Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2018

ZP/BU/67/18/LPE/AJ-29.11.2018r.

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i powierzchni z podziałem na 5 pakietów

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2- Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

03.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/BU/64/18/LZF/AJ-23.11.2018r.

Zakup detektorów do miernika RaySafeX2: do pomiarów mammograficznych (MAM), do pomiarów luminancji oraz illuminancji (LIGHT) oraz wzorcowanie miernika RaySafeX2 z detektorami R/F, MAM (zamawiany w obecnym postępowaniu), CT, LIGHT (zamawiany w obecnym postępowaniu).

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis parametrów-cech

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

Protokół udzielenia zamówienia:

05.12.2018r.-Protokół

ZP/PN/101/18/II/JG – 21.11.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/100/18/LBO/JHP -07.11.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ  19.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.11.2018 Ogłoszenie nr 645400

14.11.2018 zmiana Ogłoszenie nr 500272058

16.11.2018 ZMIANA OGŁOSZENIA

SIWZ +ZAŁĄCZNIKI

07.11.2018 SIWZ

07.11.2018 załacznik nr 1 Arkusz Asortymentowo Cenowy pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 załącznik nr 2-Wymagania graniczne narzedzi pakiet nr 1

07.11.2018 załącznik nr 3-formularz-oferty

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 3-formularz-oferty

07.11.2018 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

07.11.2018 załącznik nr 5 umowa pakiet nr 1,2,3,4

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

07.11.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

07.11.2018 Załącznik nr 8- Wykaz dostaw

14.11.2018 zmiana terminu

16.11.2018 odp. nr 1

22.11.2018 Informacja z otwarcia ofert

04.12.2018 wybór pakiet nr 1,3

14.12.2018 wybór pakiet 2,4

ZP/BU/62/18/EL/AJ-05.11.2018r.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego kontenera magazynowego na potrzeby DCO

UWAGA! Składanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/dco

Protokół:

Protokół udzielenia zamówienia z dnia 16.11.2018r.

ZP/PN/98/18/IEL/JG – 02.11.2018r.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 -przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych (listów), Pakiet nr 2 – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich (paczek).

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16 listopada 2018r. godz. 12:00/12:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

19.11.2018r. – Unieważnienie postępowania