Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

ZP/BU/04/19/LZMN/AJ-29.01.2019r.

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3szt.) koniecznych do codziennych kalibracji skanera PET Biograph mCT 20 oraz wykonanie jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.02.2019r. godzina 10:00
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.02.2019r. godzina 10:00

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.02.2019r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

05.02.2019r.-Poprawiony Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS

Zał. 1 do Proj. umowy ZEZWOLENIE

Zał. 2a do Proj. umowy CERT.1

Zał. 2b do Proj. umowy CERT.2

05.02.2019-Poprawiony Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS
ZAŁ.1.-DO-UMOWY-ŚWIADECTWO-Ge-68-nr-20412-20413-11456
Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Informacje dla wykonawców:

05.02.2019-Odpowiedź na pytania

08.02.2019-Informacja do wykonawców nr 2

19.02.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/07/19/LZE/JHP-29.01.2019r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami znajduje się na platformie zakupowej.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/193241

ZP/PN/06/19/II/JG – 24.01.2019r.

Rozbudowa sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki

Rys 1 – Przebieg instalacji okablowania strukturalnego – Bud B  Przyziemie

Rys 2 – Plan rozmieszczenia elementów w szafie dystrybucyjnej

Rys 3 – Przebieg instalacji zasilającej sprzęt komputerowy – Bud B Przyziemie

Rys 4 – Schemat główny dedykowanej sieci zasilającej

Projekt Wykonawczy

Roboty instalacji Elektrycznej – wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/BU/06/19/LA/AJ-21.01.2019r.

Dostawa PACLITAXELUM ALBUMINATUM do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie-ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

29.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/04/19/EZP/JHP- 21.01.2019

Sukcesywne dostawy z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1-Dzierżawa 1 szt. systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG, MGR oraz pod rezonansem  wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji

Pakiet nr 2- sukcesywna dostawa syntetycznego kleju tkankowego wraz z osprzętem do aplikacji

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/190096

ZP/PN/05/19/IEL/JG – 16.01.2019r.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów),

Pakiet nr 2 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek).

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert

ZP/PN/01/19/IT/JG – 14.01.2019r.

Czyszczenie i dezyfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, w filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2019r. GODZ. 10:00/10:15

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/02/19/IEL/JHP- 09.01.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22.01.2019 GODZINA 10:10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UŻYWANYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ ODBIÓR ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

OGŁOSZENIE

09.01.2019 Ogłoszenie nr 501844 MATERIAŁY EKSPLOAT

14.01.2019 Ogłoszenie nr 540008170 ZMIANA

16.01.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540009748

21.01.2019 Zmiana Ogłoszenia nr 540012586

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.01.2019- SIWZ

16.01.2019 Modyfikacja SIWZ

21.01.2019 Modyfikacja SIWZ

09.01.2019 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

14.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

18.01.2019 MODYFIKACJA nr 3 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.01.2019-załącznik nr 2 druk oferty

22.02.2019 Modyfikacja załącznik nr 2 druk oferty

09.01.2019-Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.01.2019-Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

09.01.2019 załącznik nr 5 projekt umowy AH

09.01.2019-Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

09.01.2019-Załącznik do umowy- porozumienie

14.01.2019 ODP. NR 1

16.01.2019 odp. nr 2

17.01.2019 odp. nr 3

18.01.2019 odp. nr 4

21.01.2019 ODP. NR 5

22.01.2019 ODP. NR 6

Po otwarciu ofert: