Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2017

24.11.2017-ZP/BU/93/17/LNP/RK

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 27 pakietów

1-zapytanie-ofertowe

2-zal-nr-1-arkusz-asortymentowo-ilosciowo-cenowy

27.11.2017 modyfikacjaa-arkusz

3-zal-nr-2-formularz-oferty

4-zal-nr-3-projekt-umowy

30.11.2017- protokół wyboru

30.11.2017- zestawienie ofert

22.11.2017- ZP/BU/84/17/IEL/RK

Dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera magazynowego na potrzeby Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii w DCO

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 arkusz-asortymentowo-cenowy

załącznik nr 2-projekt umowy

załącznik nr 3-formularz oferty

ZP/PN/94/17/LAM/AW – 13.11.2017

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA: Publikacja SIWZ na stronie www. nastąpiła w dniu 13.11.2017r., gdyż dni 10 i 11 listopada 2017r. były u zamawiającego dniami wolnymi od pracy. Wobec okoliczności publikacji ogłoszenia w TED w dniu 10.11.2017r., zamawiający przesuwa termin składania/otwarcia ofert na dzień 29.11.2017r., aby zapewnić Wykonawcom pełne 15 dni na składanie ofert od dnia publikacji SIWZ na stronie www.

Uwaga: termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 05.12.2017r. godz. 10:00/10:15

Uwaga: termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 06.12.2017r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs216-448499-pl-opublikowane-10-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-13-11-2017r

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2017-ojs219-455153-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-17-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-drugie-nr-2017-ojs223-463673-pl-opublikowane-21-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-oglszenia-wyslane-20-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-trzecie-2017-ojs224-465962-pl-opubl-22-11-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-13-11-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-17-11-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-20-11-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-20-17-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamoienia

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-17-11-2017

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-13-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-17-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-3-z-dnia-20-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-4-z-dnia-30-11-2017-roku

OTWARCIE OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-06-12-2017

WYNIK PRZETARGU:

zawiadomienie-do-wykonawcow-o-wyniku-postepowania-z-dnia-06-12-2017

ZP/BU/85/17/NDOK/RK – 08.11.2017

zakup kart podarunkowych dla dzieci pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii

zapytanie ofertowe

zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2-formularz oferty

zał.nr 3-projekt umowy

WYBÓR

16.11.2017- protokół

 

ZP/PN/92/17/LAM/AW – 07.11.2017

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy w salach Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 20.12.2017.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs213-442111-pl-opublikowane-07-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-nr-2017-ojs236-490009-pl-opublikowane-08-12-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-04-12-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-7-do-siwz-wymagania-montazowe

zalacznik-nr-8-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

informacja-nr-1-dla-wykonawcow-01-12-2017

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW:

informacja-nr-2-dla-wykonawcow-z-04-12-2017

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW;

informacja-nr-3-dla-wykonawcow-z-11-12-2017

zalacznik-nr-7-do-siwz-wymagania-montazowe-zmiana-11-12-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 22.12.2017

18. Informacja z otwarcia ofert – 20.12.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – 27.12.2017

Informacja o wyniku postępowania 27.12.2017