Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

ZP/PN/60/18/LZDL/JG – 26.06.2018r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/57/18/LAM/JG – 25.06.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 sierpnia 2018r. godz: 10:00/10:15 wynikająca z tego, że ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 23.06.2018r. (sobota) natomiast Zamawiający opublikował całą dokumentację w dniu 25.06.2018r.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Modyfikacje, odpowiedzi:

Po otwarciu ofert:

ZP/BU/33/18/IEL/AJ-22.06.2018r.

Sukcesywna dostawa produktów z kliszy z podziałem na 3 pakiety.

Pakiet nr 1- Błony typu GAFCHROMIC

Pakiet nr 2- Klisze do drukarki termicznej

Pakiet nr 3- Drukarka DRY STAR AXYS AGFA

  • Zapytanie Ofertowe

22.06.2018r.-Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

  • Protokół

28.06.2018r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/54/18/IEL/AJ-21.06.2018r.

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DROBNYCH AGD ORAZ CZYSTOŚCIOWYCH Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

Pakiet 1 – drobne AGD

Pakiet 2 – środki czystości

Pakiet 3 – art sprzątające

Pakiet 4 – worki foliowe

Pakiet 5 – prześcieradła jednorazowe w rolce

Pakiet 6 – artykuły higieniczno-papierowe

Pakiet 7 – dozowniki

Pakiet 8 – wycieraczki

Pakiet 9 – preparaty czystościowe do stacji dozujących

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

21.06.2018-Ogłoszenie nr 576757

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

21.06.2018r.-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

21.06.2018r.-Załąznik 1a-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 1 – drobne AGD 

21.06.2018r.-Załączniok nr 1b-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 2 – środki czystości

21.06.2018r.-Załąznik 1c-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 3 – art. sprzatające

21.06.2018r.-Załąznik 1d-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 4 – worki foliowe

21.06.2018r.- Załąznik 1e-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 5 – prześcieradła jednorazowe w rolce

21.06.2018r.-– Załąznik 1f-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 6 – art. higieniczno-papierowe

21.06.2018r.-Załąznik 1g-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 7 – dozowniki

21.06.2018r.- Załąznik 1hArkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 8 – wycieraczki

21.06.2018r.-Załąznik 1i-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 9 – preparaty czystościowe do stacji dozujących

21.06.2018r.-Załącznik nr 2Formularz Oferty

21.06.2018r.-Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy

21.06.2018r.-Załącznik nr 4-Projekt Umowy- Dostawa sukcesywna

21.06.2018r.-Załącznik nr 5-Oświadczenie o grupie kapitałowej

  • INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW:

08.08.2018r.-Wyjaśnienie omyłki w kwocie szacowanej- pakiet 4

26-16-2018r.-Informacja nr 1 dla wykonawców-Odpowiedzi na pytania

  • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

02.07.2018r.-Zestawienie ofert

02.07.2018r. Poprawa zestawienie ofert

  • WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

30.07.2018 r.-pakiet 1, 4, 7-Wybór oferty

30.07.2018 r.-pakiet 3, 5- Wybór oferty

31.07.2018r.-pakiet 9-Wybór oferty

01.08.2018r.-pakiet 6-Wybór oferty

08.08.2018r.-pakiet 8-Wybór oferty 

20.08.2018r.-pakiet 2-Wybór oferty 

ZP/PN/55/18/LAM/AW – 20.06.2018

Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego z podziałem na 3 Pakiety:

– wielorazowego dla Zakładu Brachyterapii – Pakiet nr 1,

– oprzyrządowania wielorazowego dla Bloku Operacyjnego – Pakiet nr 2

– oprzyrządowania wielorazowego dla Bloku Operacyjnego – Pakiet nr 3

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS116-263436-pl opublikowane 20.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS133-302774-pl

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 10.07.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy ah

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy ah – zmiana 10.07.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 10.07.2018 roku

PO OTWARCIU OFERT:

26.07.2018r. – Zestawienie złożonych ofert

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania 20.08.2018

Informacja o wyniku postępowania Pakiet 2 i 3 – 19.09.2018

ZP/PN/56/18/LZF/RK – 18.06.2018

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę masek unieruchamiających dla pacjentów planowanych do radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu ZP/PN/56/18/LZF/RK  

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 02.07.2018 GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.06.2018- ogłoszenie

25.06.2018- ZMIANA OGŁOSZENIA

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18.06.2018- SIWZ

18.06.2018- ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

18.06.2018 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

18.06.2018 ZAŁ. NR 3- DRUK OFERTY

18.06.2018- ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

18.06.2018- ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

25.06.2018- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

25.06.2018- ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

07.08.2018- WYBÓR

ZP/PN/58/18/IT/AW – 15.06.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA ORAZ DZIERŻAWA BUTLI ARGONU MEDYCZNEGO W BUTLACH 5L

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 574101 z dnia 15.06.2018r.

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

Załacznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 25.06.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 11.07.2018

ZP/PN/51/18/LAM/AW – 12.06.2018

Dostawa aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS110-250069-pl opublikowane 12.06.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy aw

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6a do SIWZ – OPZ Pakiet 1 ssak

Załącznik nr 6b do SIWZ – OPZ Pakiet 2 drenaż klatki

Załącznik nr 6c do SIWZ – OPZ Pakiet 3 cykloergometr

Załącznik nr 6d do SIWZ – OPZ Pakiet 4 spirometr

Załącznik nr 6e do SIWZ – OPZ Pakiet 5 kardiomonitory

Załącznik nr 6f do SIWZ – OPZ Pakiet 6 Moduł do pomiaru kapnografii

Załącznik nr 6g do SIWZ – OPZ Pakiet 7 Manometr

Załącznik nr 6h do SIWZ – OPZ Pakiet 8 Fonendoskop

Załącznik nr 6i do SIWZ – OPZ Pakiet 9 Termometr bezdotykowy

Załącznik nr 6j do SIWZ – OPZ Pakiet 10 Torba interwencyjna

Załącznik nr 6k do SIWZ – OPZ Pakiet 11 Wózek jezdny do ssaka BASIC

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

03.07.2018- odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 10.07.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 19.07.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 06.09.2018