Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

ZP/BU/44/19/NWOK – 30.08.2019r.

JEDNORAZOWA USŁUGA WYDRUKU I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ( NOTES A4+ TECZKA A4)

BU-44-19-Zapytanie ofertowe

BU-44-19-Zał nr 1 szczegółowy opis zamówienia

BU-44-19-Zał nr 2 Formularz-oferty

BU-44-19-Zał nr 3 arkusz asort.-cenowy

BU-44-19-Zał nr 4-Projekt teczki, okładki notesu Przód

BU-44-19-Zał nr 5-TYŁ projekt -tył teczki A 4

BU-44-19-Zał nr 6.-Projekt Umowa

ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203782

13.09.2019-Protokół

ZP/PN/48/19/LZF/JG – 30.08.2019r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji fizycznej planowania leczenia – 1szt. dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.09.2019r. godz. 12:00/12:15.

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

ZP/BU/40/19/NWOK/JG – 21.08.2019r.

Dostawa kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

ZP/PN/45/19/LZF/JG – 20.08.2019r.

Sukcesywna dostawa masek unieruchamiających i bolusów z podziałem na 4 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03 września 2019r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05 września 2019r. godz. 11:00/11:15

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

PN/47/19/LDM/JHP-19.08.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 30.08.2019 10:00/10:15

TRANSPORT OSOBOWY DLA 30 PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

19.08.2019 OGŁOSZENIE

26.08.2019 Zmiana Ogłoszenie nr 540177596

19.08.2019 SIWZ-transport

19.08.2019 Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

19.08.2019 Załącznik nr 2-oferta

19.08.2019 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

19.08.2019 załacznik nr 4-projekt umowy AW

19.08.2019 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

19.08.2019 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-pojazdów

19.08.2019 załacznik do umowy -porozumienie

26.08.2019 ZMIANA TERMINU

27.08.2019 odp. nr 1

30.08.2019 uniewaznienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

ZP/BU/39/19/LA/JG – 14.08.2019r.

Dostawa rejestratorów do monitorowania warunków przechowywania leków i innych produktów w zakresie temperatury, umożliwiający rejestrację pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie on-line bezprzewodowo informacji do posiadanego przez Zamawiającego systemu BluConsole.

Całą dokumentację i informacje o postępowaniu można znaleźć w linku:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/248251

ZP/BU/38/19/NWOK/AJ – 12.08.2019r.

Dostawa kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

Całą dokumentację i informację o postępowaniu można znaleźć w linku:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/247430

ZP/PN/43/19/LZE/JG – 09.08.2019r.

Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych sprzętu produkcji Zakładu Aparatury jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych będącego w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w Filii Zakładu Radioterapii w Legnicy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5 przez okres 24 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert: