Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2018

ZP/PN/33/18/II/JHP- 30.04.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO DLA APLIKACJI SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DCO INFO-MEDICA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

30.04.2018 Ogłoszenie nr 552883

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

30.04.2018 SIWZ

30.04.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

30.04.2018 załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia

30.04.2018 Załącznik nr 3- formularz oferty

30.04.2018 załącznik nr 4 projekt umowy

30.04.2018 załącznik nr 5-Oswiadczenie do umowy

30.04.2018 załącznik nr 6- Upowaznienie do umowy

30.04.2018 załacznik nr 7- Sankcje Karne do umowy

30.04.2018 załącznik nr 8- Regulamin udostepnienia połaczenia VPN do umowy

30.04.2018 załącznik nr 9 – Projekt umowy powierzenia

30.04.2018 Załączniknr 10-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

30.04.2018 załacznik nr 11- Oświadczenie Wykonawcy

18.05.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

30.05.2018 unieważnienie

ZP/PN/41/18/LAM/RK – 26.04.2018r.

Dostawa, montaż, uruchomienie aparatury dla Pracowni Endoskopowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii w podziale na 4 zadania

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 11.06.2018 GODZ. 10:00/10:15

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 09:00/09:15

Ogłoszenia:

26.04.2018-OJS081-180743-pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS102-233060-pl

12.06.2018- ZM. 2018-OJS110-250392-pl

 

SIWZ + załączniki:

siwz

12.06.18 siwz

ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

12.06.18 ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

12.06.18 ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

ZAŁ. NR 1C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3

ZAŁ. NR 1D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 4

ZAŁ. NR 2- Arkusz asortymentowo-cenowy

12.06.18 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

zał. nr 4- jedz

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6-wykaz dostaw

ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

12.06.18 – ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

30.05.2018- INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT

08.06.2018- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

12.06.2018- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- unieważnienie zadanie 4

04.09.2018- wybór zadania 1,2 i 3

 

 

ZP/PN/38/18/LAM/JG – 26.04.2018r.

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania oznaczeń w genie BRAF, NRAS/BRAF, BRAF oraz dzierżawa aparatu do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP/PN/36/18/LZP/AW – 24.04.2018r.

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 05.06.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS079-176195-pl opublikowane 24.04.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 2018-OJS095-215888-pl

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 17.05.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY – zmiana 09.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (1)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 15.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 17.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 24.05.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wymagania dla aparatów

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.04.2018 roku

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.05.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 15.05.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 17.05.2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – ARKUSZ CENOWY – ZMIANA 17.05.2018

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 24.05.2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – ARKUSZ CENOWY – ZMIANA 24.05.2018

INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 05.06.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania 20.06.2018

Dialog techniczny nr 01/2018 poprzedzający udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego

ZP/PN/30/18/IT/JG – 19.04.2018r.

Dostawa klimatyzatorów w zespole budynków „A”, „F”, „H” wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi klimatyzatorów na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/40/18/IT/AW – 19.04.2018

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 12 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 547620 – 19.04.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 27.04.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 1

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 27.04.2018 roku

02.05.2018r. – Odp. 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.05.2018 umieszczona na stronie

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PAKIET 1-7, 9-11:

Informacja o wyniku postępowania 30.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PAKIET 8, 12

Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet 8 i 12.

ZP/PN/35/18/LA/RK- 17.04.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRASTUZUMAB EMTANZYNY DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

17.04.2018- ogłoszenie 2018-OJS074-163770-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz
Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz oferty
Zał. nr 3 – JEDZ
zał. nr 4- projekt umowy

04.05.2018r. – Zestawienie złożonych ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

21.05.2018- WYBÓR