Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

ZP/PN/93/17/II/AW – 19.12.2017

Wymiana systemu medycznego Hipokrates wraz z serwisem

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 12.02.2018r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU;

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs243-506636-pl-opublikowane-19-12-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS012-023830-pl opublikowane 18.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS022-046843-pl opublikowane 01.02.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS025-054802-pl opublikowane 06.02.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 16.01.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 29.01.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.02.2018

zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 28.12.2017

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-16.01.2018

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-29.01.2018

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-02.02.2018

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-bez-rejestru-zmian

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 16.01.2017

zalaczniki-do-wzoru-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – zmiana 02.02.2018

zalacznik-nr-7-do-siwz-arkusz-cenowy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 28.12.2017

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 16.01.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 29.01.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 02.02..2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.02.2018:

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 06.03.2018

ZP/BU/97/17/IT/AW – 13.12.2017

Serwis i konserwacja kotłowni gazowej, wodnej oraz węzła cieplnego w budynku BU, na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

Uwaga: W opisie przedmiotu jest omyłka, serwis węzła cieplnego powinien być realizowany co 6 miesięcy – tak jak w załączniku nr 4 (arkusz asortymentowo cenowy)

zapytanie-ofertowe-13-12-2017

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-projekt-umowy

zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego-arkusz-cenowy

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Protokół z wynikiem zapytania ofertowego 22.12.2017

 

ZP/BU/83/17/IT/JG – 12.12.2017r.

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych – branża instalacyjna.