ, Z DZIEDZIN : ONKOLOGII, RADIOTERAPII, HEMATOLOGII, CHIRURGI, PATOLOGII I OPIEKI PALIATYWNEJ

22.05.2017 zaproszenie-do-skladania-ofert

22.05.2017 zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

22.05.2017 zalacznik-nr-3-oferta

22.05.2017 projekt-umowy-_19-05-2017

30.05.2017 protokół

 

19.05.2017- 51/2017/N/Wrocław

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  NA 31.05.2017 GODZ. 13.00/13.10.

 

OGŁOSZENIE

ogłoszenie o zamówieniu

26.05.2017- ogłoszenie-o-zmianie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja istotnych warunków zamówienia pakiet I i pakiet II

załącznik nr 1 szczegółowe warunki zamówienia

załącznik nr 2 formularz oferty pakiet- I

załącznik nr 3 formularz oferty pakiet-II

załącznik nr 4 wzór umowy pakiet I

załącznik nr 5 wzór umowy pakiet II

załącznik nr 6 oświadczenie dotyczące spełniania warunków

załącznik nr 7 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

załącznik nr 8 rejestr majątku

załącznik nr 9 informacje do oceny ryzyka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

26.05.2017-odpowiedz-na-pytania-zmiany-do-siwz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

01.06.2017- informacja z otwarcia ofert

WYBÓR 

14.06.2017 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PAKIET NR 1,2

 

17.05.2017- ZP/BU/44/IEL/17/RK

DOSTAWA SPRZĘTU M.IN AGD,SPRZĘTU BIUROWEGO Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW

17-05-2017-zapytanie-ofertowe

17-05-2017-zal-nr-1-arkusz-cenowy

17-05-2017-zał. nr 2-formularz-oferty

17-05-2017-zal-nr-3-projekt-umowy

23.05.2017- protokół udzielenia zamówienia