Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

ZP/PN/64/18/LZDL/JG – 30.07.2018r.

Sukcesywna dostawa kart, odczynników do badań, odczynników do konserwacji, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja z otwarcia ofert

 

ZP/PN/66/18/IT/AW – 20.07.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie:

1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B – Pakiet nr 1

2) wykonanie projektu wykonawczego  rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B – Pakiet nr 2

3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D – Pakiet nr 3

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 592383 opublikowane 20.07.2018r.

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2

Załącznik nr 1c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4b do SIWZ – Wzór umowy Pakiet nr 2

Załącznik nr 4c do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 14.08.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania 03.09.2018

ZP/PN/67/18/II/AW – 20.07.2018

Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS138-315536-pl opublikowane 20.07.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS156-358988-pl opublikowane 16.08.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 165-377420 opublikowane w dniu 29.08.2018

Ogłoszenie 3 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS175-397603-pl opublikowane 12.09.2018

Ogłoszenie 4 o zmianie ogłoszenia opublikowane nr 2018-OJS183-414737-pl

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 13.08.2018

SIWZ – zmiana 28.08.2018

SIWZ – zmiana 07.09.2018

SIWZ – zmiana 20.09.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 07.09.2018

Załącznik A do OPZ – Eskulap – Integracja systemu z oprogramowaniem HIS

Załącznik B do OPZ – Eskulap – Uruchamianie formularzy

Załącznik C do OPZ – Eskulap – Interfejs HL7

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 14.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 6 do umowy – Warunki Integracji i Migracji Danych – zmiana 13.08.2018

Załączniki do wzoru umowy

Załączniki do wzoru umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Arkusz cenowy

ODWOŁANIE

31.07.2018- ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

31.07.2018- TREŚĆ ODWOŁANIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 13.08.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 14.08.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 28.08.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 07.09.2018

Załącznik do odpowiedzi – pytanie 125 – zestaw 4 – Komunikaty HL7 w Hipokratesie wersja 1.4

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW Z 20.09.2018

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 08.10.2018

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania 29.10.2018

 

 

ZP/BU/37/18/IEL/AJ-19.07.2018r.

Sukcesywna dostaw wody źródlanej i mineralnej do DCO we Wrocławiu oraz filii DCO w Legnicy i Jeleniej Górze z podziałem na 2 pakiety.

Termin składania ofert 24.07.2018r. do godziny 10:00

UWAGA!!! W wyniku spływających pytań termin składania ofert wydłuża się do 25.07.2018r. do godziny 12:00

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:

PROTOKÓŁ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

ZP/PN/68/18/LDM/JHP- 18.07.2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.07.2018 GODZINA 10:00/10:15

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 30 PACJENTÓW  DCO

18.07.2018 Ogłoszenie nr 591067

24.07.2018 zmiana ogłoszenia transport

SIWZ + ZAŁACZNIKI

18.07.2018 SIWZ

18.07.2018 załacznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

18.07.2018 Załącznik nr 2-oferta

18.07.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

18.07.2018 Załącznik nr 4- PROJEKT U M O W A

18.07.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

18.07.2018  Załącznik do umowy – porozumienie

18.07.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

18.07.2018 Załącznik-nr-6-Wykaz-pojazdów

18.07.2018 Załącznik nr 7 wykaz osób

24.07.2018 odp. nr 1

27.07.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

31.07.2018 wybór

ZP/PN/63/18/LAM/RK – 14.07.2018

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA NOWO TWORZONEJ PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 24.08.2018 R GODZ. 11.00/11.15

OGŁOSZENIA

14.07.2018- 2018-OJS134-305079-pl

10.08.2018- 10.08.2018- zmiana ogłoszenia

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI

siwz

08.08.18- zmieniona siwz

ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

ZAŁ. NR 1 E- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5

ZAŁ. NR 1 F- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 3- OFERTA

ZAŁ. NR 4 JEDZ

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6- PROJEKT UMOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 6 UMOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

08.08.18- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 27.08.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania Pakiet 2 i 4 – 21.09.2018

27.09.18- WYBÓR ZADANIA 3 I 6

03.10.2018- wybór zadanie 1 i 5

 

ZP/PN/62/18/NDOK/JHP- 09.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT -20.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ,ADMINISTROWANIA , NADZOROWANIA I ROZWOJU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

31.07.2018 zmiana ogłoszenia

07.08.2018 zmiana ogłoszenia

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.07.2018 SIWZ

19.07.2018 SIWZ

26.07.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

02.08.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

09.07.2018 Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 ,2

09.07.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

19.07.2018 Modyfikacja Załącznik nr 2 – Formularz oferty

09.07.2018 Załacznik nr 3-JEDZ

09.07.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

19.07.2018 modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

09.07.2018 załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Modyfikacja załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Klauzule informacyjne

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Porozumienie dot. przetwarrzania danych

09.07.2018 Załączniknr 6- Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.07.2018 Załącznik-nr-7 wykaz osóbpakiet nr 1

09.07.2018 Załącznik-nr-8 wykaz osób pakiet nr 2

19.07.2018 odp. nr 1

26.07.2018-informacji o modyfikacji

02.08.2018 informacja o modyfikacji

03.08.2018 ZMIANA TERMINU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.08.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

29.08.2018 wybór pakiet nr 1

 

ZP/PN/61/18/II/JG – 06.07.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23 lipca 2019r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2018r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

06.07.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert: