Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

29.09.2017r. – ZP/PN/76/17/LAM/JG

Dostawa wraz  z montażem i uruchomieniem stołów zabiegowych dla Oddziału Chorób Piersi oraz fotela ginekologicznego dla Przychodni w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 3 pakiety.

OGŁOSZENIA:

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI:

29.09.2017- ZP/US/69/17/NRzP/RK

Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii społecznej/edukacyjno-informacyjnej w zakresie profilaktyki onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

29.09.2017- ogłoszenie- regulamin

29.09.2017– zał.nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

29.09.2017- zał. nr 2a- oświadczenie-wykluczenie

29.09.2017- zał. nr 2b-oświadczenie-warunki udziału

29.09.2017- zał. nr 3-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

29.09.2017- zał. nr 4-wykaz usług

29.09.2017- zał. nr 5-wykaz osób

29.09.2017- zał. nr 6-formularz ofertowy

29.09.2017- zał. nr 7-projekt umowy

 

04-10-2017- ODPOWIEDŹ

05-10-2017- odpowiedź

16.10.2017- informacja z otwarcia ofert

19-10-2017-wybór

27.09.2017 -ZP/PN/71/17/II/JHP

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI STRUKTURALNIE Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY:

Pakiet nr 1-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Pakiet nr 2- rozbudowa sieci strukturalnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27.09.2017 ogloszenie-komputery

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

27.09.2017 SIWZ

27.09.2017 zalacznik-nr-1-pakiet-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

27.09.2017 zalacznik-nr-2-pakiet-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

27.09.2017 zalacznik-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-nr-1

27.09.2017 zalacznik-nr-3a-opis-przedmiotu-zamoienia-pakiet-nr-2

27.09.2017 zalacznik-nr-4-formularz-oferty

27.09.2017 zalacznik-nr-5-pakiet-1-projekt-umowy-sprzetoprogramowanie-aw

27.09.2017 zalacznik-nr-6-pakiet-2-projekt-umowy-siec-aw

27.09.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie-wykonawcy

27.09.2017 zalacznik-nr-8-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

27.09.2017 zalacznik-nr-9-wykaz-dostaw

27.09.2017 zalacznik-nr-10-wykaz-osob

27.09.2017 zalacznik-nr-11-ogolne-zas-srod-i-bhp-dla-wyk

27.09.2017 zalacznik-nr-12-oswiadczenie-dotyczace-uprawnien

WYJAŚNIENIA

29.09.2017 odp-nr-1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.10.2017 Informacja z otwarcia ofert

WYBÓR

24.10.2017 wybór Pakiet nr 1 i 2

 

ZP/BU/72/17/LZMN/AW – 27.09.2017

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20 oraz wykonanie  jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku  wycofanych w dniu dostawy ze stosowania  3 szt. zużytych źródeł Ge-68, zgodnie z obowiązkiem określonym w warunkach Zezwolenia D-19366 wydanego przez Prezesa PAA dla DCO

Zapytanie ofertowe:

zapytanie-ofertowe-27-09-2017

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-do-zaproszenia-projekt-umowy

zal-1-do-umowy-zezwolenie-nr-d-19366

zal-2-do-umowy-swiadectwo-ge-68-nr-20412-20413-11456

WYJAŚNIENIA:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-03-10-2017-roku

zalacznik-nr-2-do-zaproszenia-projekt-umowy-zmiana-03-10-2017

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

protokol-10-10-2017

ZP/PN/73/17/LNP/AW – 26.09.2017

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – z podziałem na 22 pakiety

UWAGA: Termin składania ofert zmieniony na 05.10.2017r. do godz. 10:00

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-593219-o-zamowieniu-26-09-2017

ogloszenie-nr-500034512-o-zmianie-ogloszenia

ogloszenie-nr-500037048-o-zmianie-ogloszenia-02-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-27-09-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-02-10-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-27-09-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-29-09-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-3-z-dnia-02-10-2017-r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

informacja-z-otwarcia-ofert-05-10-2017

12.10.2017r. – Wyniki postępowania

25.09.2017 – ZP/PN/70/17/IEL/JHP

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU TOALETOWEGO

OGŁOSZENIA

25.09.2017 ogloszenie-nr-592894-papier

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

25.09.2017 SIWZ

25.09.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

25.09.2017 załącznik-nr-2-formularz-oferty

25.09.2017 zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy

25.09.2017 załącznik-nr-4-projekt-umowy

25.09.2017 zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

28.09.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

WYJAŚNIENIA SIWZ

28.09.2017 odp-nr-1

03.10.2017r. – Zestawienie ofert

24.10.2017 wybor

ZP/PN/74/17/IT/AW – 22.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkiem „A” i „A1”  na potrzeby rozbudowy pracowni Endoskopii w DCO we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-592368-o-zamowieniu-22-09-2017

ogloszenie-nr-500032772-o-zmianie-ogloszenia-22-09-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

WYNAJŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-03-10-2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-04-10-2017r

 

14.09.2017- ZP/PN/68/17/LBO/JHP

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, HAKÓW AUTOMATYCZNYCH I KONTENERÓW DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2017r. GODZ. 11:00/11:15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.09.2017 ogłoszenie-o-zamowieniu-opublikowane

13.10.2017r. – Zmienione ogłoszenie

SIWZ + ZAŁACZNIKI

14.09.2017- SIWZ

14.09.2017 załącznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-1-3

14.09.2017 -załącznik-nr-2-wymagania-techniczne-pakiet-nr-1

14.09.2017-załącznik-nr-3-wymagania-techniczne-pakiet-nr-2

14.09.2017-załącznik-nr-4-wymagania-techniczne-pakiet-nr-3

14.09.2017 zalacznik-nr-5-formularz-oferty

14.09.2017-zalacznik-nr-6-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

14.09.2017-zalacznik-nr-7-projekt-umowy mm

14.09.2017 -załącznik-nr-8-wykaz-dostaw

14.09.2017- załącznik-nr-9-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE

11.10.2017r. – Odp.1

11.10.2017r.  – Zmodyfikowana  SIWZ

11.10.2017r. – Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Formularz-oferty

11.10.2017r. – Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Projekt umowy

20.10.2017 odp-nr-2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30.10.2017  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.12.2017 wybór-pakiet-nr-1,2

15.12.2017 wybór-pakiet-nr-3