Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2018

ZP/PN/15/18/LZE/AW – 22.02.2018

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1)  oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 09.03.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS037-080661-pl opublikowane 22.02.208r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia opublikowane pod nr 2018-OJS060-133198-pl w dniu 27.03.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 29.03.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz usług

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.03.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.03.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.04.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania na stronę 10.04.2018

ZP/PN/11/18/LZF/JG – 21.02.2018r.

Sukcesywna dostawa masek do radioterapii stereotaktycznej i bolusów z podziałem na 4 pakiety.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

14.02.2018 -ZP/PN/09/18/LDM/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 26.02.2018 GODZINA 10/10:15

USŁUGA TRANSPORTOWA DO 30 PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

14.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu

21.02.2018 Zmiana Ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

14.02.2018 SIWZ-transport

14.02.2018 załącznik nr 1- opis przedmiotu zam

14.02.2018 -Załacznik nr 2- druk oferty

14.02.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

14.02 .2018 załącznik nr 4 -Projekt umowy

21.02.2018 Modyfikacja -załącznik nr 4 -Projekt umowy

14.02.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przy

nalezności-do-grupy-kapitałowej

14.02.2018 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-pojazdów

14.02.2018 Załącznik nr 7 wykaz osób

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

21.02.2018 ZMIANA TERMINU

21.02.2018 odp. nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.02.2018 Informacja z otwarcia ofert

05.03.2018 WYBÓR

ZP/PN/14/18/LA/RK- 08.02.2018 r

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

OGŁOSZENIE

09.02.2018-ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

zał. nr 4- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

odpowiedź 19.02.18

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

27.02.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

02.03.2018- wybór zadania 3 i 4, unieważnienie zad. 6

06.03.2018- wybór ZADANIA 1,5 i 7

08.03.2018- wybór ZADANIE 2

09.03.2018- wybór ZADANIE 8

 

 

ZP/PN/13/18/LZP/JG – 09.02.2018r.

Sukcesywna dostawa sprzętu do diagnostyki in-vitro, odczynników, formaliny i parafiny z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 luty 2018r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 luty 2018r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/07/18/LA/JG

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na 95 zadań.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/10/18/LA/AW – 02.02.2018

Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 75 pakietów

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 14.02.2018r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 512895 opublikowane 02.02.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500030042 opublikowane 09.02.2018r.

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 09.02.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.02.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – PAKIET 64 – 23.02.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PAKIET 64 – 22.02.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA PAKIETY 1-63, 65-75:

Informacja o wyniku postępowania 03.04.2018

Uchylenie wyboru oferty i unieważnienie w Pakiecie 54 z 09.04.2018