Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2019

ZP/BU/19/19/NWOK/AJ-22.03.2019r.

Jednorazowe zapewnienie sali konferencyjnej wraz z usługą przygotowania i podaniawyżywienia, serwisu kawowego w ramach projektu: „ Program profilaktyki pierwotneji wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

Wszelkie informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się pod linkiem poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/210129

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175182

ZP/BU/15/19/PDM/AJ-15.03.2019r.

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem 6 pakietów.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 20.03.2019r. 10:00.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Odpowiedzi na pytania:

Informacja do wykonawców nr 1

22.03.2019r.-Informacja z otwarcia ofert

25.03.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

05.03.2019r-Protokół udzielenia zamówienia Pakiet 6

ZP/PN/17/19/IE/AW – 11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) Pakiet nr 1 – przebudowy Bloku Operacyjnego z łącznikiem wbudynku A-1 2) Pakiet nr 2 – przebudowy czterech pomieszczeń w budynku B


Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:
Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205918

ZP/PN/16/19/LBO/AJ – 11.03.2019r.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 23 pakiety.

Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:

Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205886


ZP/BU/13/19/IT/AJ-05.03.2019r.

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/204199

ZP/PN/15/19/EZP/JHP- 05.03.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZENIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

05.03.2019 Ogłoszenie nr 521282

SIWZ+ ZAŁACZNIKI

05.03.2019 SIWZ

05.03.2019 załacznik Nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik Nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 2

05.03.2019 Załącznik nr 3- parametry graniczne pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik nr 4-parametry graniczne pakiet nr 2

05.03.2019 Załacznik nr 5- parametry oceniane pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik nr 6- parametry oceniane pakiet nr 2

05.03.2019 załacznik nr 7 -projekt umowy pakiet nr 1

05.03.2019 załącznik nr 8-projekt umowy pakiet nr 2.

05.03.2019 załacznik nr 9- oferta

05.03.2019 Załącznik nr 10-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

05.03.2019 Załącznik Nr 11- Oświadczenie Wykonawcy

08.03.2019 odp. nr 1

14.03.2019 Informacja z otwarcia ofert

18.03.2019 wybór pakiet nr 1

21.03.2019 WYBÓR PAKIET NR 2

ZP/PN/13/19/LZDL/JG – 05.03.2019r.

Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Wybór oferty najkorzystniejszej:

ZP/PN/08/19/IT/JG – 04.03.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących:

1) remontu pomieszczeń Oddziału Radioterapii Stacjonarnej P-2 na I piętrze budynku B wraz z dostawą i montażem paneli medycznych ściennych, systemu przyzywowego oraz systemu komunikacji głosowej z podziałem na 2 etapy – Pakiet nr 1,

2) budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bud. B – Pakiet nr 2,

3) wymiany wykładziny pcv w pomieszczeniach Laboratorium Diagnostycznego w bud. D – Pakiet nr 3

Ogłoszenia:

04.03.2019r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: