Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

ZP/PN/17/20/LA/JG – 29.04.2020r.

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 20 zadań.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/340429

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 maja 2020r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Uprzejmie informuję, iż wszystkie złożone oferty – Formularze cenowe – dostępne są na Platformie zakupowej pod podanym powyżej linkiem.

ZP/BU/21/20/NPZSZ/AWO – 10.04.2020r.

Wykonanie auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dwóch auditów nadzoru w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół wyboru