Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

ZP/PN/59/17/LA/RK – 26.07.2017

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE 26.07.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja

zał. 1-arkusz asortymentowo- ilościowo- cenowy

zał. 1a-opis przedmiotu zamówienia

zał. 1b-wykaz wadium

zał. 2-formularz oferty

zał.3-JEDZ

zał. 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

21.08.2017 odp-nr-1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

05.09.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

 14-09-2017-wybór zadanie 51

03.10.2017-wybór zadanie 44,45 i 56

05.10.2017-wybór zadania3,9,11,20,26,27,35,40,41,46,47,55; unieważnienie 21,31,32,33,39

09-10-2017-wybór zadania 4,5,7,10,14,15,16,18,19,52,53,54

10-10-2017-wybór zadania 1,2,8,12,28,29,30,34,36,38,48

12.10.2017-wybór zadanie 6,13,17,22,23,25,37

02.11.2017-wybór zadanie 24,42,43,49 i 50

ZP/PN/58/17/IT/AW – 21.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania osłony radiologicznej w Pracowni Brachyterapii II należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-555966-o-zamowieniu-21-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-09-08-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017

18.07.2017r. – ZP/BU/52/17/IEL/JG

Sukcesywna dostawa błon RTG EDR2, utrwalacza, wywoływacza oraz filmów DiHL.

 

17.07.2017 -ZP/BU/53/17/NWOK/JHP

USŁUGA W ZAKRESIE WYBORU WYKŁADOWCÓW W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TERMINACH: 02-03.09.2017, 07-08.2017, 11-12.11.2017 , 18-19.11.2017 . ZADANIE BĘDZIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ,, WYKWALIFIKOWANA KADRA MEDYCZNA-SZYBKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA, DZIAŁANIE 5.4. KOMPETENCJE ZAWODOWE I KWALIFIKACJE KADR MEDYCZNYCH. NR PROJEKTU POWR.05.04.00-00-0078/16

17.07.2017 zaproszenie

17.07.2017 zal-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia

17.07.2017 zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-wykladowcy

17.07.2017 zal-nr-3-wykaz-spelnienia-warunku-dot-wiedzy-i-doswiadczenia

17.07.2017 zal-nr-4-oswiadczenie-o-zaangazowaniu-zawodowym

17.07.2017 zal-nr-5-oswiadczenie-o-braku-powiazan

17.07.2017 formularz-oferty

17.07.2017 Projekt umowy

29.08.2017 protokół

 

 

ZP/PN/57/17/IT/AW – 13.07.2017

Dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów planowanych do radioterapii w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – maski unieruchamiające 3-punktowe – 600 szt.

Pakiet nr 2 – maski unieruchamiające 4-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 3 – maski unieruchamiające 5-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 4 – maski unieruchamiające dla dzieci – 20 szt.

Wykonanie robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F.

Pakiet 2 – wykonanie robót budowlanych w łazienkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku D

Pakiet 3 – Wykonanie montażu i podłączenia komory laminarnej (własność DCO) z infrastrukturą towarzyszącą

w pracowni Patomorfologii w budynku D.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-550529-o-zamowieniu-13-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-pakiet-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-2-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiary

02.08.2017r. – Zbiorcze zestawienie ofert

WYNIK PRZETARGU 18.08.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-18-08-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-18-08-2017

12.07.2017 -ZP/PN/56/17/IELJHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24.07.2017 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 26.07.2017 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.0.2017 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROPIAREK I FAKSÓW UZYWANYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ ODBIÓR ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

OGŁOSZENIE

12.07.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-tonery

18.07.2017 zmiana-ogloszenia-tonery

21.07.2017 zmiana-ogloszenia

24.07.2017 zmiana-ogloszenia

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

12.07.2017 siwz

12.07.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asotymentowo-cenowy

20.07.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-1-arkusz-asotymentowo-cenowy

24.07.2017 modyfikacja zalacznik-nr-1-arkusz-asotymentowo-cenowy

12.07.2017 zalacznik-nr-2-formularz-oferty

12.07.2017 zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

12.07.2017 zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

12.07.2017 zalacznik-nr-5-projekt-umowy-mm

12.07.2017 zalacznik-nr-6-wykaz-dostaw

WYJAŚNIENIE

17.07.2017 odp-nr-1

18.07.2017 odp-nr-2

20.07.2017 odp-nr-3

24.07.2017 odp-nr-4

21.07.2017 zmiana-terminu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.07.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

18.08.2017 wybór

23.08.2017 uchylenie-wyboru

12.09.2017 -wybór

14.09.2017 uchylenie-wyboru najkorzystniejszej oferty

18.09.2017 wybór

25.09.2017 uchylenie-wyboru

29.09.2017 WYBÓR

 

 

12.07.2017- ZP/BU/52/17/II/JHP

DOSTAWA PROGRAMU INFORMATYCZNEGO ZAWIERAJĄCEGO DOSTĘP DO PEŁNYCH PUBLIKACJI W FORMIE KSIĄŻEK I CZASOPISM UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ , ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ Z DZIEDZIN: ONKOLOGII, RADIOTERAPII, HEMATOLOGII, CHIRURGII, PATOLOGII I OPIEKI PALIATYWNEJ

12.07.2017 zapytanie

12.07.2017 załącznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-v2

12.07.2017 zalacznik-nr-2-oferta

12.07.2017 zalacznik-nr-3-projekt-umowy-glowna

12.07.2017 zalacznik-nr-4-umowa-szczegolowa-do-program-med-urology

13.07.2017 odp-nr-1

20.07.2017 protokol

ZP/PN/55/17/IT/AW – 07.07.2017

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 Pakiety według rodzaju sprzętu:

Pakiet nr 1 – Serwis urządzeń w budynkach  Breast Unit, Chemia Dzienna – Nowa w bud A-1, Opieka Paliatywna w bud B, Blok Operacyjny nr 5  w bud A-1.

Pakiet nr 2 – Przeglądy i konserwacje trzech układów chłodzenia akceleratorów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-546931-o-zamowieniu-07-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2-pakiety

zalacznik-1a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-1

zalacznik-1b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-2

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5a-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-1

zalacznik-nr-5b-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-2

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-17-07-2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PAKIET 1 , 2:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-i-2-20-07-2017

27.07.2017r. – Unieważnienie Pakietu nr 2