Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2018

ZP/PN/23/18/NZCHGS/JHP-30.03.2018

Dzierżawa 1 szt. systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG,MGR oraz pod rezonansem wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji.

30.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

SIWZ + ZAŁACZNIKI

30.03.2018 SIWZ

30.03.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentow-cenowy

30.03.2018 Załącznik Nr 2 specyfikacja techniczna

30.03.2018 Załącznik Nr 3- Formularz OFERTY

30.03.2018 Załącznik nr 4-Jednolity europejski-dokumnet-zamówienia

30.03.2018 załącznik nr 5 projekt umowy AS

30.06.2018 Załącznik-nr-6-Wykaz-dostaw

30.03.2018Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

08.05.2018 UNIEWAŻNIENIE

 

ZP/PN/21/18/LA/RK – 27.03.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F CHOLINA  –  180 DAWEK 18 F CHOLINY.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

27.02.2018- opublikowane ogłoszenie 2018-OJS060-132072-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

zał. nr 4- umowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10.05.2018- OTWARCIE OFERT

05.07.2018 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/PN/22/18/LAM/AW – 19.03.2018

Dostawa montaż, uruchomienie aparatu do nawigacji elektromagnetycznej zmian guzowatych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 27.04.2018r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane nr 2018-OJS054-119158-pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 opublikowane 21.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 19.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamówienia – zmiana 06.04.2018

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.03.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 06.04.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 27.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 18.05.2018

ZP/PN/20/18/IT/AW – 14.03.2018

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu związanych z:

a) przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego – Pakiet 1

b) dostosowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla Zakładu Patomorfologii – Pakiet 2

UWAGA: Termin składania/otwarcia ofert ziemiony na 05.04.2018  godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531040 opublikowane 14.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500066924 z dnia 28.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 28.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ -OPZ Pakiet 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 1

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – OPZ Pakiet 2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 26.03.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 28.03.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 20.04.2018

ZP/BU/07/18/IEL- 07.03.2018r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów.

07.03.2018r.- Zapytanie Ofertowe

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 1 wiersz 5. dotyczący wymagań technicznych druku. Pełna treść wymagań: ,,Druki powinny być wykonane na białym papierze offsetowym o gr.80g/m2 z wyłączeniem poz.6,7 (kolor zielony) i poz.8 (kolor żółty) i poz.9,10,16,23 (karton min.190g/m2).” ukazuje się po odpowiednim rozciągnięciu wiersza w arkuszu.

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 3 PROJEKT UMOWY_

ZAŁ. NR 4 – FORMULARZ OFERTY 

27.03.2018r.- Protokół udzielenia zamówienia

 

07.03.2018 -ZP/PN/12/18/LBO/JHP

SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH I STAPLERÓW Z PODZIAŁEM NA 18 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.03.2018 OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE

04.04.2018 zmiana ogłoszenia

SIWZ + ZAŁACZNIKI

07.03.2018 SIWZ

30.03.2018 Modyfikacja SIWZ

07.03.2018 załącznik nr 1 materiały szewne pakiet nr 1-7

30.03.2018 MODYFIKACJA załącznik nr 1 materiały szewne pakiet nr 1-7

07.03.2018 załącznik nr 2 staplery pakiet nr 8-18

07.03.2018 Załącznik-nr-3-Formularz-OFERTY

30.03.2018 MODYFIKACJA Załącznik-nr-3 Formularz-OFERTY

07.03.2018 Załącznik nr 4-Jednolity europejski-dokument-zamówienia

07.03.2018 załącznik nr 5-projekt umowy nici pakiet nr 1-7

07.03.2018 załącznik nr 6- projekt umowy staplery pakiet nr 8-18

07.03.2018 Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

07.03.2018 Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-dostaw08.03.2018 załącznik nr 2

staplery pakiet nr 8-18

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

30.03.2018 odp. nr 1

PO OTWARCIU OFERT:

17.04.2018r.  – Zestawienie złożonych ofert

WYBÓR

09.05.2018 wybór pakiet nr 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17

13.07.2018 wybór 14,18

 

02.03.2018- ZP/BU/08/18/IEL

ZAKUP , DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO KONTENERA MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII W DCO

02.03.2018 Zapytanie Ofertowe

02.03.2018 Załącznik nr 1 – Arkusz Asortymentowo – Ilościowo-Cenowy

02.03.2018 Załącznik nr 3 – Formularz Oferty 

02.03.2018 Projekt umowy na dostawę na montaż kontenera

13.03.2018 r.- Protokół udzielenia zamówienia