Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

ZP/PN/77/18/IEL/JG – 27.08.2018r.

Usługa polegająca na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych i medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu we Wrocławiu oraz Filiach w Legnicy i Jeleniej Górze w skali 36 miesięcy z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07 WRZEŚNIA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.09.2018r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Otwarcie ofert:

Wynik Przetargu:

 

ZP/PN/69/18/LA/JHP-27.08.2018

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F FDG ( FLUORODEOXYGLUKOZY) -250 JEDNODNIOWYCH DOSTAW AKTYWNOŚCI FDG NIEZBĘDNEJ DO WYKONANIA BADAŃ OD 5-DO 12 PACJENTÓ DZIENNIE-ŁĄCZNIE 2400 DAWEK

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27.08.2018 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + ZAŁACZNIKI

27.08.2018 SIWZ FDG

27.08.2018 Załącznik-nr-1-Arkusz-Ilościowo-Cenowy

27.08.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-OFERTY

21.09.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-OFERTY MODYFIKACJA

27.08.2018 załącznik nr 3 jedz

27.08.2018 Załącznik-nr-4 PROJEKT UMOWY AS

27.08.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

27.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

27.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

21.09.2018 Informacja

03.10.2018 Informacja z otwarcia ofert

16.11.2018 wybór

 

ZP/PN/76/18/LA/AJ – 22.08.2018

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 11 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 602756 opublikowane 22.08.2018

Ogłoszenie nr 500205220 o zmianie ogłoszenia – 28.08.2018

SIWZ:

76-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

76-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 28.08.2018

76-18-Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy

76-18-Załącznik nr 2-Oświadczenie Wykonawcy

76-18-Załącznik nr 3-Formularz OFERTY

76-18-Załącznik nr 4 – Wzór umowy

76-18-Załącznik nr 5-Oświadczenie o grupie kapitałowej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.08.2018

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.09.2018

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

10.09.2018r.-Zbiorcze zestawienie ofert 07.09.2018

WYBORY OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH/ODRZUCENIA

19.09.2018r.-Wybór dla pakietów nr 1, 6, 7, 8, 10, 11

26.09.2018r-Wybór w pakiecie nr 2

ZP/PN/73/18/IT/JHP- 20.08.2018

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRACOWNI rtg-WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH W PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W BUDYNKU B W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

20.08.2018 Ogłoszenie nr 606267

SIWZ + ZAŁACZNIKI

20.08.2018 SIWZ

20.08.2018 załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

20.08.2018 załącznik nr 1a dokumentacja w zakresie elektr

20.08.2018 załącznik nr 1b domentacja w zakresie went-klimatyzac

20.08.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

20.08.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

20.08.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

20.08.2018 Załącznik-nr-5-Wykaz-robót 

20.08.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

20.08.2018 Załącznik-nr-7-Projekt-umowy aw

20.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne (1)

20.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

31.08.2018 odp. nr 1

Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018 ZESTAWIENIE OFERT 

26.09.2018r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ZP/BU/40/18/IT/AJ-17.08.2018r.

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu

17.08.2018-Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 5 do umowy- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

PROTOKÓŁ

07.09.2018r.-Protokół

ZP/PN/70/18/LZP/JHP- 14.08.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT 24.08.2018 GODZINA 10/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT 28.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 29.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 31.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI IN -VITRO Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

OGŁOSZENIE

14.08.2018 Ogłoszenie nr 604680 

20.08.2018 ZMIANAOgłoszenie nr 500198207

22.08.2018 ZMIANAOgłoszenie nr 500200788

24.08.2018 Ogłoszenie nr 500203223

28.08.2018 Ogłoszenie ZMIANA NR 4

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

14.08.2018 SIWZ

14.08.2018 Załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

24.08.2018 Modyfikacja Załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

14.08.2018 załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 2

14.08.2018 załącznik nr 3- arkusz asortymentowo-cenowy pakieet nr 3

14.08.2018 Załącznik Nr 4 – Formularz OFERTY

28.08.2018 Modyfikacja -Załącznik Nr 4 – Formularz OFERTY

14.08.2018 Załącznik Nr 5- Oświadczenie Wykonawcy

14.08.2018 załacznik nr 6 -projekt umowy pakiet nr 1 AS

14.08.2018 załącznik nr 6a projekt umowy pakiet nr 2,3 AS

14.08.2018 Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej               

14.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne (1)

14.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

20.08.2018 zmiana terminu

22.08.2018 zmiana terminu 2

24.08.2018 ODP. NR 1

28.08.2018 ODP. NR 2

Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018 zbiorcze zestawienie ofert

20.09.2018 wybór pakiet nr 1+unieważnienie pakiet nr 2

09.10.2018 WYBÓR PAKIET NR 3

ZP/PN/75/18/IEL/JG – 14.08.2018r.

Dostawa i montaż mebli z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa, wniesienie i montaż mebli w Pracowni Badań Molekularnych; Pakiet nr 2 – Dostawa, wniesienie i montaż mebli na wymiar; Pakiet nr 3 – Dostawa, wniesienie i montaż foteli, szafek i biurek; Pakiet nr 4 – Dostawa, wniesienie i montaż mebli.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/65/18/IT/JG – 07.08.2018r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej p.pożarowej w klatkach schodowych budynku D i budynku H w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert