Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

ZP/PN/22/19/IT/JG – 18.04.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących wykonania remontu frangmentu węzła przygotowania C.W.U. kotłowni gazowej budynku „A”  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/21/19/LA/AJ-10.04.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 572 zadania.

Wszelkie informację wraz dokumentacją znajdują się pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/215891

59/2019/N/Wrocław – 09.04.2019

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT PRZESUNIĘTY NA 10.05.2019R. GODZ. 13:00/13:10

Ogłoszenie o zamówieniu:

SIWZ:

 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ:
 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 06.05.2019:
 
OTWARCIE OFERT 10.05.2019:
 
WYNIKI POSTĘPOWANIA 17.05.2019:

ZP/PN/20/19/IEL/JHP-09.04.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT 23.04.2019 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT 24.04.2019 10:00/10:15

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW DLA DOLNOSLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

09.04.2019 Ogłoszenie nr 535001

15.04.2019 Ogłoszenie nr 540073976

18.04.2019 Zmiana ogłoszenia 

SIWZ + ZAŁACZNIKI

09.04.2019 SIWZ MEBLE

18.04.2019 MODYFIKACJA SIWZ MEBLE

09.04.2019 załacznik nr 1- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09*.04.2019 załącznik nr 1a- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09.04.2019 załacznik nr 2-PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załącznik nr 2 a ARKUSZ- PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załacznik nr 3-PAKIET 3_Budynek B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 3a ARKUSZ -PAKIET 3_BUDYNEK B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 4- PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 4a ARKUSZ – PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 5-PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 5a ARKUSZ -PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 6-PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 6a ARKUSZ -PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 7-PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

07.04.2019 załacznik nr 7a ARKUSZ -PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

09.04.2019 załacznik nr 8- PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 8a ARKUSZ-PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 9-PAKIET 9_Budynek C_sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 9a ARKUSZ -PAKIET 9_BUDYNEK C sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 10 -projekt umowy aw

09.04.2019 Załącznik nr 11-oswiadczenie

09.04.2019 Załącznik-nr 12-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.04.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

09.04.2019 Załącznik nr 14-Formularz oferty

18.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 14-Formularz oferty

15.04.2019 zmiana terminu

17.04.2019 odp. nr 1

18.04.2019 wyjaśnienie

Informacje z otwarcia ofert

24.04.2019 zbiorcze zestawienie ofert

08.05.2019 wybór pakiet nr 1,2,4,5,6,7,8,9

17.05.2019 wybór pakiet nr 3

ZP/PN/19/19/II/JHP- 05.04.2019

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.04.2019 GODZINA  10:/10:15

USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBJĘCIU NADZOREM AUTORSKIM  WRAZ Z E ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH OBECNIE YZYTKOWANEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO DO OBSŁUGI PRACOWNI CYTOSTATYKÓW ESKULAP-CHEMIOTERAPIA W DCO

05.04.2019 Ogłoszenie nr 534473

11.04.2019 Zmiana Ogłoszenie nr 540071609

05.04.2019 SIWZ

12.04.2019 Modyfikacja Siwz

05.04.2019 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

05.04.2019 Załacznik nr 2-arkusz kalkulacyjny

05.04.2019 Załącznik nr 3 – Formularz Ofert

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 3 – Formularz Oferty

12.04.2019 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

05.04.2019 załacznik nr 5-projekt umowy

12.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

15.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

05.04.2019 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

11.04.2019 ZMIANA TERMINU

12.04.2019 odp. nr 1

15.04.2019 odp. nr 2

18.04.2019 Informacja z otwarcia ofert

25.04.2019 wybór

 

ZP/PN/18/19/LZDL/JG – 03.04.2019r.

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – do koagulologii na okres 36 miesiecy,

Pakiet nr 2 – do hematologii na okres 24 miesięcy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2019r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: