Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2018

ZP/PN/96/18/IT/AW – 16.10.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

UWAGA:

Zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 29.10.2018r. o godz. 12:00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro – sala konferencyjna.

Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 02.11.2018r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 636617 opublikowane 16.10.2018

Ogłoszenie nr 500255531 o zmianie ogłoszenia – 24.10.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 24.10.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.10.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.10.2018 roku

Załączniki do Informacji nr 2: akcelerator oraz rzuty i przekroje:

5.1_rys-01 rzut piwnic

5.2_rys-02 rzut parteru

5.3_rys-03 rzut piętra

5.4_rys-04 rzut dachu

5.5_rys-05 przekrój A-A

5.6_rys-06 przekrój B-B

5.7_rys-07 przekrój C-C

5.8_rys-08 przekrój 3-3

5.9_rys-09 przekrój F-F

2015-1~1

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 02.11.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 14.11.2018

ZP/PN/87/18/II/JG – 15.10.2018r.

Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego HIPOKRATES zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 października 2018r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 października 2018r. godz. 12:00/12:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert:

 

ZP/BU/52/18/IEL/JG – 12.10.2018r.

Usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz filii w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Wyniki postępowania:

ZP/PN/86/18/IT/JG – 12.10.2018r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fragmentu instalacji hydrantowej i wody użytkowej w budynku „H” na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Ogłoszenia:

SIWZ+załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/78/18/LAM/JG – 11.10.2018r.

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z aranżacją i wyposażeniem w niezbędne meble oraz dostawą systemu informatycznego LIMS (oprogramowanie) wraz z rozbudową sieci strukturalnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 grudnia 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert:

ZP/US/84/18/LNPSSO/JHP-09.10.2018

09.10.2018 OGŁOSZENIE

09.10.2018 SIWZ ŻYWIENIE

09.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.10.2018 Załącznik nr 2- Formularz oferty

09.10.2018 Załącznik-nr-3 Wykaz-usług

09.10.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-pojazdów

09.10.2018 Załącznik nr 5 wykaz osób

09.2018 Załącznik-nr-6 Oświadczenie-wykonawcy

09.10.2018 załącznik nr 7 projekt umowy AW

09.10.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

09.10.2018  Załącznik do umowy – porozumienie

17.10.2018 ODP. NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

19.11.2018 wybór

ZP/PN/85/18/LNP/JG – 09.10.2018r.

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 16 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 listopada 2018r.  godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Zamawiający informuje, że Arkusze asortymentowo-cenowe poszczególnych Wykonawców zostaną dołączone do zestawienia ofert w najbliższym możliwym terminie.

ZP/PN/89/18/LNP/JHP-05.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z PODZIAŁEM NA  29 PAKIETÓW

05.10.2018 Ogłoszenie nr 632646

10.10.2018 ZMIANA OGŁOSZENIA

05.10.2018 SIWZ PN_89_18_LNP

10.10.2018 Modyfikacja SIWZ PN_89_18_LNP

05.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

05.10.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

05.10.2018 Załącznik nr 3 – Projekt umowy AS

05.10.2018 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

05.10.2018 Załącznik nr 5- porozumienie

05.10.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

PYTANIE I ODPOWIEDZI

10.10.2018 ODP. NR 1

10.10.2018 odp. nr 2

10.10.2018 odp. nr 3

11.10.2018 odp. nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

26.10.2018 WYBÓR ZAD. NR 2,8,12,13,14,16,17,21,25

26.10.2018 wybór zad. nr

30.10.2018-Wybór nr 3 pakiety 9,10

31.10.2018r.-Wybór zadania nr 3,4,5,6,11,15,18,23,24,27

13.11.2018 wybór zad. nr 29