Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2019

ZP/PN/14/19/LA/AJ-27.02.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/202398

ZP/PN/12/19/LA/AJ -22.02.2019r.

Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 69 pakietów

Uwaga! Proszę o przesłanie do 04.04.2019r zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą!

07.03.2019-Zbiorcze zestawienie ofert 

Zmiana terminu składania ofert na 05.03.2019r. 06.03.2019r. na godzinę 10:00

Ogłoszenie nr 517625

Zmiana ogłoszenia-Ogłoszenie nr 540039141

Zmiana ogłoszenia II-Ogłoszenie nr 540039916

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

01.03.2019– ZMODYFIKOWANY Załacznik nr 1 do SIWZ-Arkus asortymentowo cenowy

Załacznik nr 1 do SIWZ-Arkus asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3-Formularz OFERTY

28.02.2019-ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 4-wzór umowy AS-1

Załącznik nr 4-wzór umowy AS

Załącznik nr 5-Wykaz wadium

Załącznik nr 6-Oświadczenie o grupie kapitałowej

28.02.2019-Informacja dla wykonawców-Odpowiedź na pytanie

01.03.2019Informacja dla wykonawców-Odpowiedź na pytanie

04.04.2019r.-Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą

07.05.2019-Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZP/BU/11/19/IEL/AJ-21.02.2019r.

Dostarczenie cyfrowego systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, połączonego z centralą telefoniczną Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise dedykowanym łączem IP typu DR_Link wraz z instalacją.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy KCC

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Odpowiedź na pytania

06.03.2019r.- Protokół udzielenia zamówienia


ZP/BU/10/18/LOITA/AJ-13.02.2019R.

Usługa szkolenia zawodowego: kursu e-learning „Ból ostry i przewlekły” przeznaczonego dla wszystkich lekarzy i pielęgniarek (łącznie ok. 600 osób).

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

Protokół udzielnei zamówienia

ZP/BU/09/19/IEL/AJ-11.02.2019r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej. Wszelkie informacje wraz z domunetacją są dostępne pod linkiem poniżej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/197096

ZP/PN/09/19/LPE/JHP-11.02.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 21.02.2019 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22.02.2019 GODZINA 10:00/10:15

 SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 53 ZADANIA

11.02.2019 Ogłoszenie nr 511883

15.02.2019 ZMIANA Ogłoszenie nr 540030110

18.02.2019 ZMIANA NR 2 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIA

11.02.2019 SIWZ

18.02.2019 ZMIANA SIWZ

11.02.2019 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

11.02.2019 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

11.02.2019 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

11.02.2019 Załącznik-nr-4-Wysokość-wadium

11.02.2019 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja as

11.02.2019 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

18.09.2019 ODP. NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

26.02.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.03.2019 WYBÓR+ UNIEWAZNIENIE

03.04.2019 wybór zad. nr 29,35,37

17.04.2019 wybór zad. nr 46

06.05.2019 WYBÓR ZAD. NR 28