Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2018

ZP/PN/90/18/LBO/AJ-24.10.2018r.

SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 02.11.2018r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

29.10.2018r.-Ogłoszenie nr 500259801
24.10.2018r..-Ogłoszenie nr 640370-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

29.10.2018r.-ZMIANIA SIWZ

24.10.2018r.-SIWZ

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2-Formularz oferty

Załącznik Nr 3-Oświadczenie brest

Załącznik-nr-4-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 5- Projekt umowy

Informacje z otwarcia ofert:

29.10.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Zestawienie ofert:

Zestawienie ofert z dnia 02.11.2018r.

Wybór:

13.11.2018r.-Wybór

 

 

 

 

ZP/BU/56/18/LA/AW – 23.10.2018

Dostawa szafy chłodniczej do przechowywania leków o poj. minimum 900l brutto

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych – użytkowych

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Protokół wyboru oferty Szafy chłodniczej – 29.10.2018

ZP/PN/97/18/LPE/JHP- 19.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA

19.10.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

19.10.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

19.10.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

19.10.2018 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy

24.10.2018 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy AH

19.10.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

24.10.2018 odp. nr 1

25.10.2018 odp. nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

29.10.2018r.- Zbiorcze zestawienie ofert

13.11.2018 WYBÓR ZAD. NR 3,6,8

19. 11.2018 wybór pakiet nr 1

ZP/PN/95/18/LA/JHP- 17.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z PODZIAŁEM NA 26 ZADAŃ

17.10.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17.10.2018 SIWZ

17.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.2018 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

17.10.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

17.10.2018 Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

17.10.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

17.10.2018 Załącznik nr 4 -wadium

17.10.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 załącznik nr 6-JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

16.11.2018 odp. nr 1

28.11.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

14.12.2018 WYBÓR+ UNIEWAŻNIENIE W ZAD. 18  i 22

14.12.2018 WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

 

ZP/PN/92/18/LAM/JHP-17.10.2018

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT NA 30.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 03.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 05.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.12.2018R. GODZINA 10:00/10:15

DOSTAWA  APARATURY MEDYCZNEJ RÓŻNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ORAZ DOSTAWA , INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3 SZT. STACJI EDYCYJNYCH DLA SYSTEMU  WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ ARIA FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

19.11.2018 zmiana ogłoszenia

30.11.2018 Zmiana ogłoszenia 2018-OJS231-527791-pl

01.12.2018 2018-Zmiana ogłoszenia OJS232-530165-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.10.2018 SIWZ

14.11.2018 Modyfikacja SIWZ

15.11.2018 Modyfikacja SIWZ 92_18

Modyfikacja-29.11.2018-SIWZ-92_18

17.10.2018 załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

15.11.2018 Modyfikacja załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

17.10.2018 załącznik nr 1a -Opis ssaki, wózki do ssaków pakiet nr 1

17.10.2018 załącznik nr 1b-Opis drenaż klatki pakiet nr 2

17.10.2018 załącznik nr 1c-Opis cytowirówka pakiet nr 3

17.10.2018 załącznik nr 1 d Opis urządzenie do wytwarzania torebek-pakiet nr 4

17.10.2018 załacznik nr 1 e-Opis wirówka duża pakiet nr 5

17.10.2018 załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

15.11.2018 MOdyfikacja załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1 ff- Warunki dla systemu Informatycznego dotyczy Unitu laryngologicznego pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1g-Opis wirówka mała pakiet nr 7

17.10.2018 załacznik nr 1 h-Opis regulatory i dozwoniki pakiet nr 8

17.10.2018 załącznik nr 1 i-Opis wózek jezdny pakiet nr 9

17.10.2018 załącznik nr 2-wymagania graniczne pakiet nr 10

17.10.2018 załacznik nr 3-arkusz asortymento-cenowy pakiet nr 10

29.11.2018 Modyfikacja załacznik-nr-3-arkusz-asortymento-cenowy-pakiet-nr-10

17.10.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

15.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

17.10.2018 załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

17.10.2018 załącznik nr 6 oferta

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 6 oferta

17.10.2018 załacznik nr 7 -JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

17.10.2018 Załącznik-nr 8-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 Załącznik-nr 9-Wykaz-dostaw PAKIET NR 10

ODPOWIEDZI

14.11.2018 odp. nr 1

15.11.2018 odp. nr 2

28..11.2018 odp. nr 3

29.11.2018 – Odp. 4

Informacja z otwarcia ofert

10.12.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_92_18

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9

10.01.2019 WYBÓR PAKIET NR 8,10 +UNIEWAŻNIENIE PAKIET NR 6

18.01.2019 wybór 5,7

ZP/PN/91/18/LA/AJ – 17.10.2018

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadań

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 2018-OJS200-453827-pl opublikowane 17.10.2018

SIWZ:

91-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

91-18-Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo- cenowy

91-18-Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia

91-18-Załącznik nr 2- Formularz oferty

91-18-Załącznik nr 3- Projekt umowy AS

91-18-Załącznik-nr-2-do-umowy-Porozumienie-dot.-przetwarrzania-danych

91-18-Załącznik nr 4-Wadium

91-18-Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności do grupie kapitałowej

91-18-Załącznik nr 6 – JEDZ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.10.2018r.

WYBÓR:

14.11.2018r.-Zawiadomienie o wyborze oferty w zadaniach nr 4, 8, 9

19.11.2018r.-Zawiadomienie o wyborze oferty  w zadaniach nr 1,3

ZP/PN/94/18/LBO/AJ – 17.10.2018

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 3 pakiety

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o amówieniu nr 2018-OJS200-453883-pl opublikowane 17.10.2018

SIWZ:

94-18-SIWZ

94-18-Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

94-18-Załącznik nr 2- Formularz oferty

94-18-Załącznik nr 3 – JEDZ

94-18-Załącznik nr 4 – Projekt umowy AS

94-18-Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności lub braku do gr. kapitałowej

94-18-Załącznik nr 6-Wykaz dostaw

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.11.2018r.

Wybór:

94-18-Wybór oferty najkorzystniejszej w pakietach 1, 2, 3

ZP/PN/93/18/NPR/AW – 17.10.2018

DIALOG KONKURENCYJNY

UWAGA: ZAMIESZCZONO SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CHRONOLOGICZNIE U DOŁU STRONY!

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 11.12.2018R. GODZ. 11:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 31.12.2018R. GODZ. 11:00

Budowa  szpitala onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS200-453501-pl opublikowane 17.10.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie nr 2018-OJS212-484104-pl opublikowane 03.11.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie nr 2018-OJS223-509530-pl opublikowane 20.11.2018r.

Ogłoszenie 3 o zmianie nr 2018-OJS230-525244-pl opublikowane 29.11.2018r.

Ogłoszenie 4 o zmianie nr 2018-OJS233-531845-pl opublikowane 04.12.2018r.

Ogłoszenie 5 o zmianie nr 2018-OJS234-534167-pl opublikowane 05.12.2018r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

DCO – IDW – na stronę internetową 09 10 TJ

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 31.10.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 16.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 27.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 30.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 03.12.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 06.12.2018

JEDZ

Zał. do IDW – Paln medyczno – funkcjonalny

ODWOŁANIE:

26.10.2018 – Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

26.10.2018 – Treść odwołania

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE:

DCO – Odpowiedź na odwołanie WARBUDU – 31.10.2018

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA:

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 16.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 30.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 06.12.2018 roku

ZESTAWIENIE WNIOSKOW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 31.12.2018:

Zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału 31.12.2018

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OTRZYMANYCH OCENACH W RAMACH KRYTERIÓW SELEKCJI – 03.04.2019:

Prekwalifikacja – informacja dla wykonawców – 03.04.2019

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU – 12.04.2019:

 

 
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT – 04.02.2022:
Oferty w postępowaniu mogą złożyć wyłącznie ww. zaproszeni
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy pod linkiem:
 
ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYCH ODWOŁANIACH:
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.03.2022
 
ZWOŁANIE ZEBRANIA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT
 
ZMIANA WZORU UMOWY ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.04.2022
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ
 
ZMIANY DO SIWZ
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.04.2022
 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert – 12.04.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 12.04.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

Informacja o unieważnieniu postępowania – 29.04.2022