Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

ZP/PN/27/20/IEL/JHP- 29.07.2020

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/367196

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety Pakiet 1 – ARTYKUŁY BIUROWE Pakiet 2 – ARTYKUŁY PAPIERNICZE

29.07.2020 Ogłoszenie nr 564319

29.07.2020 SIWZ

29.07.2020 załacznik nr 1 i 2

29.07.2020 załacznik nr 3-oferta

29.07.2020 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2AS

29.07.2020 Załącznik nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

29.07.2020 załacznik nr 6-oświadczenie

10.08.2020 Informacja z otwarcia ofert

25.08.2020 wybór pakiet nr 1,2

ZP/BU/33/20/LAM/AWO – 03.08.2020r. godz. 9.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Mozart TomoSpec znajdującego się w Bloku Operacyjnym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Protokół wyboru

 

 

ZP/PN/31/20/IEL/JHP – 17.07.2020

SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ, PODKŁADÓW, POSZEW I KOSZUL

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364663

17.07.2020 Ogłoszenie

17.07.2020 SIWZ

17.07.2020 Załacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

17.07.2020 Załacznik nr 2-druk oferty

17.07.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

17.07.2020 Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

17.07.2020 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy as

28.07.2020 Informacja z otwarcia ofert

17.08.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/BU/31/20/ZMN/AWO-22.07.2020r.,godz. 10.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Protokół

Zapytanie ofertowe 22.07.2020r., godz. 10

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Projekt umowy

 

ZP/PN/30/20/PDM/JHP- 16.07.2020

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej oraz dzierżawa automatycznego i zamkniętego analizatora typu PCR w czasie rzeczywistym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 12 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364183

ZP/PN/29/20/LZDL/JG – 10.07.2020r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/362909

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/28/20/IEL/JG – 08.07.2020r.

Świadczenie usług transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia i poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/362207

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/BU/28/20/ZMN/AWO-14.07.2020r.,godz. 11.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Zapytanie ofertowe

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznk nr 1 Formularz oferty-zmieniony 09.07.2020r.

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy-zmieniony 09.07.2020r.

Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi 1

Protokół 16.07.2020r.