Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

ZP/PN/47/17/LAM/AW – 28.06.2017

Dostawa myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni w Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-23-06-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-2017-ojs121-244585-pl-opublikowane-28-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-21-07-2017-roku

informacja z otwarcia ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert-08-08-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-30-08-2017

ZP/PN/48/17/IT/AW – 27.06.2017

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 Pakiety według rodzaju sprzętu:

Pakiet nr 1 – Serwis urządzeń w budynkach  Breast Unit, Chemia Dzienna – Nowa w bud A-1, Opieka Paliatywna w bud B, Blok Operacyjny nr 5  w bud A-1.

Pakiet nr 2 – Przeglądy i konserwacje trzech układów chłodzenia akceleratorów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-538943-opublikowane-27-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2-pakiety

zalacznik-1a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-1

zalacznik-1b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-2

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5a-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-1

zalacznik-nr-5b-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-2

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWz:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-06-07-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-pakiety-1-2-z-dnia-07-07-2017

ZP/PN/45/17/LZT/AW – 26.06.2017

Dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów planowanych do radioterapii w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – maski unieruchamiające 3-punktowe – 600 szt.

Pakiet nr 2 – maski unieruchamiające 4-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 3 – maski unieruchamiające 5-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 4 – maski unieruchamiające dla dzieci – 20 szt.

OGŁOSZENIA O ZMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-539168-opublikowane-26-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-30-06-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-05-07-2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 2 i 4:

informacja-o-wyniku-postepowania-11-07-2017-pakiet-1-2-i-4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 3:

informacja-o-wyniku-postepowania-20-07-2017-pakiet-3

 

ZP/PN/46/17/IT/AW – 23.06.2017

Wykonanie robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F.

Pakiet 2 – wykonanie robót budowlanych w łazienkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku D

Pakiet 3 – Wykonanie montażu i podłączenia komory laminarnej (własność DCO) z infrastrukturą towarzyszącą w pracowni Patomorfologii w budynku D.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-537895-o-zamowieniu-opublikowane-23-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-pakiet-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-2-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiary

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-04-07-2017-roku

rysunek-z-lokalizacja-komory

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-11-07-2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 2 i 3:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-pakiety-1-2-3-z-dnia-11-07-2017

22.06.2017- ZP/PN/49/17/LNP/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  03.07.2017 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z PODZIAŁEM NA 18 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

22.06.2017 ogłoszenie-nr-537180

28.06.2017 zmiana-ogloszenia

SIWZ + ZAŁACZNIKI

22.06.2017 SIWZ

22.06.2017 załącznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

22.06.2017 załącznik-nr-2-formularz-oferty

22.06.2017 załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

22.06.2017 zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

22-06-2017-zal-nr-5-projekt-umowy-as

WYJAŚNIENIA

28.06.2017 odp-nr-1

05.07.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert-zp_pn_49_17_lnp_jhp

WYBORY

14.07.2017 wybór-pakiet-16,18

18.07.2017 wybor-pakiet-nr-3

19.07.2017 wybor

28.07.2017 uchylenie-odrzucenia-pakiet nr 1

28.07.2017 wybór-pakiet-nr-10

18.09.2017 wybor-pakiet-nr-1

21.09.2017 uchylenie i ponowny-wybor-pakiet-nr-1

 

21.06.2017- ZP/BU/51/17/IEL/JHP

SUKCESYWNA DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH 18,9 L. WRAZ  Z BEZPŁATNYM  UŻYCZENIEM , MONTAŻEM SERWISEM I SANITYZACJĄ DYSTRYBUTORÓW DO PODGRZEWANIA WODY ORAZ POMPKI MECHANICZNEJ DO DCO WE WROCŁAWIU ORAZ FILII DCO W LEGNICY I JELENIEJ GÓRZE

21.06.2017 zaproszenie

21.06.2017 załącznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

21.06.2017 załącznik-nr-2-formularz-oferty

21.06.2017 załącznik-nr-3-projekt-umowy

27.06.2017 protokół

 

ZP/PN/39/17?LAM/AW – 13.06.2017

Dostawa, instalacja, uruchomienie lasera tulowego, morcelatora wraz z niezależnym jezdnym zespołem pomiarowym do urodynamiki  i szkoleniem pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – laser tulowy z morcelatorem

Pakiet nr 2 – komplet do diagnostyki nietrzymania moczu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-09-06-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-13-06-2017-2017-ojs111-222978-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIAKMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dla-pakietu-nr-1-laser-tulowy-wraz-z-morcelatorem

zalacznik-nr-6b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dla-pakietu-nr-2-komplet-do-diagnostyki-nietrzymania-moczu

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-20-07-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA:

informacja-o-wyniku-postepowania-13-09-2017

02.06.2017r. – ZP/PN/43/17/NDOK/JG

Świadczenie usług zarządzania, administrowania i nadzorowania pracy:

  • Pakiet nr 1 – w Zakładzie Radiologii,

  • Pakiet nr 2 – w Pododdziale Urologii.

Ogłoszenia;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: