Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2020

ZP/PN/13/20/LBO/JG – 31.03.2020r.

Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA: Zgodnie z rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Wszystkie informacje znajdują się w zmienionym ogłoszeniu, zmodyfikowanej SIWZ oraz pod adresem:  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/332916

W związku z powyższym, zmianie ulega termin skłania i otwarcia ofert na dzień 15 kwietnia 2020r. godz:11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17 kwietnia 2020r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: W związku z omyłkowo podaną godziną składania i otwarcia ofert w Odp. 1 – pismo nr EZP/349/20 z dnia 10.04.2020r., Zamawiający informuje, iż prawidłowa godzina składania i otwarcia ofert to godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ i załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/15/20/LPE/JHP- 26.03.2020

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.04.2020 GODZINA 10:/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ.

26.03.2020 ogłoszenie

01.04.2020 ZMIANA OGŁOSZENIA

26.03.2020 SIWZ

01.04.2020 Modyfikacja SIWZ

26.03.2020 załącznik nr 1 – arkusz

01.04.2020 Modyfikacja załącznik nr 1 – arkusz

26.03.2020 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

26.03.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

26.03.2020 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy dezynfekcja as

02.04.2020 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-dezynfekcja-as

26.03.2020 Załącznik-nr5 Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

26.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

01.04.2020 ODPOWIEDZ NR 1

02.04.2020 odp. nr 2

09.04.2020 Informacja z otwarcia ofert

28.04.2020 wybór +unieważnienie cz. 1

30.04.20 wybór + unieważnienie cz.2

04.05.2020 WYBÓR CZ. 3

 

 

ZP/PN/14/20/LBO/JHP- 25.03.2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/329864

 

ZP/PN/11/20/LZF/JG – 23.03.2020r.

Dostawa wraz z instalacją wycinarki do osłon stosowanych w radioterapii wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/328919

 

PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postępowań 2021

ZP/PN/10/20/NZCHGS/JHP- 17.03.2020

DZIERŻAWA 1 SZT. SYSTEMU DO BIOPSJI PIERSI POD KONTROLĄ USG, MGR ORAZ REZONANSEM WRAZ Z SUKCESYWNA DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUZYWALNYCH DO BIOPSJI

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327240

ZP/PN/12/20/IEL/JHP-17.03.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UZYWANYCH W DCO ORAZ ODBIÓR ZUZYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

17.03.2020 Ogłoszenie nr 524426

17.03.2020 SIWZ-MAT.EKSPLOAT.

17.03.2020 załacznik nr 1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

17.03.2020 załącznik nr 2 druk oferty

17.03.2020 Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.03.2020 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

17.03.2020 załącznik nr 5 projekt umowy as

17.03.2020 Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

17.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

20.03.2020 odp. nr 1

25.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

12.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

16.04.2020 WYBÓR

21.04.2020 UCHYLENIE WYBORU

19.05.2020 WYBÓR

ZP/BU/16/20/PDM/AWO – 23.03.2020r. godz. 8.00

Dostawa odczynników do oznaczania rearanżacji genów ALK i ROS-1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt-umowy

Protokół wyboru oferty