Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

ZP/PN/67/17/LA/AW – 30.08.2017

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 15 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-579199-o-zamowieniu-30-08-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-2

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-wadium

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-04-09-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-09-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-27-09-2017

30.08.2017r. – ZP/PN/62/17/LZE/JG

Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych sprzętu produkcji Zakładu Aparatury Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych będącego w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

 Załaczniki:

29.08.2017r. – ZP/PN/65/17/LAM/JG

Dostawa aparatury endoskopowej wraz z bronchofiberoskopem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – dostawa bronchofiberoskopu przeznaczonego do pracy z jednorazowymi osłonkami, Pakiet nr 2 – dostawa zestawu laparoskopowego z videolaparotorakoskopem.

Ogłoszenia:

Załączniki:

Odpowiedzi:

Po otwarciu ofert:

 

25.08.2017-ZP/PN/66/17/LA/JHP

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.09.2017 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA 21 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

25.08.2017- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA + ZAŁĄCZNIKI

25.08.2017 SIWZ

25.08.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

25.08.2017 zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

25.08.2017 zalacznik-nr-2-do-siwz-formularz-oferty

25.08.2017 zalacznik-nr-3-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

25.08.2017 zalacznik-nr-4-wzor-umowy-as

25.08.2017 zalacznik-nr-5-wadium

25.08.2017 zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

31.08.2017 odp-nr-1

01.09.2017 odp-nr-2

01.09.2017 odp-nr-3

04.09.2017 odp-nr-4

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

13.09.2017 informacja-z-otwarcia-ofert

28.09.2017 wybór +unieważnienie

29.09.2017 uchylenie-ponowny-wybor-zad-nr-10

20.10.2017 uchylenie-wyboru-zad-nr-16

24.10.2017 wybór-zad-nr-16

24.08.2017r. – ZP/BU/60/17/IT/JG

Serwis techniczny stacji uzdatniania wody dla Centralnej Sterylizatorni w bud. A-1 Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

24.08.2017r. – ZP/PN/54/17/IT/JG

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – branża elektryczna, Pakiet nr 2 – branża instalacyjna, Pakiet nr 3 – branża mechaniczna, Pakiet nr 4 – branża stolarska, Pakiet nr 5 – branża budowlana.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.09.2017r. godz. 11:00/11.15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06.09.2017 GODZ. 11:00/11:15

UWAGA: Zmianan terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.09.2017r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

WYNIKI POSTĘPOWANIA

17.08.2017 ZP/PN/64/17/II/JHP

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO HIPOKRATES ZAINSTALOWANEGO W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17.08.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-hipokrates

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.08.2017 SIWZ

17.08.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-cenowy

17.08.2017 zalacznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamowienia

17.08.2017 zalacznik-nr-3-regulamin-udostepnienia-polaczenia-vpn

17.08.2017 zalacznik-nr-4-wykaz-licencji-posiadanych-przez-zamawiajacego

17.08.2017 zalacznik-nr-5-projekt-umowy

17.08.2017zalacznik-nr-6-formularz-oferty

17.08.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie

17.08.2017 zalacznik-nr-8-sankcje-karne

17.08.2017 zalacznik-nr-9-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

17.08.2017 zalacznik-nr-10-oswiadczenie-wykonawcy

25.08.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

01.09.2017 wybor najkorzystniejszej oferty

 

14.08.2017r. – ZP/BU/59/17/IEL/JG

Jednorazowa dostawa błon typu GAFCHROMIC.