Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2018

ZP/PN/90/18/LBO/AJ-24.10.2018r.

SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 02.11.2018r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

29.10.2018r.-Ogłoszenie nr 500259801
24.10.2018r..-Ogłoszenie nr 640370-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

29.10.2018r.-ZMIANIA SIWZ

24.10.2018r.-SIWZ

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2-Formularz oferty

Załącznik Nr 3-Oświadczenie brest

Załącznik-nr-4-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 5- Projekt umowy

Informacje z otwarcia ofert:

29.10.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Zestawienie ofert:

Zestawienie ofert z dnia 02.11.2018r.

Wybór:

13.11.2018r.-Wybór

 

 

 

 

ZP/BU/56/18/LA/AW – 23.10.2018

Dostawa szafy chłodniczej do przechowywania leków o poj. minimum 900l brutto

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych – użytkowych

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Protokół wyboru oferty Szafy chłodniczej – 29.10.2018

ZP/PN/97/18/LPE/JHP- 19.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA

19.10.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

19.10.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

19.10.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

19.10.2018 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy

24.10.2018 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy AH

19.10.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

24.10.2018 odp. nr 1

25.10.2018 odp. nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

29.10.2018r.- Zbiorcze zestawienie ofert

13.11.2018 WYBÓR ZAD. NR 3,6,8

19. 11.2018 wybór pakiet nr 1

ZP/PN/95/18/LA/JHP- 17.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z PODZIAŁEM NA 26 ZADAŃ

17.10.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17.10.2018 SIWZ

17.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.2018 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

17.10.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

17.10.2018 Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

17.10.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

17.10.2018 Załącznik nr 4 -wadium

17.10.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 załącznik nr 6-JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

16.11.2018 odp. nr 1

28.11.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

14.12.2018 WYBÓR+ UNIEWAŻNIENIE W ZAD. 18  i 22

14.12.2018 WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

 

ZP/PN/92/18/LAM/JHP-17.10.2018

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT NA 30.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 03.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 05.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.12.2018R. GODZINA 10:00/10:15

DOSTAWA  APARATURY MEDYCZNEJ RÓŻNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ORAZ DOSTAWA , INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3 SZT. STACJI EDYCYJNYCH DLA SYSTEMU  WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ ARIA FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

19.11.2018 zmiana ogłoszenia

30.11.2018 Zmiana ogłoszenia 2018-OJS231-527791-pl

01.12.2018 2018-Zmiana ogłoszenia OJS232-530165-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.10.2018 SIWZ

14.11.2018 Modyfikacja SIWZ

15.11.2018 Modyfikacja SIWZ 92_18

Modyfikacja-29.11.2018-SIWZ-92_18

17.10.2018 załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

15.11.2018 Modyfikacja załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

17.10.2018 załącznik nr 1a -Opis ssaki, wózki do ssaków pakiet nr 1

17.10.2018 załącznik nr 1b-Opis drenaż klatki pakiet nr 2

17.10.2018 załącznik nr 1c-Opis cytowirówka pakiet nr 3

17.10.2018 załącznik nr 1 d Opis urządzenie do wytwarzania torebek-pakiet nr 4

17.10.2018 załacznik nr 1 e-Opis wirówka duża pakiet nr 5

17.10.2018 załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

15.11.2018 MOdyfikacja załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1 ff- Warunki dla systemu Informatycznego dotyczy Unitu laryngologicznego pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1g-Opis wirówka mała pakiet nr 7

17.10.2018 załacznik nr 1 h-Opis regulatory i dozwoniki pakiet nr 8

17.10.2018 załącznik nr 1 i-Opis wózek jezdny pakiet nr 9

17.10.2018 załącznik nr 2-wymagania graniczne pakiet nr 10

17.10.2018 załacznik nr 3-arkusz asortymento-cenowy pakiet nr 10

29.11.2018 Modyfikacja załacznik-nr-3-arkusz-asortymento-cenowy-pakiet-nr-10

17.10.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

15.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

17.10.2018 załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

17.10.2018 załącznik nr 6 oferta

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 6 oferta

17.10.2018 załacznik nr 7 -JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

17.10.2018 Załącznik-nr 8-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 Załącznik-nr 9-Wykaz-dostaw PAKIET NR 10

ODPOWIEDZI

14.11.2018 odp. nr 1

15.11.2018 odp. nr 2

28..11.2018 odp. nr 3

29.11.2018 – Odp. 4

Informacja z otwarcia ofert

10.12.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_92_18

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9

10.01.2019 WYBÓR PAKIET NR 8,10 +UNIEWAŻNIENIE PAKIET NR 6

18.01.2019 wybór 5,7

ZP/PN/91/18/LA/AJ – 17.10.2018

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadań

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 2018-OJS200-453827-pl opublikowane 17.10.2018

SIWZ:

91-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

91-18-Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo- cenowy

91-18-Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia

91-18-Załącznik nr 2- Formularz oferty

91-18-Załącznik nr 3- Projekt umowy AS

91-18-Załącznik-nr-2-do-umowy-Porozumienie-dot.-przetwarrzania-danych

91-18-Załącznik nr 4-Wadium

91-18-Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności do grupie kapitałowej

91-18-Załącznik nr 6 – JEDZ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.10.2018r.

WYBÓR:

14.11.2018r.-Zawiadomienie o wyborze oferty w zadaniach nr 4, 8, 9

19.11.2018r.-Zawiadomienie o wyborze oferty  w zadaniach nr 1,3

ZP/PN/94/18/LBO/AJ – 17.10.2018

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 3 pakiety

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o amówieniu nr 2018-OJS200-453883-pl opublikowane 17.10.2018

SIWZ:

94-18-SIWZ

94-18-Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

94-18-Załącznik nr 2- Formularz oferty

94-18-Załącznik nr 3 – JEDZ

94-18-Załącznik nr 4 – Projekt umowy AS

94-18-Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności lub braku do gr. kapitałowej

94-18-Załącznik nr 6-Wykaz dostaw

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.11.2018r.

Wybór:

94-18-Wybór oferty najkorzystniejszej w pakietach 1, 2, 3

ZP/PN/93/18/NPR/AW – 17.10.2018

DIALOG KONKURENCYJNY

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 11.12.2018R. GODZ. 11:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 31.12.2018R. GODZ. 11:00

Budowa  szpitala onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS200-453501-pl opublikowane 17.10.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie nr 2018-OJS212-484104-pl opublikowane 03.11.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie nr 2018-OJS223-509530-pl opublikowane 20.11.2018r.

Ogłoszenie 3 o zmianie nr 2018-OJS230-525244-pl opublikowane 29.11.2018r.

Ogłoszenie 4 o zmianie nr 2018-OJS233-531845-pl opublikowane 04.12.2018r.

Ogłoszenie 5 o zmianie nr 2018-OJS234-534167-pl opublikowane 05.12.2018r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

DCO – IDW – na stronę internetową 09 10 TJ

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 31.10.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 16.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 27.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 30.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 03.12.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 06.12.2018

JEDZ

Zał. do IDW – Paln medyczno – funkcjonalny

ODWOŁANIE:

26.10.2018 – Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

26.10.2018 – Treść odwołania

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE:

DCO – Odpowiedź na odwołanie WARBUDU – 31.10.2018

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA:

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 16.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 30.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 06.12.2018 roku

ZESTAWIENIE WNIOSKOW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 31.12.2018:

Zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału 31.12.2018

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OTRZYMANYCH OCENACH W RAMACH KRYTERIÓW SELEKCJI – 03.04.2019:

Prekwalifikacja – informacja dla wykonawców – 03.04.2019

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU – 12.04.2019: