Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2017

zp/bu/81/17/lzr/aw – 30.10.2017

SUKCESYWNA DOSTAWA: ZESTAW JEDNORAZOWY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO – 1000 szt

zapytanie-ofertowe

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-formularz-oferty

zalacznik-nr-3-projekt-umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA:

protokol-z-wynikiem-zapytania-ofertowego-03-11-2017

26.10.2017- ZP/PN/90/17/LZP/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.11.2017 11:00/11:15

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

26.10.2017 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.11.2017r. – Zmienione ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

26.10.2017 SIWZ

26.10.2017 zalacznik-nr-1-aparat-do-izolacji-dna-pak-nr-1

26.10.2017 zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2

26.10.2017 zalacznik-nr-3-mikroskop-fluorescencyjny-pak-nr-3

26.10.2017 zalacznik-nr-4-odwrocony-mikroskop-laboratoryjny-pak-nr-4

26.10.2017 zalacznik-nr-5-waga-phmetr-wytrzasarka-laznia-wodna-lodowki-laboratoryjne-pak-nr-5

26.10.2017 zalacznik-nr-6-sekwenator-kapilarny-pak-nr-6

26.10.2017 zalacznik-nr-7-termocyklery-pak-nr-7

26.10.2017 zalacznik-nr-8-wirowka-pak-nr-8

26.10.2017 zalacznik-nr-9-zamrazarka-pak-nr-9

26.10.2017 zalacznik-nr-10-pipety-pak-nr-10

26.10.2017 zalacznik-nr-11-komora-inkubatory-cieplarki-pak-nr-11

26.10.2017 zalacznik-nr-12-arkusz-asortymentowo-cenowy

26.10.2017 zalacznik-nr-13-formularz-oferty

26.10.2017 zalacznik-nr-14-jedz

26.10.2017 zalacznik-nr-15-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

26.10.2017 zalacznik-nr-16-projekt-umowy-pakiet-nr-1-11-as

26.10.2017 zalacznik-nr-17-ogolne-zas-srod-i-bhp-dla-wyk

WYJAŚNIENIA

02.11.2017 odp-nr-1

03.11.2017 zmiana-terminu-składania-ofert

06.11.2017r. – Odp. 2

modyfikacja1-zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2 – NIEAKTUALNA

modyfikacja-zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2

modyfikacjazalacznik-nr-3-mikroskop-fluorescencyjny-pak-nr-3

modyfikacja-zalacznik-nr-6-sekwenator-kapilarny-pak-nr-6

modyfikacja-zalacznik-nr-13-formularz-oferty

modyfikacja-zalacznik-nr-16-projekt-umowy-pakiet-nr-1-11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.11.2017 unieważnienie-pakiet-nr-2 i6

24.11.2017 wybór pakiet nr 7

27.11.2017 wybór-pakiet-nr-3,4,5,11

05.12.2017 unieważnienie-pakiet-nr-1

07.12.2017 unieważnienie-pakiet-nr-8,9,10

 

 

25.10.2017- ZP/US/91/17/NRP/RK

Świadczenie usług prawnych na potrzeby realizacji budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ogłoszenie

siwz

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2- oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3-wykaz usług wymaganych

załącznik nr 4-wykaz usług ocenianych

załącznik nr 5-wykaz osób

załącznik nr 6-umowa

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Informacja o udzieleniu zamówienia 12.01.2017

ZP/PN/89/17/IT/AW – 24.10.2017

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem osłony radiologicznej w ościeżu drzwi wejściowych do pomieszczenia terapeutycznego Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-606170-z-dnia-24-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-26-10-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-26-10-2017-roku

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-24-11-2017

ZP/PN/88/17/LAM/JG – 18.10.2017r.

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATURY DO OBRAZOWANIA ICG, SYSTEMU DO BIOPSJI FUZYJNEJ PROSTATY, URZĄDZENIA DO TERMOABLACJI Z GIĘTKĄ SONDĄ EUS/ECPW WRAZ Z POZOSTAŁĄ APARATURĄ MEDYCZNĄ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 03.11.2017r. GODZ. 11:00/11:15.

OGŁOSZENIE:

SIWZ+ZAŁĄCZNIKI:

ZP/PN/81/17/LAM/JG

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATÓW USG WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31.10.2017r. GODZ. 11:00/11:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.11.2017r. GODZ. 11:00/11:15.

OGŁOSZENIA:

SIWZ+ZAŁACZNIKI:

ZP/PN/82/17/LAM/JG

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU DO ŚRÓDOPERACYJNEJ RADIOGRAFII TKANEK, APARATU DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ WSPOMAGANEJ PODCIŚNIENIEM, APARATU DO DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

OGŁOSZENIA:

14.10.2017- ogłoszenie 2017-ojs198-406831-pl

SIWZ + ZAŁACZNIKI:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

31.10.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBORY

03.11.2017 WYBÓR PAKIET NR 4

13.11.2017  wybor-pakiet-nr-1 i 9

14.11.2017 wybor-pakiet nr 2 ,3

20.11.2017 wybór pakiet nr 5,6,7,8

15.12.2017 wybor-pakiet-nr-2

ZP/PN/86/17/LA/RK

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 8 zadań

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 31.10.2017 godz. 9.00/9.15

OGŁOSZENIE

13.10.2017- 2017-ojs197-404363-pl

25.10.2017- zmiana ogłoszenia 2017-ojs205-423045-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.10.2017- siwz

13.10.2017- zał.nr 1-arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

13.10.2017- zał.nr 1a-opis przedmiotu zamówienia

13.10.2017- zał. nr 2-formularz oferty

13.10.2017- zał. nr 3-JEDZ

13.10.2017- zał.nr 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

19-10-2017-odpowiedz

23-10-2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-31-10-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA

16-11-2017-wybór-zadanie-8-uniewaznienie-zadania-1-5

22.11.2017-wybór zadanie 6

24.11.2017-wybór zadanie 7